Мениджмънт

5 тенденции при ERP за 2017 година

CIO Media

Много нови компании проучват възможностите за внедряване на различни приложения за планиране ресурсите на фирмата. Независимо от причините, поради стигат до ERP решенията, тези продукти са ценна иновация за всеки бизнес.

Доставчиците на ERP системите, един от най-старите сегменти в бизнес софтуера, непрестанно развиват продуктите си , за да станат по-мощни, по-достъпни и по-лесни за ползване. Големите доставчици на ERP системи, са изправени пред конкуренцията на стартъпите, които залагат на предимствата на облачните услуги. Тези нови компани разрушават досегашния модел.

Според доклад на Forrester Research от тази година, има значителни разлики между водещите доставчици на инсталационни ERP решения и такива в облака. Данните в доклада показват, че новите участници на пазара ориентират продуктите си към големите корпоративни клиенти.Софтуер като услуга (SaaS)

 Традиционните ERP приложения се съхраняват на собствени сървъри, което означава предварително осигуряване на хардуер, дългосрочно поддържане и увеличаване капацитета на хардуера, архивиране и възстановяване на данните. Ползваните като услуга приложения се съхраняват в облачни сървъри, което е по-евтино, по-бързо за обновяване и скалиране, и не отнема ценно офис пространство. Тази разлика може да означава спестяване на хиляди долари от общите разходи за собственост (TCO).

Forrester Research прогнозират, че преминаването към SaaS при ERP ще се ускори през следващите три години и ще стане предпочитана възможност за много компании от различни индустрии. Тенденцията при корпорациите в краткосрочен план ще е по-слаба, но до пет години и при тях ще се наблюдава мащабно преминаване към облачни решения.


Интернет на нещата (IoT) и Големи данни

Със свързването на все повече устройства към интернет, нараства обемът на данните, насочвани към ERP системите. Това дава по-добър поглед над веригата за доставки, партньорската мрежа, производителността на оборудването, а практическата полза от данните ще бъде осезаема във всички индустрии.

 Практиката досега беше компаниите да разчитат на анализите от отделите по финанси и продажби, но Big Data позволяват на фирмите да анализират прецизно огромни обеми данни, да правят инвентаризация и да променят цените. Бизнесът може да определят тенденциите и моделите сред потребителите в реално време и да открива нови възможности.


Изкуствен интелект

ERP приложенията ще отбележат ръст с подобряването на изкуствения интелект (AI). Той е „интелигентно решение“, което се учи и усъвършенства с времето. AI бързо ще се превърне във важна част от бизнес функциите. Например, той ще намали оперативните разходи и усилията, свързани с рутинните задачи от ниско ниво – писане на фактури и изпращане на поръчки. Това ще помогне на компаниите да насочат ресурсите си към по-иновативни, креативни и аналитични задачи.


Сигурност

Защитата на данните е източник на все по-голяма загриженост както на компаниите, така и на отделния човек. Броят и сложността на неразрешения достъп до информация ще расте, докато все повече данни се съхраняват в облак. В резултат, доставчиците на ERP ще трябва да предоставят най-добрата защита на данните.

Новите регламенти, растящите заплахи за сигурността и развиващите се технологии, включително постоянно свързаните и подобрени ERP платформи, доведоха до там, че решенията за сигурност придобиват по-голямо значение и имат по-сложно управление.


Интегриране на ERP, CRM и BI

Една-единствена платформа, интегрираща останалите и разположена в облак ще позволи на бизнеса да функционира по-ефективно, без необходимост от отделни системи, позволявайки на организацията да управлява специфичните си бизнес процеси и да има ясен поглед върху операциите и производителността си.


Източник: PCMag, AutomatisationMag, Tech Target


X