Мениджмънт

Колко струва реализацията на проект за внедряване на унифицирани комуникации

CIO Media

Обединените комуникации (Unified Communications) са естествено следствие от конвергенцията в комуникационната индустрия – едновременно предаване на всички видове трафик по единна IP-инфраструктура

Унифицираните комуникации реализират принципа за взаимодействие с помощта на всякакви налични средства за връзка независимо от достъпната в настоящия момент за тях среда за комуникация - например, от мобилен телефон към IP телефон или към клиент за обмен на моментални съобщения.

Ключовите технологии, на базата на които се създават системи за унифицирани комуникации са: IP-телефония, VoIP, e-mail, аудио и видео конференции, Web-конференции, гласова и унифицирана поща, както и обмен на моментални съобщения.

Според експертите на Gartner, най-голямата ценност на унифицираните комуникации е в това, че те позволяват да бъдат елиминирани престои в бизнес процесите на компанията, породени от неуспешни опити на сътрудниците да установят връзка по между си.

Пазарът

По данни на Gartner, през последните няколко години доставчиците на решения за обединени комуникации (Unified Communications) съществено са разширили функционалността на своите платформи, постигайки значителен напредък в ключови области като мобилни инструменти, видео и хибридни опции. По данни на магическия квадрант на Gartner за 2012 г., лидери в този пазар са компаниите Cisco, Microsoft, Avaya и Siemens Enterprise Communications (фиг. 1).

Към претендентите, т.е. към играчите със стабилни позиции на пазара, но изоставащи от лидерите по едни или други причини, Gartner отнася компаниите NEC, Alcatel-Lucent, Huawei, IBM. В сегмента на нишовите играчи са включени ShoreTel, Aastra Technplogies, Interactive Intelligence, Digium, Toshiba. В квадрата на визионерите изследователската агенция посочва само един играч – компанията Mitel.

В глобалния пазар на унифицираните комуникации за миналата година водещите играчи са Cisco и Microsoft – те имат доминиращи позиции заради широката си инсталационна база. И двете компании обръщат огромно внимание на развитието на своите платформи.

Cisco вече поддържа работа с перспективни платформи като Mac, iPad и Android и предоставя нови възможности за предаване на видео. В началото на тази година корпорацията обяви Virtualization Experience Media Engine (VXME) - нов софтуер, предлагащ функционалностите на приложението Cisco Jabber за обединени комуникации (UC) върху виртуализирани работни среди. VXME предоставя на потребителите достъп към функцията Jabber за съвместна работа, включваща предаване на глас и видео с висока резолюция, както и обмен на мигновени съобщения. В основата на продукта лежи инструментарият Cisco Virtualization Experience Infrastructure (VXI), осигуряващ виртуализация на работното място и поддръжка на централизиран хостинг десктоп, както и приложения и услуги за съвместна работа в Cisco Unified Data Center.

Microsoft , на свой ред, разшири функционалността на Lync с мобилна поддръжка и обяви интеграцията на Lync-Skype от версия Lync 2013 нататък. Новата версия предлага широки възможности за комуникация – телефония, мигновени и гласови съобщения, аудио и видеоконференции и т.н.

Каква е цената?

Интересното в изследването на Gartner за последната година е, че на доставчиците бе предложено да оценят стойността на внедряването на техните системи за 1000 потребители и за 10 хил. потребители. В крайна сметка се оказва, че сървърните и потребителски лицензи струват съответно от $250-350 до $350-450 на потребител. Тези цени са за пълен пакет, включващ телефония, моментални съобщения (IM), презентации и конференции.

Цената на оборудването, включително сървъри и телефони, се оказва средно 2 пъти по-висока от лиценз за потребител. Инсталацията на решението и професионално обслужване струват средно $75-100 на потребител. Така, общата цена на притежание за един потребител достига $750-1000. Добрата новина е, че за крупни проекти отстъпките може да стигнат до 40-50% от стойностите описани дотук, а цената на сервизното обслужване е 12-15% от стойността на покупката.

Какво трябва да се отчита при внедряването на UC?

При изграждането на нова система за комуникации или развитие на съществуващата е необходимо да съществува разбиране за това на какви технологии следва да се обърне най-голямо внимание. Например за част от потребителите може да е достатъчно да разполагат само със софтуерен клиент за PC, който им позволява да обменят моментални съобщения. Други потребители може да се нуждаят от видеоконферентна връзка с високо качество или от средства за провеждане на съвещания с възможност за включване на външни за организацията потребители.

Наред с това е важно да се отчита, доколко съществуващата корпоративна мрежа е готова за нови видове взаимодействия – дали комуникационните канали осигуряват необходимата пропускателна способност за постигане на желаното качество, съответства ли системата за унифицирани комуникации с политиките за сигурност на компанията и т.н.

Накратко, процесът на внедряване на система за унифицирани комуникации засяга много аспекти.

Не трябва да забравяме и за „човешкия фактор” – новите начини за комуникация не винаги могат да бъдат пълноценно възприети в работата – например, повечето служители много рядко използват гласова поща. В повечето случаи минава известно време, преди всички участници в информационното взаимодействие да изберат подходящ за тях начин на общуване.

В заключение

Системите за унифицирани комуникации са в състояние да предложат различни начини за информационно взаимодействие, както на крупните компании, така и на малкия бизнес. Във всички случаи те са незаменим помощник в бизнеса, осигуряващ желаното ниво на работно взаимодействие, като основните им предимства са лесно използване и постоянна достъпност за крайните потребители.


X