Мениджмънт

7 съвета за успешна стратегия за анализи на бизнаса

CIO Media

Бизнес анализите (BI) са изключително важни за растежа на фирмата и развиването на конкурентните й предимства. Същевременно, за да се извлекат реални ползи от BI стратегиите се изисква нещо повече от прилагане на технологии.

Всъщност, това е най-лесната част от всеки аналитичен проект. Далеч по-голямо предизвикателство е намирането на правилното съотношение между персонала и процесите.

Затова, организациите трябва да разглеждат въпросите, свързани с персонала и процесите като ключови за успешната BI стратегия. Според експертите, има седем ключови компонента на всяка успешна стратегия за бизнес анализи.


7 съвета за успешна стратегия за анализи на бизнаса


1. Анализите трябва да се правят от бизнес потребителите

Организациите, които поставят BI в ръцете на бизнес потребителите имат по-голям успех от онези, които ги възлагат на ИТ отделите.

Макар че сложността на по-ранните BI решения изискваше намесата на ИТ специалистите, днес инструментите са много по-интуитивни и ползването им от редовите служители не е проблем.

Освен това през последните години все повече се увеличава нуждата от бърз достъп до данни и информация, извлечени чрез BI.

Днешните директори и мениджъри на отдели често се нуждаят от оперативна информация в реално време и не могат да чакат ИТ отдела да генерира доклади.

2. Мониторинг на използването на BI

Макар че анализите са в ръцете на бизнеса, не е излишно ИТ експертите да останат активен партньор в частта „мониторинг и оценяване“ на ползата от BI системите.

Специалистите смятат, ИТ мениджърите трябва да следят какво правят служителите в офиса, до каква информация имат достъп, какви инструменти използват и как го правят, дали даден отдел използва повече анализи от друг.

Така те ще знаят кои маркетинг специалисти са си свалили приложения и ги използват, и следователно - нямат нужда от помощ. Ако забележат, че броят на потребителите на системата за анализи се увеличава и това застрашава работата й, ще въведат правила за достъп .3. Валидиране

Някои компании, вероятно ще отделят много ресурси за BI, но по-важно е качеството на системата, а не цената й.

От съществено значение е да има надеждно валидиране, което да позволи достъп до всички необходими данни. Освен това трябва да се гарантира, че проблематични или неподходящи данни няма да бъдат включени в системите за бизнес анализи, за да не се стигне до грешни резултати. В допълнение проверката на данните трябва да е достатъчно динамична, за да може да реагира бързо на изискванията за новите функционалности. Например, правите доклад за нетните стойности на продажбите. Ако системата има информация за продажбите, но не добавя броя на рекламациите, крайният резултат ще неверен.

Валидацията е важна не само, за да се гарантира прецизност, но и за да се отблъснат скептиците. Експертите предупреждават, че дори двама души да изразят недоверие към данните, целият проект може да бъде възпрепятстван.

4. Фокусиране върху проблемите, не върху данните

Добре е анализите да започват с ясно зададени цели; след това трябва да се запитаме какви показатели искаме да изследваме и накрая да обмислим въпроса, откъде ще вземем данните.

Например, отделът по маркетинг забелязва, че има оттегляне на клиенти и иска да разбере причината. За да се справи с проблема, организацията трябва да определи показателите, които да се анализират. След това се преминава към намиране на необходимите за изчислението данни . Едва тогава маркетинг специалистите могат да разделят и анализират получените резултати.

5. Избор на приоритети – вграждане на процеси за подобрения

Успешната BI стратегия трябва да включва възможности за разширения и подобрения, смятат водещите специалисти в областта.

Организациите трябва да знаят каква бизнес информация искат да получат и кои данни за тях са по-важни. По този начин ИТ служителите ще могат да подадат точните данни и след това ще се съобразят с поставените приоритети.

Освен това програмата за BI ще се адаптира към промените на приоритетите, зададени от бизнес потребителите.

BI стратегията трябва да включва и процеси за актуализация и подобрение на начина, по който системите работят.

6. Повишаване на квалификацията

Очаква се броят на служителите без специализирано образования в областта да се увеличат пет пъти по-бързо от броя на експертите през следващите няколко години. Към момента няма достатъчно специалисти на пазара, които да отговарят на търсенето и компаниите се опитват наемат служители с близка специализация.

Предимството от назначаване на служител в компанията, пред ползването на консултант, е в познаването на бизнеса. А софтуерът, който е основното му „оръжие“, трябва да е лесен за използване и да облекчи работата му.

Очаква се в един момент софтуерните продукти да напреднат до там, че да позволяват да им се задават въпроси без да е необходимо данните да бъдат структурирани . Когато това се случи бизнесът няма да се нуждае от служители със специализирани умения, а от любопитни хора с аналитични умения, които обичат да задават въпроси, знаят как да интерпретират информацията, която получават и не се затрудняват да използват софтуер, за да подобрят бизнес резултатите.

7. Насърчавайте служителите да разказват истории, използвайки данни

Вече много фирми използват информацията, получена от BI инструментите, за да разказват истории. Технологиите генерират визуализации и анализират данни, но освен това много важен е и човешкият фактор. Старото разбиране за аналитиците е, че създават суховати доклади, но днес те трябва да разберат “какво се опитват да ни кажат данните” и да извлекат смисъл от числата, недостъпен за другите. Така предлагат нова информация, с която бизнесът а увеличи печалбите си. Например, хората, които анализират продажбите на облекла, могат да забележат, че малките промени във времето, а не големите бури, повишават търсенето.


X