Мениджмънт

Увеличава се използването на IoT в корпоративните мрежи

CIO Media

Проучване показва, че през последната година се наблюдава значително увеличение при внедряването на Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) във всички бизнес сектори, за широка гама от цели.

Този месец ежегодният барометър за IoT на Vodafone установи, че за една година 84% от участвалите общо 1,278 ИТ ръководители са повишили използването на IoT решения. 12% от анкетираните са имали поне 10, 000 свързани устройства в своите компании, докато 6% от тях са имали повече от 50, 000.

Тези високи стойности показват, че прилагането на IoT технологиите е донесло значителни ползи за организациите. Това потвърждават и 95% от запитаните специалисти. Малко повече от половината от тях коментират, че IoT е довел или до увеличаване на настоящите потоци от приходи, или до създаване на нови такива. Това обяснява защо през изминалата година 88% от тези, които са постигнали успех благодарение на IoT, са направили допълнителна инвестиция в технологията.

През предишната година по-големите компании водеха при обхвата на прилагане на IoT, но ситуацията вече е различна. Докато тези стойности при по-малките (по-малко от 1,000 служители) и средните компании (между 1,000 и 10,000 служители) бяха съответно 12% и 11% през 2014 г., то към момента са 28% и 31%. При големите организации с повече от 10,000 служители обхватът на прилагане на IoT се е увеличил от 26% през 2013 г. до 32% през 2017 г.

Дори вездесъщият въпрос за сигурността при IoT изглежда по-малко плашещ за компаниите в сравнение с преди – само 7% от приложилите технологията при повече от 10,000 устройства заявяват, че сигурността е тяхното основно притеснение. При по-ранните издания този показател е достигал 29%. Същевременно около две трети от всички запитани подчертават, чe използването на IoT е от решаващо значение за техните фирми и признават, че пробив в сигурността би имал катастрофални последици.

Макар че според изследването при всички сектори се наблюдава ръст, той е особено голям при търговията на дребно, транспорта и енергетиката (17%), докато при други като здравеопазването и автомобилната промишленост, където IoT е популярен от по-отдавна, растежът е съответно 9% и 12%.


X