Мениджмънт

IBM постигна напредък в квантовата изчислителна мощ

CIO Media

IBM има ново предложение за бизнеса, който иска да експериментира с квантови изчисления. Квантовите компютри, когато станат достъпни, се очаква значително да превъзхождат конвенционалните компютри в множество сфери, включително машинно обучение, криптография и оптимизиране на бизнес проблеми в сферите на логистиката и анализ на рисковете.

 

 

Докато конвенционалните компютри работят с единици и нули (битове), процесорите в квантовите компютри използват кюбити, които могат едновременно да бъдат единица и нула. Това, по-просто казано, позволява на квантов компютър с 5-кюбитов процесор да извършва едновременно изчисления за 32 различни входни стойности.

В сряда IBM пусна 16-кюбитов компютър за потребителите на платформата IBM Cloud, с който да експериментират онлайн, което е значителен скок спрямо по-рано предложената им 5-кюбитова машина. От компанията съобщават, че машината вече е била използвана за извършването на 300 000 експеримента с квантови изчисления от потребители на облачната услуга.

Но това не е всички. IBM вече разполага с прототип на работеща в лаборатория 17-кюбитова система, за която твърди, че е два пъти по-производителна от 16-кюбитовата система.

Извършването на квантови изчисления е трудно за съпоставяне. Голямо значение има „качеството“ на кюбитите в процесора, който разчита на краткосрочен квантов феномен на атомно ниво и поради това до известна степен са нестабилни.

IBM предлага нова мярка за измерване извършването на квантови изчисления, която нарича квантов обем, при която се вземат предвид взаимовръзките между кюбитите и надеждността на извършваните от тях изчисления.

IBM Q, подразделението за квантови изчисления на компанията, си е поставило за цел през следващите години да създаде комерсиален 50-кюбитов квантов компютър.


X