Мениджмънт

7 качества на ИТ мениджъра, необходими за успеха на всеки проект

CIO Media

лидерство, мениджмънтОсновните фактори, предопределящи успеха или неуспеха на всеки проект в областта на информационните технологии са лидерските качества на ИТ ръководителя и професионалните качества на хората в неговия екип. Това е тезата, която убедително представят трима автори в книгата “7 лидерски качества, необходими за постигане на резултати” (The CIO Edge: Seven Leadership Skills You Need to Drive Results). 
Автори на книгата са:
- Грахам Уолер (Graham Waller), вицепрезидент и анализатор в екипа “Лидерство в дигиталния бизнес” на компанията Gartner
- Джордж Холенбек директор “Интелектуална собственост” в международната компания за подбор на персонал Korn/Ferry 
-  Карен Рубенстренк – експерт в компанията Korn/Ferry
В допълнение, най-ефективните мениджъри фокусират своите усилия върху изграждането на устойчиви партньорски отношения със своите сътрудници, колеги от други организации и компании доставчици, формирайки своеобразно общество от хора, които ги подкрепят, твърдят авторите. Гледната точка, която те представят в книгата е базирана на проучвания, провеждани в продължение на три години. Обобщавайки събраната информация авторите са описали 7 модели на поведение и основни навици, които са най-важни за успеха на ИТ ръководителите. Ето кои са те: 
 
 
1: Фокусирайте се на първо място върху работата с хората, всичко останало е на второ място. 
Изследванията на Gartner и Korn/Ferry показват, че най-високи резултати успяват да постигнат мениджърите, споделящи идеята, че всичко което е необходимо за изпълнението на проекта зависи от хора. Резултати се постигат чрез хора, от хора и заедно с хора. 

 
2: Ръководете по начин различен от начина по който мислите. 
Успешните мениджъри са сложни личности и мислят творчески. Но когато настъпи време да действат, те не разчитат само на собствените си аналитични и умствени възможности за да намерят най-доброто решение. Те мислят аналитично, но работят в сътрудничество. 

 
3: Използвайте слабите си страни.
Ефективните ИТ мениджъри могат да управляват екипа си, прилагайки на практика един парадокс – те могат да получат по-голямо влияние, отслабвайки контрола и позволявайки си да бъдат уязвими. На свой ред тази уязвимост им позволява да създават дълбоки лични връзки и екипи, който вдъхновяват както хората в тях, така и хора извън организацията. 

 
4: Правилно изградените отношения водят до желаните резултати. 
Ефективните ИТ мениджъри изразходват голяма част от своето време и енергия за изграждане на отношения, които не са свързани директно с управлението на проекта - отношения с мениджъри на други отдели, с външни доставчици и изпълнители.  Те целенасочено инвестират в хоризонтални взаимоотношения, които стават основа за получаване на впечатляващи резултати. 

 
5: Усъвършенствайте комуникационните си умения – винаги и по всички начини (Allways and All Ways). 
Най-успешните ИТ мениджъри осъзнават, че техните колеги и особено хората, работещи под тяхно ръководство, винаги ги наблюдават. Те разбират, че винаги са на сцената. Те винаги използват тази ситуация, постоянно напомняйки основни правила и ценности. Яснотата, последователността, достоверността и ентусиазма при общуването с хората води до това, че задачите, които те поставят не само се разбират, но и чувстват. Постига се общуване на интуитивно ниво, което помага на хората да предприемат правилни действия. 

 
6: Вдъхновявайте другите.
Не можете да водите, ако не искат да ви следват. В замяна на редовна заплата, повечето хора не са склонни да бъдат достатъчно производителни. Само ако считат, че участват в нещо повече от простото изпълнение на определени функции, хората могат да реализират своя потенциал. Добрите ИТ мениджъри могат да създадат атмосфера, в която хората знаят, че обединени в екип, те могат да изведат компанията начело в пазара и че техният личен принос е значим. 

 
7: Изграждайте хора, а не системи. 
Обединявайки хората около себе си, мениджърът увеличава своите способности и потенциал за постигане на резултати. 

Следете публикациите в рубриката “ИТ мениджмънт“ на сайта www.cio.bg

10 метрики за успеваемостта на ИТ директора

Войната за ИТ таланти - победителят взема всичко

4 неща в корпоративните ИТ, които потребителите не харесват (и как да ги поправим)

4 “невъзможни” сценария при подбора на ИТ специалисти

8 начина да познаете кой не може да бъде лидер

Управление на грешките – изберете метод, отговарящ на целта

Интровертите в ИТ – добре е, че ги има

5 начина да пропъдите талантите от вашата компания

Какво превръща мениджъра в лидер

В търсене на оптимален модел за управлението на ИТ бюджета

Деветте кръга на ИТ ада

и много други …


X