Мениджмънт

Мобилното банкиране – развитието все още предстои

CIO Media

Многобройни изследвания констатират, че потребителите на мобилни банкови услуги по света стават все повече, както и че мобилните канали откриват много нови възможности за финансовите институции. В САЩ и в много европейски страни, към момента, съотношението на потребителите на мобилно банкиране и интернет банкиране е 1 към 4, но аудиторията на мобилното банкиране се удвоява всяка година, докато ръстът на проникване на онлайн банкирането е минимален.

Според прогнозите на Juniper Research, броят на потребителите на мобилно банкиране в глобален мащаб ще нарасне от 590 млрд. през 2013 г. до 1 млрд. през 2017 г. И макар, че 1 млрд. потребители представляват само 15% от притежателите на мобилни устройства, трябва да се отчита, че почти половината от тези хора имат ограничен достъп до традиционни финансови услуги, отбелязват анализаторите в доклад, озаглавен “Mobile Banking: Handset & Tablet Market Strategies 2013-2017”.

“Много потребители вече виждат предимствата на използването на банкови услуги през мобилен телефон. Технологиите за мобилно банкиране се доказаха и са достъпни в много райони на света”, коментират експертите от Juniper Research.

Подобни са изводите и от проучване на международната търговска организация MEF, проведено през януари 2014 г. в 13 страни. “Мобилните плащания демонстрират ръст навсякъде по света. Основният фактор за този ръст е нарастващият брой на хората, които използват смартфони и таблети за изпълнението на различни ежедневни дейности”, обобщават експертите на MEF.

Мобилните портфейли

Според проучването на MEF, през 2013 г., 15% от притежателите на мобилни устройства са използвали мобилни плащания. Повечето от тези хора са осъществили покупка с помощта на приложение от типа “мобилен портфейл”. Тези приложения често използват технологията NFC, която дава възможност да се предава информация на близки разстояния. В същото време обаче все по-голяма популярност печелят мобилните портфейли, които работят без прилагане на NFC технологии, което се дължи на факта, че все още на пазара няма достатъчно голям брой мобилни устройства, поддържащи NFC.

Мобилните пари

Потребителите на “мобилни пари” стават все по-важни за предприятията по целия свят. Както съобщават експертите от MEF в своя доклад, хората, които използват мобилни плащания, в повечето случаи харчат за индивидуални покупки повече от останалите. Проучването на MEF сочи, че вероятността потребител на мобилни плащания да осъществи покупка със средно висока цена е 14% по-висока, отколкото вероятността такава покупка да направи клиент, плащащ по традиционен начин. Затова именно притежателите на “мобилни пари” напоследък са целева аудитория на много компании. Именно към тези потребители са ориентирани мобилни иновативни проекти с използване на QR кодове и други улеснения, насърчаващи покупките.

“Изключително мобилните” потребители

Още един интересен извод от проучването на MEF е, че в страните с развиващи се икономики постепенно се формира т.нар. “култура на изключително мобилните потребители”. Към тази група се отнасят хора, които особено активно ползват своите мобилни устройства и които използват услуги само през мобилни платформи. Мобилното банкиране се оказва предпочитана услуга за “изключително мобилните” потребители.

Тук е мястото да отбележим, че мобилното банкиране не е просто онлайн банкиране осъществявано от мобилно устройство. Всъщност, мобилните канали дават възможност на финансовите институции да отговорят по-добре на потребностите на някои категории клиенти.

Така например, проучване на Pew Research Center, проведено сред жителите на САЩ през март 2013 г. сочи, че 51% от анкетираните ползват онлайн банкиране. Според анализаторите това показва, че онлайн банкирането, най-сетне е преодоляло една психологическа бариера сред потребителите, тъй като от 2010 до 2013 г., тази са използвали малко под 50% от жителите на САЩ. Въпреки, това експертите на Pew Research Center отбелязват, че ръстът на проникването на онлайн банкирането през последните 2 години се забавя, докато мобилното банкиране демонстрира истински бум – от 2011 до 2013 г. броят на неговите потребители се е удвоил. Към средата на 2013 г. 35% от собствениците на мобилни устройства в САЩ са мобилни клиенти на банките, докато 2 години по-рано този показател е бил 18%.

Проучването на Pew Research Center извежда и някои интересни данни за отношението към онлайн банкирането и към мобилното банкиране на различни демографски групи от населението. Оказва се, че онлайн банкирането като цяло се ползва от хора с най-различни доходи, но е най-популярно при гражданите с по-високи доходи – банкирането по Интернет се практикува от 75% от хората с приходи над $75 хил. годишно, и само от 48% от тези с приходи под $30 хил. годишно.

Мобилното банкиране е по-малко популярно сред лицата с най-ниски доходи, но сред тези със средни и високи доходи (т.е. над $50 хил. и над $75 хил. годишно) се възприема доста бързо – използват го 45% от американците с добри финансови възможности, сочи проучването на Pew Research Center.

Анализаторите са проучили и връзката между нивото на образование на потребителите на финансови услуги и техните предпочитания към съвременните канали за банкиране. Разликите тук се оказват по-съществени – така например 75% от хората с висше образование ползват интернет банкиране, а сред хората с по-ниско образование този показател е 30%. От тази гледна точка мобилното банкиране се оказва по-демократично – ползват го 41% от хората с висше образование и 27% от останалите.

Мобилните приходи на банките

“Мобилните плащания с използване на смартфон или друго мобилно устройство са предпоставка за революция в сферата на финансовите услуги”, отбелязват експертите на PricewaterhouseCoopers (PWC) в доклад, озаглавен “Dialing up a Storm: How Mobile Phone Payments Will Create Significant Revenue Opportunities for Financial Institutions”

Според оценките на PWC след 3 години мобилните плащания ще бъдат на стойност $214 млрд. При това 10% от трансакциите за плащания в наличност с малки суми (под $25) към 2017 г. ще се осъществяват от мобилно устройство. Тези трансакции към момента са на стойност към $2 трилиона, което означава, че с прехода към мобилни плащания още $20 млрд. ще се влеят в оборотите на финансовите институции, казват от PWC.

На този фон не е случайно, че банките реализират активно мобилни проекти – в перспектива, тези инициативи са свързани както с нови възможности за увеличаване на приходите, така и с избягване на опасността от загуба на клиенти.

Възможности за нови приходи, от които финансовите институции ще могат да се възползват след време са ясни - такси за мобилни трансакции, завземане на дял от трансакциите в наличност, както и приходи от нови услуги – мобилни реклами, м-търговия и т.н. Рисковете също са ясни – институциите, които изостанат в развитието на своите проекти за мобилното банкиране ще загубят източници на приходи и лоялността на част от своите клиенти.

Същевременно обаче е налице една ситуация, която най-кратко може да се опише с известната фраза “кокошката или яйцето”. За да се реализират мобилни плащания трябва да има мобилн търговски предложения. Търговците обаче нямат желание да въвеждат системи за мобилни плащания преди да са сигурни, че клиентите искат такива възможности. Клиентите пък не използват мобилни плащания, защото търговците не приемат такива. Излизането от този порочен кръг изисква възприемане на нови бизнес модели, които насърчават партньорството, дават възможност на компаниите да играят нови роли и да предоставят нови услуги в отворена и динамична среда на сътрудничество.


Мобилното банкиране – развитието все още предстои

© CIO Media, Cio.bg

Иновативните мобилни комбинации


Финансовите институции по света постепенно откриват потенциала от съчетаването на мобилни устройства, гео-локация, социални мрежи и други нови технологии. Стартирайки проекти за мобилно банкиране първоначално финансовите институции предоставят просто част от възможностите на системите за онлайн банкиране – например за следене на движенията по сметки, създаване на платежни нареждания и т.н. Постепенно услугите предоставяни от мобилните банкови приложения стават все повече и по-разнообразни.

Например в САЩ, от 2011 г. до сега, много банки реализираха услуга за мобилно депозиране на чекове (Mobile check deposit). Оказва се, че въпреки безспорната цифровизация на бизнеса, която именно в САЩ е най-ясно изразена, голям брой американци все още получават често чекове на хартия, които могат да бъдат превърнати в пари само в банките. За да спестят на своите клиенти необходимостта от посещение на банков офис, финансовите институции добавиха към своите мобилни приложения функцията Mobile check deposit, която дава възможност на потребителя да заснеме чека с мобилния си телефон и да го депозира в банката във вид на изображение.

Постепенно се появиха и други услуги използващи изображение и даже се появи термина “image banking” (банкиране с изображения). Няколко банки в САЩ вече включиха в мобилните си приложения функция Photo bill pay (плащане на сметка по снимка). Идеята на е следната – получавате сметка за плащане на някакъв продукт или услуга от доставчик, снимате сметката с камерата на вашия телефон и от менюто на приложението за мобилно банкиране избирате “плати по снимка”. Приложението ще се погрижи всички данни за сумата и за нейния получател да бъдат извлечени автоматично. И без такава услуга потребителите биха могли да платят сметките си от мобилните си телефони, но много малко от тях са били склонни да въвеждат данни за получателя на плащането. Услугата Photo bill pay не изисква никакви усилия и затова тя бързо печели популярност.

Кръстосаните продажби са още една сфера на иновации използващи възможностите за мобилни плащания. Един пример за това е мобилното приложение Chase My New Home. С него потребителят може да разглежда жилища, които се продават, да съставя списък с избрани имоти, включително със снимки и видео материали. Приложението изчислява, какви месечни вноски би трябвало да внася потребителя ако закупи имота с ипотечен кредит и дори може да свърже потребителя с банков служител, отговарящ за отпускането на ипотечни кредити.

Сред инициативите, които допринасят за популяризирането на мобилните плащания са и редица програми, реализирани съвместно от банки и търговски компании. При тези програми клиентите получават ваучери от търговците, когато кликнат върху техни оферти или при някакви други условия. Напоследък в мобилните приложения се появяват и функции за проследяване на географско местоположение, така че притежателите на купони за различни отстъпки и промоции да бъдат известени щом се окажат в близост до обект на съответния търговец.

Списъкът от подобни примери, разбира се, може да бъде продължен, но и представените дотук инициативи дават представа за многобройните възможности за интеграция на мобилни плащания и други мобилни услуги. Несъмнено тези възможности ще бъдат използвани, така че в областта на мобилното банкиране развитието тепърва предстои.

Източници

[1] “PwC’s Banking Views: Mobile Payments”, PWC, 2013

[2] “Dialing up a Storm: How Mobile Phone Payments Will Create Significant Revenue Opportunities for Financial Institutions”, PWC, 2013

[3] “Mobile Banking: Handset & Tablet Market Strategies 2013-2017”, Juniper Research, 2013<!—схема


Схема 1: Плащанията от мобилен телефон, в глобален мащаб


Източник: AITE GroupX