Мениджмънт

7 важни въпроса при избора на облачни услуги

CIO Media

В бизнеса през 21-и век използването на надеждни облачни изчисления вече придобива стратегическо значение. Все повече компании разчитат на облачни услуги за реализацията на ежедневни бизнес дейности от типа на управление на разходите за командировки (услугата Concur), съвместна работа (Salesforce Chatter, Yammer и др.), съвместно използване на файлове (Office 365) или просто за синхронизиране на съдържание между разнообразни устройства.

При избора на облачни услуги компаниите трябва да се фокусират върху 3 основни фактора: функционалност, цена и характеристики на услугата. В повечето случаи първите два от тях се вземат под внимание, но третият се пренебрегва. Всъщност облачните услуги може да осигуряват необходимите функции и цената им да е приемлива, но това не е достатъчно ако например услугата често е недостъпна.

В тази статия представяме 7 най-важни характеристики на облачните услуги, които непременно трябва да отчитате при избора на облачен доставчик, според експертите от PanTerra Networks. Ето какви са те: 

1. Надеждност

Един от най-важните въпроси, на който компанията трябва да си отговори, при оценката на алтернативни облачни услуги е: “Може ли да се разчита на доставчика?”. Ако доставчикът на услугата не е нейният реален собственик или не може да контролира поддържащите услугата решения (инфраструктура, софтуер, сървъри), явно той не може да контролира надеждността.

Би било чудесно, ако в процеса на избор на облачна услуга имате възможност да се посъветвате с експерт. Оценявайки надеждността на алтернативните предложения, той би могъл да вземе предвид доста комплексни фактори – например колко последователни компонента включва услугата, колко често отказва всеки от тези компоненти и т.н.

Но дори ако нямате възможност да се консултирате със специалисти, пак бихте могли да се справите успешно със избора на надеждна облачна услуга. Всъщност това не е толкова сложно. Постарайте се да проучите от колко време се предлага услугата. Всеки доставчик развива своите услуги и подобрява надеждността им. При равни други условия, услуга с 5-годишна история е за предпочитане пред такава, която е пусната съвсем наскоро.

Проверете също така, какви са инвестициите в услугата и какви са техните източници. Едва ли искате да въведете облачна услуга, която е вероятно да бъде спряна в близко бъдеще поради проблеми с финансирането – така ще се наложи отново да отделяте време и усилия за избор на решение.

Обърнете внимание и на това колко често се обновява услугата. В повечето случаи на сайта на доставчика има такава информация. Ако услугата не е обновявана в продължение на година, очевидно тя не се развива, което показва, че проектът бавно умира.

За надеждността на дадена облачна услуга може да се съди и по това, дали е формирана някаква общност на нейните потребители – например в социалните мрежи. Ако не успеете да намерите потребители на услугата нито сред своите познати, нито в социалните мрежи, вижте какви компании посочва доставчикът както свои клиенти и се свържете с тях. Практиката сочи, че в такава ситуация много хора охотно споделят впечатленията си, особено ако те са отрицателни.

2. Готовност

Втори важен въпрос към вашия потенциален облачен доставчик е: “Ще бъдете ли на линия, когато ми потрябва вашата помощ?”. Облачните услуги трябва да бъдат готови за използване 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата без всякакво прекъсване. Готовността на облачната услуга се измерва с честотата и продължителността на престоите. Услуга с редки, но продължителни престои може да има същата степен на готовност, както друга с по-чести, но по-кратки престои. Преди да направите своя избор на облачна услуга поискайте от потенциалните доставчици да ви предоставят документи за фактите свързани с престоя на техните услуги, заверени от трети страни.

3. Безопасност

Третият важен въпрос към потенциалния провайдер е: “Мога ли да ви вярвам?”. Когато става дума за облачни услуги, доверието е изключително важен фактор. Компании пренасят в облака все по-голяма част от своите данни, така че безопасността на облачната услуга е първостепенно значение. Този важен параметър трябва да се измерва по най-слабото звено. Компанията може да има херметически затворен дейта център, но това не и гарантира сигурност на информацията, ако ползва несигурни комуникационни канали или слаба защита на клиентските работни станции. Преди да поверите вашите данни на даден облачен доставчик, проверете дали той е взел необходимите мерки за да осигури непрекъснат мониторинг за кибератаки и какъв е неговият подход към ИТ сигурността като цяло.

4. Мащабируемост

Компаниите, които се насочват към използване на облачни услуги, често са мотивирани за такава стъпка именно от възможностите за лесно нарастване или намаляване на изчислителните ресурси при необходимост. В самата дефиниция на облачните решения предвижда, че те трябва да могат да се мащабират в съответствие с потребностите на потребителите. Главното е обаче, мащабирането да не оказва отрицателен ефект върху други характеристики на услугата – например надеждност или качество. Затова облачният доставчик трябва да бъде в състояние да осъществява мащабиране на всички части на услугата, включително мрежи, приложения, сървъри, съхранение на данните, пропускателна способност и зони на географски обхват.

5. Качество на услугите (QoS)

Следващият важен въпрос към потенциалния доставчик е: “Ще работите ли така, както обещавате?”. Организациите често избират своя облачен доставчик заради неговата популярност, но всъщност такова решение би трябвало да се взема като се отчита реалното качество на услугите.

За оценяване качеството на облачните услуги вече са създаден доста комплексни методологии – например Service Measurement Index (SIM), разработен от Carnegie Mellon University и Cloud Services Measurement Initiative Consortium (CSMIC). Все пак казано най-просто, това качество се измерва с всеки телефонен разговор, видеоконференция или друга комуникация към доставчика.

В допълнение, при избора на доставчик на облачни услуги е важно да се обръщат внимание на интеграцията на решенията, тъй като при използване на облачни услуги от различни доставчици е възможно да възникнат конфликти между различните услуги.

6. Гъвкавост на споразумението за ниво на услугите (SLA)

Още един задължителен въпрос за организациите, които избират облачен доставчик е: “Можем ли да се споразумеем?”. С който и доставчик да работите, не трябва да забравяте, че е изключително важно да имате споразумение за нивото на услугите (SLA).

SLA защитава като бизнес потребителите така и доставчика, изяснявайки какви точно са договорените параметри за качество на услугата. Този документ предвижда и базови гаранции, а в случай че те не се изпълняват, определя правата на потребителя за ответни действия.

7. Поддръжка

Поддръжката най-често се пропуска, когато става дума за важните характеристики на облачните услуги. В много случаи организациите пропускат да анализират алтернативните предложения за облачни услуги по този показател. В същото време осигуряваната за дадена облачна услуга поддръжка може да е различна за различни пазари, както и в зависимост от това коя компания я предоставя. Така например, много услуги за съвместно използване на файлове не предвиждат никаква поддръжка освен възможност за справки в Интернет, но има и такива, които осигуряват пълноценен център за поддръжка по телефона, където потребителите могат да получат оперативно отговор на всякакъв въпрос и съдействие при разрешаване на проблеми.

В заключение

Изборът на технологии отдавна има ключово значение за всеки бизнес и няма изгледи тази ситуация скоро да се промени. Към момента използването на предимствата на облачния изчислителен модел е актуален въпрос за много организации. Планирайки въвеждането на каквито и да е облачни услуги, не трябва да вземате решения, преди да попитате потенциалните доставчици за изброените характеристики на предлаганите от тях решения. Бъдете особено внимателни ако срещнете доставчик, който подценява някоя от изброените характеристики или изобщо не знае за нея.


X