Мениджмънт

10 ИТ специалности, за които най-трудно се намират опитни служители

CIO Media

Бързото развиващите се технологичните иновации в ерата на дигиталната трансформация правят трудно за компаниите да открият и наемат опитни хора с нужната им комбинация от модерни умения и опит. Но още по-трудно е намирането на кандидати с „меки“ умения и лидерски потенциал, притежаващи нужните технически познания, отбелязва Мат Сигелман, изпълнителен директор на компанията за пазарни анализи Burning Glass.

„В информационните технологии в момента повечето служители средно и високо ниво на пазара имат значително предимство заради своите технически умения, а не поради своите управленски или „меки“ умения. Това означава, че определени позиции е невероятно трудно да бъдат попълнени, защото изискват освен технически познания също и лидерски умения и специфичен опит в съответната индустрия или област. Когато искате от кандидат за работа да носи две различни шапки – в случая техническа и управленска – вие правите позицията по-трудна за попълване, защото броят на потенциалните кандидати става по-малък“, казва Сигелман.

На база проучване на повече от 40 000 уебсайта за публикуване на обяви за свободни работни места, проведено между август 2015 и септември 2016 година, Burning Glass прави класация на десетте най-трудни за попълване позиции в ИТ отделите според нужните за намирането на правилния човек дни.

1. Технически мениджър/директор

Дни за намиране на подходящия кандидат: 107

Техническият мениджър е натоварен както с ръководенето на всички технически процеси в ИТ отдела, така и с управление на персонал и подбор на нови служители.

2. SAP мениджър

Дни за намиране на подходящия кандидат: 64

SAP мениджърът, както и самото име подсказва, е натоварен със следене прилагането и интегрирането на SAP решения в цялата организация. Той трябва да има опит със SAP Solution Manager, за да може да гарантира, че SAP решенията работят ефективно и експедитивно в организацията.

3. Системен анализатор

Дни за намиране на подходящия кандидат: 63

Системният анализатор специализира в анализиране, разработване и изпълнение на информационни системи и ИТ решения за бизнес потребители. Системният анализатор настройва нови компютърни системи, включително хардуер и софтуер, и може да добавя нови приложения за повишаване на продуктивността.

4. Java архитект

Дни за намиране на подходящия кандидат: 63

Архитектите под Java дефинират, интегрират, обновяват и поддържат инфраструктура и приложения в компанията за поддържане на Java приложения. Това може да включва всичко - от решения за електронна търговия до приложения за управление на финанси и уеб приложения.

5. CRM разработчик

Дни за намиране на подходящия кандидат: 54

CRM платформата се превръща в основен елемент от днешния дигитален бизнес, отбелязва Сигелман, и позицията изисква обширни познания за движещите бизнеса елементи в платформата и опит с тяхното интегриране и използване.

„Наблюдава се голямо търсене на хора с опит със Salesforce в различни индустрии, което говори за разпространеността на платформата“, уточнява експертът.

6. Архитект на база данни

Дни за намиране на подходящия кандидат: 54

Архитектът на бази данни е натоварен с проектирането, създаването, развитието и поддържането на архитектурата от данни на организацията. Това означава, че има възможност за достъп до базата данни на организацията, вътрешна и външна, и да проектира, изгражда и управлява инфраструктурата за данни с цел съхранение и анализиране на тези данни.

7. Консултант по киберсигурност

Дни за намиране на подходящия кандидат: 53

Консултантът по киберсигурност анализира сигурността на организацията и възможните вектори на атака, след което съветва и напътства ръководството как най-добре да се защити организацията от заплахи. Това може да включва хардуер, софтуер, мрежа и приложения за сигурност.

8. Инженер на вграден софтуер

Дни за намиране на подходящия кандидат: 52

С развитието на "Интернет на нещата" инженерите със способности за разработване на вградени решения са много търсени и трудни за намиране, обяснява Сигелман. „Независимо дали е за производството, здравеопазването или потреблението, инженерът на вграден софтуер е от критично значение за модифицирането на наличните системи за нови приложения или за създаване на изцяло нови приложения“, допълва той.

9. Мениджър данни

Дни за намиране на подходящия кандидат: 51

Мениджърите на данни помагат на компаниите да организират, съхраняват и анализират данни с фокус върху сигурността и поверителността. Те трябва да имат обширни познания върху сложността на управлението на данни, известни работни познания за архитектура на данни и най-добрите практики за защита и съгласуване на данни.

10. Инженер/специалист интегриране на системи

Дни за намиране на подходящия кандидат: 51

Инженер интегриране на системи е специалност за свързването на различни изчислителни системи или приложения, за да могат да работят заедно безпроблемно, като една система. Той трябва да познава най-същественото в управлението на софтуер, мрежи, сигурност и бизнес процеси.

Алтернативата е обучение

Всъщност, ИТ директорите трябва да избират между търсенето на нови специалисти и преподготовката на кадри от своите екипи.

Облачни, социални, мобилни технологии, обработка на големи обеми от данни – това са не просто нови технологии, а нови направления, трансформиращи цели индустрии, отбелязва вицепрезидента по изследванията в областта на управлението на ИТ персонала в изследователската компания Gartner Дайан Бери. Според нея преподготовката на сътрудниците за работа в тези области е по-трудно осъществима, така че ръководителите трябва да се обмислят и планират назначаването на нови кадри.

Още през 2010 година обаче, проучване на Gartner установи, че формални процедури за вземане на решения относно планирането на кадрите има в по-малко от една трета от ИТ организациите. А през 2016 година, в проучване на TEKsystems, 68% от участниците заявиха, че подбора на сътрудници за реализация на ИТ проекти е станал по-сложен, отколкото преди 5 години.

В Accenture, където под ръководството на директора по информационни технологии работят 400 души, проблемите се решават с обучение, за което компанията е заделила $800 млн. В AT&T наемат нови специалисти и ги ангажират в обучението на други сътрудници.


X