Мениджмънт

FB и YouTube са най-използваните социални мрежи в Европа

CIO Media

58% от жителите на Европа са посещавали най-много Facebook през последния един месец. На второ място по посещаемост се нарежда You Tube с резултат от 53 на сто, третата позиция заема Google+ с 22 на сто, а Twitter идва едва на 4-о място със скромните 13 процента посещаемост. Следват мрежата за бизнес контакти LinkedIn с 6 на сто и Printerest с едва 2 процента.

Данните са от проучване на Forrester Research и са на база отговорите на 15 793 европейци от 5 държави от Стария континент – Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания. 

Кои социални мрежи използват европейците (източник: Forrester Research)

Испанците ползват Facebook най-активно, като 69 на сто от запитаните в страната са посещавали най-много тази социална мрежа през последния месец. Следват ги италианците с 65 на сто, великобританците с 57 процента, французите с 55 процента и последното място заемат германците със “скромните” 49 на сто. 

Отново най-активни в YouTube са били испанци и италианци с по 64 на сто, французи с 55 процента, германци с 47 на сто и великобританци с 45 процента.

Най-слабо използваната социална мрежа в Европа е Pinterest, като нейната посещаемост се колебае между 4 и 1 процент в различните държави и като осреднен показател.


X