Мениджмънт

5 препоръки към ИТ директорите за 2017 година

CIO Media

Консултантската компания Deloitte проведе глобално проучване сред ИТ директори от различни индустрии за да открои основните приоритети и стратегии, които ще бъдат необходими на компаниите за да са успешни през следващата година. В анкетата участваха 1217 CIO. 
Основният извод на Deloitte е, че бизнес приоритетите се пренасят от областта “ефективност на бизнеса” към сферата “потребности на клиентите” – отговори в този смисъл дават 57% от анкетираните, спрямо 45% преди година. 
Въпреки това повечето ИТ отдели към момента не са фокусирани върху работата с клиенти – 45% от ИТ директорите посочват, че техните отдели участват в обслужването на клиенти, а 28% оценяват нивото на участие на своите сътрудници в цифровия живот на предприятието на ниво по-ниско от средното. 


Най-важните бизнес приоритети


5 препоръки към ИТ директорите за 2017 година

© CIO Media, Cio.bg

Авторите на проучването отбелязват, че искат или не, ИТ ръководителите ще трябва да напуснат своите кабинети и да видят лично, как техните решения работят при клиентите на място. Налага се ИТ директорите да научат повече за клиентите, да разберат техните потребности, да проучат техните навици и предпочитания.

Ето какви препоръки отправят анализаторите от Deloitte:  

 
1: Фокусирайте се върху добро взаимодействие 
Експертите от Deloitte съветват да “намерите ключа” към съществуващата в предприятието бизнес стратегия и преследваните цели. “Три четвърти от анкетираните CIO казват, че тази стратегия дава резултат. Но, разбира се, не трябва да се прекалява, иначе няма да можете да реагирате адекватно, когато извънредни ситуации изискват да предприемете радикални мерки, излизащи от рамките на стратегията на предприятието”. В доклада се казва, че само 5% от анкетираните CIO са готови да изпълняват тази роля. 
2: Стремете се към последователност при постигане на резултатите
Изпълнение на поставените задачи – това е приоритет за 55% от участниците в проучването. При това те имат предвид не просто изпълнение на рутинни задачи, но и разработка на висококачествен и защитен софтуер в рамките на заделения бюджет. Само 21% от ИТ директорите обаче посочват, че създаваният от техните подразделения софтуер е ключов компонент за реализацията на проектите на компанията.  

 
3: Участвайте в разработката на стратегия 
50% от ИТ директорите споделят мнението, че разработването на визия и стратегия е важен фактор за успешната работа  на компанията. Същевременно всеки трети CIO казва, че неговата компания не отделя необходимото внимание на планирането или почти не планира. Експертите на Deloitte съветват да не се пренебрегва опитът, придобит от предишни грешки и той да се отчита при планирането – промените в дигиталната икономика настъпват бързо и вашите конкуренти може да се приспособят към тях по-бързо от вас. 

 
4: Стремете се към развитието на иновации
47% от анкетираните CIO признават, че нешаблонното мислене и готовността за нововъведения са необходими условия за постигането на добри резултати. Същевременно 43% казват, че не наблюдават никакви или съвсем слаби признаци за иновативност в своите организации. “Технологичната революция не оставя място за бавни реакции в бизнеса и ако ИТ ръководителите не разбират това – те грешат”, коментират от Deloitte. 


5: Изграждайте таланти и корпоративна култура
45% от анкетираните CIO считат, че талантливите сътрудници са сред най-важните фактори за успеха на една компания. Очевидно, за да се появят такива сътрудници трябва да бъдат създадени условия. 
Много ИТ директори споделят, че постоянно се сблъскват с бездарни сътрудници, които не искат да се развиват, вземат неправилни решения и като следствие, създават конфликтни ситуации, влияещи зле на работната атмосфера.
В същото време, други техни колеги не се примиряват с такива ситуации и активно търсят начини за създаване на комфортна среда, необходима за гладкото протичане на работните процеси. Авторите на проучването казват, че някои CIO прибягват до доста радикални методи, трансформирайки съществуващата корпоративна култура.
“Няма универсална рецепта за изграждането на корпоративна култура, но е важно тя да мотивира, подкрепя и привлича технически специалисти. Един пример за такава култура са стартъпите. Въпросът е в това, подходяща ли е такава култура за вашата компания”, коментират от Deloitte. 

Най-важните условия за успех на ИТ директора


5 препоръки към ИТ директорите за 2017 година

© CIO Media, Cio.bg

Докладът на Deloitte "Navigating legacy: Charting the course to business value" е достъпен на сайта на компанията. 

Следете публикациите в рубриката “ИТ мениджмънт“ на сайта www.cio.bg

10 метрики за успеваемостта на ИТ директора

Войната за ИТ таланти - победителят взема всичко

4 неща в корпоративните ИТ, които потребителите не харесват (и как да ги поправим)

4 “невъзможни” сценария при подбора на ИТ специалисти

8 начина да познаете кой не може да бъде лидер

Управление на грешките – изберете метод, отговарящ на целта

Интровертите в ИТ – добре е, че ги има

5 начина да пропъдите талантите от вашата компания

Какво превръща мениджъра в лидер

В търсене на оптимален модел за управлението на ИТ бюджета

Деветте кръга на ИТ ада

и много други …
X