Мениджмънт

10 опасни мита за облачните изчисления

CIO Media

Cloud computing се превърна в масова тема, затова не е изненадващо, че във връзка с нея витаят толкова много митове, половинчати истини и лъжи. Повече или по-малко ИТ сигурност носи облакът на компаниите? Улеснява ли той използването на информационни технологии, или в крайна сметка усложнява управлението на разнообразни услуги? За да отговори на подобни въпроси, през есента на 2014 г., изследователската компания Gartner публикува доклад, систематизиращ някои неверни представи и митове за облачните изчисления, които пречат на компаниите да разработят ефективна стратегия за тяхното прилагане.

Ето какви са най-описните митове във връзка с Cloud computing, според Gartner:

Мит №1: “Облакът” означава преди всичко икономия на пари

Цените за използване на “облаци” намаляват, но това не се отнася за всички видове облачни услуги и в частност за използването на софтуер като услуга (SaaS). Икономията може да бъде едно от предимствата на облачния модел, но не можете да разчитате, че тя винаги ще бъде налице.

Мит №2: Ако не е облачно, вашето решение не е добро

Подобни представи са следствие от големия шум, който през последните години се вдига във връзка с Cloud computing. Срещат се организации, в които ИТ отделите наричат “облак” всякакви решения, само за да получат финансиране за тях, а после се осъществява стратегия, която не е напълно “облачна”.

Мит №3: За всичко трябва да се използват “облаци”

Този мит е свързан с предишния – счита се, че особеностите на облачния модел за желателни и приложими във всяка ситуация. Наистина, има приложения, за които облачните решения са много подходящи, но далеч не всички приложения и задачи получават предимства при пренасянето им в облака. Например, освен ако това няма да донесе някакви икономии, абсолютно неподходящо е да пренасяте в облака без никакви промени някакво наследено приложение.

Мит №4: “Така каза нашият CEO” – това е облачна стратегия

В много случаи, отговаряйки на въпроса за тяхната облачна стратегия, представителите на дадена компания казват, че правят това, което изпълнителният директор казва. Това обаче не е облачна стратегия – разработката на такава започва с определяне на бизнес целите и с провеждане на оценка за това, дали потенциалните предимства на облака ще помогнат за постигането на тези цели.

Мит №5: Необходима е само една облачна стратегия или единствен доставчик

Облачните изчисления не са едно нещо, така че облачната стратегия трябва да се изгражда в съответствие с тази реалност. Има много видове облачни услуги, модели за преход и за предоставяне, както и различни приложения. Облачната стратегия трябва да се разработва така, че да носи предимства на бизнеса – не е достатъчно просто да се спрем на един продукт.

Мит №6: Облакът е по-малко защитен, отколкото локалните системи

Това е поверие, което не се базира на резултати от реални анализи за защитеността на облаците. До момента има доста малко случаи на взлом на системи за сигурност на публични облаци – повечето инциденти от този тип се случват в локални корпоративни среди.

Мит №7: Облакът не е подходящ за критично важни системи

Облачните изчисления не трябва да се разглеждат на принципа “всичко или нищо”. Те се въвеждат стъпка по стъпка и в конкретни случаи. На този фон, не е изненадващо, че в общия случай преходът към облачен модел не започва с критично важните системи. В много организации обаче, този етап вече е преминат и облачни решения вече се използват и за критично важни приложения. Нещо повече има много компании (преминали фазата на малки стартъпи), които са “родени в облака” и развиват своя бизнес (включително критичните си операции) изцяло в облака.

Мит №8: Облак = център за обработка на данни

Ако сте решили да преминете към облачни изчисления, това не означава, че е задължително да закриете вашия собствен център за данни и да пренесете всичко в облака. Някои компоненти на информационната среда може да бъдат пренесени в облака, други да останат в дейта центъра. Облакът и центърът за данни са различни неща. Изобщо, аутсорсинг центъра за данни, модернизация на дейта центъра и преход към облака не са синоними.

Мит №9: Преминавайки в облака, автоматично получаваме всички предимства на този модел

Не мислете, че “миграцията в облака” означава, че всички негови характеристики автоматично се наследяват от по-ниските нива (като IaaS). Трябва да се прави разлика между приложения, разположени в облака и облачни услуги. Възможен е частичен преход към cloud, който носи някои предимства - например, спестяване на необходимостта да се купува хардуер. Такъв вариант може да е удачен, но това не означава, че той осигурява всички предимства на модела Cloud computing.

Мит №10: Виртуализация = частен облак

Виртуализацията се използва широко в облачните изчисления, но тя не е нито необходима, нито достатъчна за облака технология. Доста често, за силно виртуализирани и автоматизирани среди се казва, че са “частен облак”, но това не винаги е така.

Източник: Gartner Highlights the Top 10 Cloud Myths, www.gartner.com, октомври 2014


X