Мениджмънт

Как CIO да избегне „прегарянето“ на екипа

CIO Media

Тежкото натоварване може да доведе до това, екипът по дигиталните технологии да се почувства непродуктивен, неангажиран и стресиран в своята работа. Докато CIO осигурява иновации, голяма част от ролята му е да поддържа положителна околна среда и да не допуска дигиталният екип да „прегаря“. Британското издание на списание CIO прави преглед на начините, как главният директор по информационните технологии (CIO) да извлече най-доброто от екипа в предоставянето на дигитална технология и да не допусне „прегаряне“.Поддържане на интереса към работата

Ролята на CIO се разви в отговор на промяната в желанията на потребителите и бизнеса. Променящите се приоритети накараха CIO да проучва нови подходи как да поддържа ангажираността на своя екип с работата.

Програмите за обучение, опресняването на опита и схемите за бонуси са чудесен начин за поддържане на работата интересна и предотвратяване на претоварването.

В качеството си на CIO, да фокусирате своя екип е важно за гарантиране ангажираността с работата му, а Ян Крауфорд използва своите управленски умения да помага за ръководенето на екипи в петте локации на Имперския военен музей (Imperial War Museum).

„Трудността произтича от това, че не всички сме в една сграда през целия ден, а сме доста разпръснати. Смятам, че ключът е да се разбере работата, която те правят и трудностите, с които се сблъскват, за да се направи работата възможно най-лека, за да могат да се концентрират върху работата си“, казва той.

В момента музеят преминава през програма за трансформиране, която трябва да приключи през 2020 г. Това ще позволи на екипа на Крауфорд да работи по-продуктивно чрез изграждане на допълнителна ИТ инфраструктура за увеличаване на цялостния им опит.

По-доброто ангажиране ще помогне за увеличаване на удовлетворението от работата и ще гарантира тяхната лоялност към компанията.


Вслушване в поведението на служителите

В една организация, сътрудничеството е жизнено важно за успешната бизнес стратегия.

Ръководителите на ИТ отдели могат да стигнат до основите на проблема като разговарят редовно с членовете на екипа. Насрочването на срещи за обсъждане на начина им на работа, ще помогне за извличането на най-доброто от способностите на служителите.

Инструментите за съвместна работа, като Slack и Voxer са бърз и ангажиращ начин CIO да е информиран за програмата на служителите и работата им. Това може да поддържа добрата работна култура и да задържи добрия ИТ служител. CIO не трябва да допуска служителите да „прегарят“, като помогне за поддържане на положителна работна култура.


Право на всеки е да се изкаже

Служителите трябва да имат възможност да бъдат чути, като споделят мнения и задават въпроси, които засягат тяхната роля и бизнеса като цяло.

Редовният принос ще направи членовете на екипа ангажирани с проекти и бизнес стратегията, карайки ги да чувстват, че мнението им е ценено.

Разговорите по време на съвместни обеди, отворени дни и брейнсторминг сесии могат да помогнат за започване на дебати и ще доведат до свежи идеи за бизнес стратегията. Освен това, могат да осигурят открит форум за демонстриране на техния потенциал за бъдещи повишения.

За да се избегне претоварването с работа, ръководителите на отделите за информационни технологии трябва да се уверят, че приносът на служителите е изразен и чут в организацията. Това ще направи членовете на екипа ангажирани, чувстващи подкрепа от висшестоящите, но и ще увеличи тяхната лоялност към компанията.


Добро оборудване

Според проучване на Gartner от 2016 година, 22% от неефективните дигитални ресурси са пречка пред успеха на CIO.

Наличието на най-добрите средства за работа позволява по-ефективна и продуктивна работна култура. CIO трябва да разполага с последните подобрения и практично оборудване за гарантиране представянето на служителите.

Екипите по дигиталните технологии се стремят към една и съща цел в предоставянето на технология за своите клиенти. Използването на неефективни ресурси се отразява на организацията и нейните услуги за клиентите.

Следенето на ресурсите е хвалено от различни организации, а Питър Уилямсън, директор „Бизнес системи“, инвестира в дигитално оборудване и модерен софтуер за укрепването на новите процеси и процедури в Raymond Brown Construction.

„Инвестициите ми помогнаха да развия бизнеса по-бързо в посока на това да стане елегантен екип“, посочва той.

Уилямсън вижда, че инвестициите окуражават приемането на нова технология, работеща в различните отдели в организацията.

„Ние сме способни да предоставим чудесна услуга на клиентите ни, докато запазваме административните разноски възможно най-ниски. Даването на възможност за бизнес промени чрез технологии се превърна с увлечение в Raymond Brown“, допълва той.

Организациите трябва да следят дигиталната технология да създава постоянен работен процес в работата, за да се постигне общата бизнес цел и да се избегне дигитално „прегаряне“.


Използване на дигитални инструменти

Използването на сътрудничество, управление на задачите и инструменти с отворен код може да помогне на CIO и екипа да определят графици и да управляват работните процеси.

Компаниите от CIO 100, включително Yodel, Monsoon и Coventry City Council, използват инструменти за управление на задачите за подпомагане създаването на по-добро ангажиране със служителите и недопускане на „прегаряне“ на екипа.

Инструментите за управление на задачите, като Zoho Projects, Bitrix 24 и Trello са чудесни за потребители управляващи крайни срокове чрез създаване на списък със задачите и срок на проекта.


Обратна връзка и признание

Редовните срещи с екипа, провеждането на дискусии и даването на оценки може да подкрепи развитието на служителя в неговата роля. Това може да е страхотен шанс за вдъхване на увереност, признание или решаване на проблем, който отделният служител да има независимо от неговата роля в организацията.

Ръководителите на отделите за информационни технологии трябва да признават работата на екипа и да подчертават всеки постигнат успех и постижение. Да си открит и честен с екипа ще ги накара да се чувстват оценени в работата им и да останат лоялни към фирмата.

Признавайки таланта и постиженията на своя дигитален екип се подкрепя от няколко ИТ лидери, а Дейвид Смоли гарантира, че обратната връзка играе „голямо значени“ на всички в британското подразделение на AstraZenca.

Смоли, който е на позиция Глобален CIO, съветва младите си колеги как да получат най-доброто от своите екипи и да избегнат претоварването с работа.

„Аз използвам на тримесечие 360 срещи с директните ми подчинени, както и със заинтересованите лица с менторство за най-младите служители. Аз търся отзвук и обратна връзка, които ми показват, че продължавам да упражнявам добро лидерско поведение, включващо всички нива на организацията“, обяснява той.


Определяне на задачите

Поемането на твърде много отговорности е трудност за 29% от дигиталните лидери. CIO трябва да определя и делигира задачите, според уменията и познанията на екипите.

Сътрудничейки си чрез подкрепа и работейки за силните страни на другия, CIO може да осигури стабилен и ефективен работен поток вътре в екипа. Това може да мотивира екипа да работи за общата цел и да помогне за избягване на „прегарянето“.  


X