Мениджмънт

Човешките ресурси се присъединяват към празника на големите данни

CIO Media


Човешките ресурси се присъединяват към празника на големите данни

Виргиния Стаматова

Все повече компании очакват подробна информацията как се справят служителите им, а HR и ИТ отделът работят в тясно сътрудничество, за да осигурят данните.

По дефиниция, човешките ресурси се свързват с управление на хора и дълго време се смятат за най-нежната страна от бизнеса. Донякъде, повлияни от технологичните гиганти като Google, фирмите напоследък обвързват персонала с конкретни управленски въпроси, стратегии и цели. И за да намерят решението им, те се нуждаят от огромно количество данни.

 „През последните няколко години управлението на човешкия капитал (HR) претърпя изключителна метаморфоза. Ако преди се възприемаше като поддържаща функция, която обслужва служителите, то днес тя е движеща сила за дигиталната трансформация на организациите в глобален мащаб. Това естествено изисква нова експертиза и отлично познаване на дигиталните технологии“, коментира Емануела Кожушкова, директор People and Company Success на „Телерик Академия“.

Според Калина Желева – ръководител „Човешки ресурси” за Siemens България, ролята на HR специалистите остава ключова за успешния подбор, като се разработват специални програми, подпомагащи процеса: „Въз основа на профилите на позиции в дадена компания HR приложение ще може да сортира кандидатурите за конкретна длъжност, пестейки по този начин време на експерта по подбор и отменяйки необходимостта от излишни срещи.“

 Да надникнем в системите за анализ на работната сила. Софтуерът комбинира информация за служителите с данни от продажбите, финансите и други бизнес операции, като създава доклади и прогнози за топ мениджърите. Целта е те да определят най-добрия начин за финансово стимулиране или почивка на служителите. Но за да анализират правилно работната сила, HR експертите трябва да си сътрудничат с други отдели, например, с ИТ.

 „От гледна точка на технологиите – HR системите в „облака“ бяха първата важна стъпка, но вече са недостатъчни. На пазара се появяват ново поколение HR продукти, голяма част от които се базират на мобилни приложения, изкуствен интелект и гласови асистенти, отговарящи на редица въпроси, свързани с HR процесите“, коментира пазара Емануела Кожушкова. Тези инструменти позволяват на специалистите да наблюдават ангажираността, развитието и редица други ключови за HR специалистите данни почти в реално време.

 В момента Siemens България е в процес на внедряване на нов HR софтуер, който вече е тестван успешно в държавите от Адриатическия регион, пояснява Калина Желева. Това решение ще обедини и автоматизира голяма част от HR процесите в компанията. „Новият софтуер обхваща всички административни дейности като изплащането на заплати, рапортуването на данни, отчитането на работното време и други. Програмата ще обедини редица допълнителни платформи, използвани до момента, и ще улесни значително работата на екипа по човешките ресурси. Чрез нея самите служители ще могат да участват по-активно в администрирането и управлението на HR процесите в компанията, голяма част от които ще се извършват онлайн“, допълва тя. Целта е да се даде възможност за поемане на инициатива и ангажираност към работата.

 Фирмите свикнаха да започват всяка аналитична програма с помощта на ИТ специалистите, тъй като много от системите за човешки ресурси изискват техническа поддръжка.

 Друго насока, в която работи Siemens е създаването на вътрешна система, която да подпомогна процесa по управлението на кадри. Тя ще следи цялостното развитие на един служител и ще помогне на компанията да използваме по-добре вътрешния си ресурс в търсенето на таланти, разказва Калина Желева.

 „Телерик Академия“ също разчита на собствена система, чрез която проследява развитието на своите курсисти. Така учебното заведение си осигурява достъп до представянето на участниците в професионалните обучения – техните технологични знания, компетенции и личностни умения.

 Информационните технологии и човешките ресурси са фундаментални отдели във всеки бизнес и много от това, което правят, оказват пряко влияние върху крайната цел на компанията. Ако HR оценява ангажираността и мотивацията, то ИТ осигурява подходящите инструменти в ръцете на служителите. Сътрудничеството между двата отдела, трябва да повиши резултатите на компаниите.


X