Мениджмънт

Дигитална трансформация: кариера на кръстопът

CIO Media


Все по-често бизнесът говори за дигиталната трансформация, а ИТ мениджърите и останалите служители от отдела, се стремят да актуализират уменията и знанията си, докато модернизират информационните системи. Доклад на Ernest & Young сочи , че 71% от заетите в ИТ отделите са на мнение, че позицията им в компанията се е подобрила; 60% посочват, че имат по-голямо влияние върху стратегията, а в компании, където дигиталната трансформация още не е започнала, процентът е 45.


Дигитална трансформация: кариера на кръстопът


Предизвикателството: Преосмисляне на ИТ за следващото поколение

Основен проблем за много ИТ лидери е фактът, че работата им е значително по-различна отколкото е била по времето, когато са се изкачвали в йерархията. Същото се случва и с очакванията и начинът на работа на служителите, които са в досег с информационните технологии. Един от основните проблеми за професионалистите, израснали преди дотком революцията са поведенческите модели, при генерирането на данни, използването им, както и вникването в очакванията на потребителите и колегите от следващото поколение.

Затова ИТ мениджърите трябва да преосмислят наследените шаблони за управление и контрол (С&С), нивата на ИТ обслужване, проверката и тестването на приложения. Това ще доведе до по-голяма прозрачност, краудсорсинг работни модели, информационни потоци в реално време и аналитично вземане на решения.

Промените налагат преработка на стратегическия подход към информационните технологии. Ключово тук е да разберете как следващото поколение потребители и служители си взаимодейства с технологиите. Някои CIO постигат голям напредък чрез програми за обратно наставничество (reverse mentoring), при които млади стажанти запознават опитните ИТ специалисти с нови технологии.


Дигитална трансформация: професия разрушител

За да подчертае колко е важна дигиталната трансформация, международната пазарна агенция IDC в доклада си Worldwide IT Industry 2017 Predictions, посочва професията „разрушител“ (disruptor) като една от 10-те технологични еволюции в следващите две-три години и дори след това.

IDC нарича дигиталната трансформация „DX economy“. В доклада се отбелязва, че „бизнесът ще се измерва според способността му да създаде и разшири нов набор от критерии за представяне, свързани с облака, мобилността, изкуствения интелект, Интернет на нещата, добавената и виртуалната реалност, т.е степента на дигитална трансформация, задвижвана от тези технологии“. Дигиталната трансформация вече няма да се свързва само с проекти или инициативи, а ще се превърне в „основната посока на развитие на лидерите в индустрията“.

Затова ИТ мениджърите проучват различни възможности, как да развият професионализма си. Един от тях е участие в групи по интереси в ИТ сферата, където постоянно се обсъждат идеи и се дават гледни точки. За да сте в крак с потребителското търсене, важно е да посещавате конференции и семинари. Доста полезна информация се получава и от интеграторите и доставчиците на решения, съветват експерти. Ключът е да бъдете гъвкави: много трудно е да поддържате постоянно уменията си, но непрестанното придобиване на нови знания и участието в различни мероприятия помагат.


Как да запазите своята проницателност

Отделянето на време за четене на технологични уеб сайтове е важно точно толкова, колкото обмяната на информация с дистрибутори на нови услуги, които имат достъп до все още неизлезли на пазара технологии. Поддържането на активни контакти с представители на различни сектори в ИТ сферата е от взаимен интерес. Изграждането и разширяването на мрежи от социални и бизнес контакти (networking) е абсолютно задължително за ИТ специалистите и помага за професионалното и експертното им развитие.

Ето трите метода да останете „в крачка“ с най-новите технологии:

  • четете много за концепции и бъдещи тенденции;

  • присъствайте на конференции и поддържайте контакти с партньори;

  • провеждайте тестове с цел определяне полезността на даден продукт.

  • чрез тях може да постигнете прехода от концепция към практика.

Как, колко, кога да предвидите време за трупане на нови професионални знания? С подобен проблем се сблъскват много специалисти. Доскоро имаше едно-две основни решения на дадена задача, а днес се предлагат безброй възможности, които трябва да се проучат преди да се вземе решение. Това отнема много време и отклонява от основните отговорности.

Усъвършенстването на различните информационни системи принуждава служителите на всяка организация - както на висше управленско ниво, така и на средно – постоянно да поддържат актуални знанията си за последните технологии и разработки в своята сфера.


Постоянно в развитие

Дори тези ИТ специалисти, които са израснали в света на дотком считат, че е предизвикателство да поддържат професионалните си умения на високо ниво. Технологиите се евоюлират, а с тях - средата. И тъй като ИТ индустрията се променя повече от останалите, заетите в нея трябва да се адаптират, иначе рискуват да провалят кариерата си.

Предизвикателството е как постоянно да се усъвършенствате или развивате в сфера, която търпи изменения по-бързо от всяка друга в историята. Затова се налага да се възприеме модел, осигуряващ затворен кръг и последователност. Шон Уилямс, CIO на Koorsen Fire & Safety дефинира модела така: знания, практика, развитие на уменията, споделяне на опита.

В резултат на почти постоянните промени, основно задължение на директорите по информационни технологии е да са запознати с новостите, след като работата им продължава да еволюира. Затова днешните CIO не са фокусирани единствено върху технологиите, но и върху това как тези нови методологии, открития и практики придават стойност на бизнеса и неговите клиенти.

Заслужава си да се отбележи, че заключенията в доклада на Ernest & Young от 2014-та, „Дигитални по рождение - как водещи ИТ мениджъри се подготвят за дигиталната трансформация“ (Born to be digital: How leading CIOs are preparing for a digital transformation), остават актуални и днес. Ако при определяне на бъдещите цели на вашия бизнес дадете приоритет на правилните технологии, и подготвите организацията си за промяната, вие сте един от ИТ мениджърите, готови за дигиталната трансформация.

Успешните лидери имат ясна, стратегическа визия как технологиите ще променят бизнеса и безпогрешно определят решенията, необходими да бъдат внедрени. Те са фокусирани върху постигането на растеж, имат нужните контакти и се стремят да направят визията си ясна за всички. В резултат - имат по-добри кариерни перспективи и са по-високо ценени, според Ernest & Young . Накратко, тези CIO са „безмилостни иноватори“ и „смели авантюристи“.


X