Мениджмънт

IDC: DNS сървърите са лесна мишена за кибератаки

CIO Media

DNS сървърите са лошо защитени, показва допитване, проведено от IDC по заявка на EfficientIP, сред 244 ИТ специалисти, работещи в компании в САЩ, Великобритания и Франция.

киберсигурностЗа атака на DNS сървъри, извършени през последните 12 месеца, са съобщили от 25% до 30% от респондентите. В 40 на сто от случаите това са били DdoS атаки с използване на ефект на усилване, а обикновените DDoS-атак и атаките от типа “отравяне на кеша” са съставлявали съответно 28% и 25%. Някои от запитаните отговорили, че DNS атаките са послужили за прикритие на други атаки с цел кражба на данни – в 41 процента от случаите вследствие от атаката е било загубата на интелектуална собственост, а в 31 на сто – изтичане на лични данни на хора.

77 на сто от организациите ползват собствени DNS сървъри под Linux, Windows или специализирани, а в 71% - поместени извън компанията или в облака сървъри. Независимо обаче от факта, че опасността е осъзната, само половината използват специализирани системи за защита на DNS инфраструктурата. Около 40 на сто разчитат на това, че техният доставчик ще ги защити, а половината съобщават за наличие на резервен DNS сървър. Почти 60% от запитаните в САЩ и Великобритания съобщават, че в случай на атака на DNS сървъра използват средства за приоритизиране на трафика. 


X