Мениджмънт

“16-а среща на приятелите на ДиТра” събра изявени конструктори

CIO Media

През 2014 г. броят на абонаментите за софтуерни продукти от фамилията SolidWorks в България отбелязва над 80% ръст, като потребителите все по-активно въвеждат в употреба не само базовите средства за 3D проектиране и чертане на CAD платформата, но и нейните по-комплексни възможности за симулации, техническа комуникация и управление на инженерните данни. Реализирани са и редица нови внедрявания на CAM решения, базирани на софтуера на компанията Delcam. Това са само част от постиженията на CAD/CAM центъра на ТехноЛогика през последната година, стана ясно по време на “XVI-та среща на приятелите на ДиТра”, която се проведе в Албена в периода 05- 07 юни.

През тази година, ДиТра отбелязва своя 25-годишен юбилей. Този повод допринесе за привличането на рекорден брой участници в организираната от компанията традиционна годишна конференция. На срещата присъстваха представители на партньорите от Dassault Systemes и Delcam, конструктори от водещи производствени предприятия, собственици на компании използващи активно CAD/CAM системи, студенти от ТУ Варна и ТУ Русе.

Трите дни на форума бяха изпълнени с интересни анонси и информативни презентации, подсказващи идеи за оптимизация на процесите свързани с разработка и производство на нови продукти. В допълнение, представители на Dassault Systemes, Delcam и ДиТра демонстрираха ефективни приложения на SolidWorks 3D CAD, SolidWorks Simulation, SolidWorks Composer, SolidWorks Enterprise PDM, както и на системите за управление на NC машини на Delcam.

Анонси
“2014-та бе рекордна година за бизнеса на ДиТра”, отбеляза директорът на CAD/CAM центъра Цветан Стоянов, откривайки конференцията. През тази година 3D CAD системата SolidWorks е внедрена на 90 нови работни места, а наред с това са осъществени и множество реализации на други продукти на SolidWorks, включително PDM, Simulation, Electrical и Composer. С тези резултати ДиТра се позиционира сред най-успешните риселъри на SolidWorks и е единствената компания от Средиземноморския регион (Балканите, Северна Африка, Италия, Турция, Гърция и Израел), получила отличието 100% Club SolidWorks за 2014 г.

Същевременно ДиТра е отличена и като най-бързо развиващ се партньор на Delcam за 2014-та. Ръстът на това направление от бизнеса на компанията е 30% и се дължи на значителния брой нови работни места, на които са внедрени CAM продуктите PowerMILL и FeatureCAM.

Цветан Стоянов, ДиТра

Сред постиженията на ДиТра през последната година си струва да бъде отбелязано внедряването на 3D принтер Stratasys Objet Eden 350V във фирма Датекс. Проектът е значим от една страна заради факта, че допринася за натрупването на опит у нас в сферата на особено актуалното напоследък адитивно производство (т.е. 3D печат или процес на изработка на с помощта на цифров модел), а от друга - защото, към момента с голяма доза увереност може да се каже, че това е най-модерният 3D принтер използван у нас. Objet  Eden350V е базиран на технологията PolyJet, използваща  фотополимери.  Той  работи  с  разнообразни материали - твърди,  каучукоподобни и прозрачни. Според информацията, представена на конференцията Датекс вече използват активно 3D принтера в разработката на нови изделия.  

Още едно достижение ДиТра през последната година е разширяването на дейността на компанията в региона. След като през последните няколко години CAD/CAM центъра предоставя успешно решения за управление на инженерната дейност в България и Македония, от пролетта на тази година ДиТра е представител на водещите софтуерни производители SolidWorks и Delcam и в Сърбия.


“16-а среща на приятелите на ДиТра” събра изявени конструктори

© CIO Media, Cio.bg

Огнян Траянов, собственик на ТехноЛогика и ДиТра

“Териториалното разширяване, което предприемаме не е самоцел. Работата ни в пазара на още една страна е възможност от една страна да оползотворим наученото от проектите в които сме участвали, а от друга страна - да оправдаем инвестициите си в още по-богато портфолио от продукти”, поясни Огнян Траянов, собственик на ТехноЛогика и ДиТра.  

Tенденции  
С кратки, но съдържателни презентации присъстващите на конференцията представители на Dassault Systemes и Delcam очертаха най-важните аспекти в технологичните визии на своите компании.
Концепцията на Dassault е фокусирана върху развитието на т.нар. програмна платформа 3D experience, осигуряваща на компаниите интегрирана виртуална среда за създаване на иновации. “Нашата идея е с обединяването на много продукти в една платформа да отстраним ‘Китайската стена’, разделяща отделите по дизайн, производство, маркетинг и т.н.”, поясни Гуидо Порро (Guido Porro), управляващ директор на Dassault Systemes за региона EuroМеd.


“16-а среща на приятелите на ДиТра” събра изявени конструктори

© CIO Media, Cio.bg

Гуидо Порро, управляващ директор на Dassault Systemes за региона EuroМеd

Накратко, концепцията 3D experience предполага да се проектира не само самият нов продукт, но и бъдещият опит, свързан с неговото използване, като за целта се прилагат разнообразни технологии, включително за анализ на информация от социални мрежи, стана ясно на конференцията.

Още една гледна точка към темата за подходящата среда за иновации представи Марко Газзето (Marco Gazzetto), директор продажби в DS SolidWorks Corp. за Балканите, Израел и Италия. Според проучване, проведено от SolidWorks сред 100 директори на компании от различни индустрии, към момента продуктовият дизайн се осъществява по модела 90-8-2 – т.е. 90% от усилията и ресурсите на екипите се изразходват за адаптиране и модификация на съществуващи разработки, 8% - за подобряване на вътрешни процеси и едва 2% за иновации. В същото време, ръководителите на компании биха искали да работят по модел 80-12-8  - т.е. да осигурят поне 4 пъти повече иновации.


“16-а среща на приятелите на ДиТра” събра изявени конструктори

© CIO Media, Cio.bg

Марко Газзето, директор продажби в DS SolidWorks Corp. за Балканите, Израел и Италия

“За да бъдат намалени ресурсите за адаптиране и модификация и освободени ресурси за иновации е необходимо да се осигури среда, позволяваща едновременна работа по валидацията на дизайна, техническата комуникация, управлението на данните за продуктите и т.н. Именно това е във фокус за SolidWorks”, отбеляза Марко Газзето и допълни, че на този етап компанията предлага пълно портфолио от интегрирани продукти осигуряващи изброените области и улесняващи иновациите.

Сред актуалните направления в работата на Delcam Шан Рибчестър (Sian Ribchester), директор “Развитие” на Delcam за Европа открои няколко проекта в сферата на адитивното производство, финансирани от ЕС, върху които компанията работи. Според г-жа Рибчестър разширяването на експертизата на Delcam в това направление има важно значение за компанията и потребителите, с оглед на това, че “адитивното производство позволява да се създават продукти, които преди не бе възможно да бъдат произведени”.   


“16-а среща на приятелите на ДиТра” събра изявени конструктори

© CIO Media, Cio.bg

Шан Рибчестър, директор “Развитие” на Delcam за Европа


Споделен опит
Значителна част от програмата на конференцията бе посветена на представянето на нови проекти и разработки в български и македонски предприятия, реализирани с използването на различни софтуерни продукти на SolidWorks и Delcam.

Красен Крумов, главен конструктор в ТЕСИ ООД сподели опит във връзка с разработката на нови продукти на компанията с помощта на софтуер на SolidWorks. В ТЕСИ използват 11 мрежови лиценза на SolidWorks, както и продукта SolidWorks PhotoView 360, осигуряващ висококачествени реалистични изображения за представяне на продуктите и привличане на клиенти. “SolidWorks увеличи скоростта, с която можем да правим промени. Сега всички в инженеринговия екип сме много по-динамични”, коментира Красен Крумов.


“16-а среща на приятелите на ДиТра” събра изявени конструктори

© CIO Media, Cio.bg

Красен Крумов, главен конструктор в ТЕСИ ООД

Боян Костич от поделението на Johnson Matthey в Скопие разказа за нови разработки в компанията осъществени с помощта на SolidWorks и Delcam PowerMILL Pro. През последната година предприятието, което е водещ  производител на катализатори за автомобилната индустрия е закупило още един лиценз за PowerMILL, след като вече 5 години използва внедрени от екипа на ДиТра продукти на SolidWorks и Delcam за 3D проектиране, инженерни симулации, програмиране на NC машини и цялостно управление на инженерните данни. По думите на Боян Костич в Johnson Matthey цялата техническа документация се поддържа в 3D формат.

Участниците в конференцията проследиха с интерес и презентацията на Тодор Попов, главен инженер в Български монетен двор.  От скоро, дружеството, което произвежда всички разменни монети у нас, възпоменателните монети от благородни и неблагородни метали, емитирани от БНБ, както и ордените и официалните държавни отличия на България въведе в своята работа продукта ArtCAM Designer на Delcam, предназначен за моделиране и генериране на програми за обработка на художествени форми. Според информацията представена на конференцията над 60% от монетните дворове по света използват ArtCAM  Designer. По думите на инж. Попов, ArtCAM Designer е внедрен в Български монетен двор преди един месец, а преди седмица е пуснат първият продукт, проектиран с помощта на тази специализирана система. “Качеството е невероятно от гледна точка на финес и детайл”, каза Тодор Попов.

Акцентът в презентацията на представителите на Аурубис България, Виктор Хаджийски и Иван Станоев, бе върху използването на SolidWorks Simulation, като инструмент за анализи при решаване на задачи във връзка с повишаване на капацитета на оборудването, анализи на опорни конструкции и проверяване на различни сценарии за изпълнение на планирани ремонтни дейности.


“16-а среща на приятелите на ДиТра” събра изявени конструктори

© CIO Media, Cio.bg

Иван Станоев и Виктор Хаджийски, Аурубис България

Като цяло, в Аурубис софтуерът на SolidWorks се използва за 3D моделиране на металургично оборудване и съпътстващо техническо оборудване, намиране на оптимални геометрии и параметри на моделите (оборудването), симулиране на различни технологични и технически процеси. Също така, SolidWorks се използва за подготовка на презентационни материали, които подпомагат представянето на идеи или съхраняват  информация в интерактивен вид.

Значителен интерес предизвика и презентацията на Айгер Инженеринг, озаглавена “Обучение на инженерен екип със SolidProfessor”.  Представителите на предприятието, което произвежда машини за тютюневата, опаковъчната и фармацевтичната индустрии споделиха, че през последната година компанията е наела много млади служители, така че задачата за ефективното обучение е особено актуална за тях. SolidProfessor е платформа за електронно обучение, която предлага видео уроци по SolidWorks (с превод на български). Уроците са по разнообразни теми – от основи 3D моделирането и чертането до моделиране на сложни повърхнини и симулации.
В Айгер Инженеринг младите инженери се обучават с помощта на SolidProfessor под ръководството на конструктор с богат опит. В ролята на администратор на платформата за електронно обучение експертът възлага на обучаващите се теми, с които те да се запознаят, тестове, които да преминат, следи напредъка им.

Според информацията, представена на конференцията SolidProfessor се предоставя с 30% отстъпка на всички потребители на SolidWorks, а за потребители, които имат абонамент за обновяване и поддръжка отстъпката е 60%.

Награди за изявени потребители
По време на конференцията се проведе и традиционното награждаване на компании, които през последната година са демонстрирали добри практики в приложението на CAD/CAM технологиите. Отличените в 16-то издание на конференцията са:
- Айгер Инженеринг. Компанията получава награда в категория “Иновативност” за успешното използване на SolidWorks Electrical и SolidWorks PDM.
- ТЕСИ ООД печели наградата в категория “Последователност”. Според представителите на ДиТра компанията дава отличен пример за ефективното използване на CAD система в ежедневната работа на инженерния екип.
- Подразделението на Johnson Matthey в Македония е отличено в категорията “Технологичност” за реално оползотворяване на внедрените CAD системи.
- Аурубис България получи награда в категорията “Развитие”, за достиженията си в използване на софтуер за симулации и инженерни анализи.
- Датекс бе отличена с престижната награда за “Решителност”, заслужена с въвеждането на авангардния 3D принтер Stratasys Objet Eden 350V.

Също по традиция, годишната среща на приятелите на ДиТра даде възможност на конструкторите да демонстрират своя професионализъм в състезанието “Модел мания”. Инженерите, които решиха да се включат в надпреварата трябваше да проектират детайл по задание, подготвено от организаторите. Сред участниците в състезанието преобладаваше мнението, че тази година задачата е доста по-предизвикателна, в сравнение с предходната година.
В крайна сметка, победил в конкурса стана Николай Тодоров от Русенския университет, който създаде необходимия модел за 22 минути и 59 секунди. На второ място с по-малко от минута разлика се класира двукратният шампион в  “Модел мания” Александър Йорданов от Прогрес АД, който разработи модела за 23 минути и 52 секунди. Третото най-добро време от 27 минути демонстрира, Стефан Стефанов от Арсенал АД.


X