Мениджмънт

Облакът и CRM: какъв е пътят напред

CIO Media

Виктория Лазова

Вече няколко години облачният компютинг набира все по-голяма популярност сред ИТ и бизнес средите. Тази популярност се изразява преди всичко в нарасналия брой на организациите, реализирали успешно проекти по внедряване на облачни решения. Като част от богатия микс на облачните приложения своето полагащо се място заема и CRM в облака. Какви обаче са ползите и какво все още възпрепятства повсеместното навлизане на тази технология?

Ползи от CRM в облака

Базираната в облака CRM система се характеризира с редица предимства пред модела за решение, реализирано на място в предприятието, особено що се отнася до мобилността, гъвкавостта и разходите. Една CRM система в облака може да се достъпва от всяко устройство, като например настолен или преносим компютър, таблет и смартфон, като се използва интернет. В резултат потребителите биват обслужвани доста по-бързо в сравнение с приложението, базирано в предприятието.

От друга страна, базираните в облака CRM системи осигуряват повече гъвкавост, тъй като актуализациите и надгражданията на софтуера се управляват от доставчиците.

И не на последно място, облачните решения типично имат по-кратък цикъл на внедряване и се придържат към модел, при които се плаща според използването или на база абонамент. И следователно цената е управляема.

Сигурност и наличност в облака

Въпреки че много малки и средни компании вече ползват базирана в облака CRM система, привлечени от възможността да се възползват от ниската първоначална цена и по-бързата имплементация, редица големи компании все още са скептични относно миграцията на своите CRM системи към облака. Основната причина за това е съхранението на чувствителна информация, като например данни за клиентите и търговските транзакции, в отдалечена база данни. Загриженост за сигурността и страх от внезапно прекъсване и неналичност са основните възпиращи фактори за възприемането на облака, особено по отношение на CRM решенията, където изживяването и доверието на клиента са от основно значение, смятат експерти. Не без значение е фактът, че евентуален пробив в сигурността или прекъсване на услугата потенциално могат да доведат до достъп до чувствителна информация от неупълномощени лица, лошо изживяване или неудовлетвореност на клиента, загуба на репутация на компанията и правни проблеми, потенциални финансови загуби и изоставане от конкуренцията и не на последно място - смущаване на бизнес операциите и обслужването на клиентите.

Това от своя страна кара някои компании да обмислят като вариант преминаването към частен или хибриден облак, но според експертите тези алтернативи са по-сложни и по-скъпи в сравнение с публичния облак.

Всичко това обяснява защо миграцията към облачно-базирана CRM платформа е по-бавна в сравнение с очакванията. Според мнението на експерти, въпреки шума около миграцията към облака, все още има големи разлики в степента на преминаване в зависимост от размера на организациите, индустрията, географското положение и специфичните изисквания.

Как да постигнем по-голяма сигурност

Накратко, постигането на висока степен на сигурност на една CRM система в облака е ключово за възприемането на тази технология. За целта съществуват няколко основни действия, които както компаниите, така и доставчиците на облачни услуги биха могли да предприемат и които според експертите биха повлияли в положителна посока този процес:

>> Следете уязвимостите. Ключът към успешната стратегия за сигурност е да бъдат следени строго всички събития и действия в облачната екосистема, съветват експертите. В допълнение, компанията може да възложи на вътрешен екип по сигурността да извършва обширни тестове за пробиви, за да намери уязвимостите, и да съобщава резултатите на доставчика на облачни услуги. Ефективността на стратегията на наблюдение трябва да бъде преразглеждана често както от доставчика, така и от компанията, която я прилага.

>> Заблуждавайте чрез капани. Доставчиците на CRM могат да създадат определени „капани за сигурност” в техните центрове за данни и облачни екосистеми. Тези специални капани биха могли да примамват хакери да предприемат опити за атака. Когато очакваните инциденти станат факт, може да се задейства аларма, която да привлече вниманието на екипа по ИТ сигурност. Такива аларми могат да предупреждават както екипа на компанията, така и екипа на доставчика. Заедно с това трябва да бъдат въведени подходящи защитни методи, за да се предотврати по-нататъшният пробив и да се идентифицира местонахождението на хакерите, съветват експертите.

>> Поддържайте прозрачност. Доставчиците могат да споделят редовно с организациите всички свързани със сигурността записи. Също така те могат да образоват компаниите клиенти относно нови открити уязвимости и предпазни мерки. На практика един прозрачен и последователен подход може да осигури по-голяма увереност и доверие, особено от страна на скептично настроени организации.

>> Познавайте клиентите си. Доставчиците на базиран в облака CRM могат да предоставят т.нар. “профилираща характеристика” на предприятията, за да увеличат сигурността на „клиентския портал”, използван от крайните потребители. Благодарение на тази характеристика предприятията ще могат да изпълняват подходящо профилиране на своите клиенти по отношение на сигурността. Например искане на препоръки и доказателства за самоличност могат да действат като ниво на сигурност. Това определено би възпряло криминални елементи от придобиване на достъп до CRM портала, представяйки се за клиенти.

>> Познавайте служителите си. Всеизвестен е фактът, че дори служителите в дадена организация могат да направят пробив в сигурността. В тази връзка доставчиците на облачни решения могат да предоставят възможност за „докладване на потенциални нежелателни действия” на база последователно наблюдение на действията на всички служители. Тази функционалност би трябвало да съхранява историята на действията на даден служител и автоматично да изпраща съобщение до екипа по сигурност за всяка промяна в поведението на служителя по отношение на системата - например неуспешно вписване във системата, опит за достъпване на сайт с ограничен достъп и др. Това би позволило на екипа по сигурност да предвиди вероятно нежелано поведение от страна на служителите.

В заключение

Съсредоточаването върху тези мерки за сигурност и по-голямото сътрудничество с доставчиците на облачни решения ще помогне на организациите да постигнат по-високи нива на сигурност, подобрено изживяване на клиентите чрез по-голяма надеждност и максимални ползи от базираните в облака CRM системи, категорични са експертите. Именно разбирането на процеса на доставяне на защитена платформа и по-доброто сътрудничество между доставчика и организациите е ключът към създаване на успешно CRM решение в облака и към спечелване доверието на потребителите.


X