Мениджмънт

Как биометрията разширява обхвата на мобилното банкиране

CIO MediaВъзможностите на мобилното банкиране

За финансовите институции мобилното банкиране е ефективен евтин начин да спечелят нови клиенти. За потребителите пък, технологията предлага по-широк достъп до финансови услуги и безпрецедентно удобство.

Проучване на Nielsen за мобилното пазаруване, банкиране и разплащане, сочи че 47% от потребителите по света използват смартфони за проверка на баланса по сметките си поне веднъж на 6 месеца. 42% твърдят, че плащат сметките си през мобилни устройства. Още повече клиенти планират да се възползват от подобни услуги в бъдеще.

Въпреки нарастващия интерес на потребителите към мобилното банкиране обаче, проблеми с регистрацията и автентификацията пречат на финансовите институции да позиционират този калан като основен за ангажиране на клиентите. Биометричните технологии предлагат начини за преодоляване на тези бариери.

Какво пречи на масовото навлизане на мобилните услуги?

От всички фактори, които оказват влияние върху готовността на потребителите да използват мобилно банкиране, сигурността, удобството и потребителското изживяване са от най-голямо значение. Индийският технологичен институт е установил, че по-голяма част от индийците биха използвали приложение за мобилно банкиране, ако с него се борави лесно (82%) и е налице надеждна защита на личните данни (86%).

В САЩ Съветът на Федералния резерв е открил, че сред онези, които не използват мобилно банкиране, 88% твърдят, че технологията не отговаря на техните нужди. Много други (80%) казват, че е по-лесно да платят в брой, с дебитна или кредитна карта , а 42% вярват, че приложенията за мобилно банкиране не защитават добре техните данни.

Изводът от представените данни е, че по-широкият достъп до преносимите технологии не е довел до по-голяма използваемост на мобилните банкови ресурси. А колебанието на потребителите се дължи до голяма степен на автентификацията с пароли.

Личните данни - предизвикателство при регистрацията на нови клиенти

От Nielsen са установили, че делът на клиентите, използващи мобилно банкиране съвпада с процента от населението, живеещо в селски райони. Места като Китай, Индия, Африка и Южна Америка са многообещаващи за разрастването на мобилното банкиране.

Селските райони представляват голяма възможност за растеж при банките. Финансовите институции могат да заложат на мобилното банкиране, за да достигнат до потребителите в тези райони и да разширят обхвата си отвъд физическите географски ограничения. Но това означава използване на мобилните технологии за регистрация и автентификация без компромис със сигурността.

Регистрацията чрез мобилни устройства налага "проверка на съответствието" (т.е. дали клиентът е този, за който се представя) и крие риск от измами. Например, мошеник може да използва открадната самоличност и да отвори фалшива сметка на името на жертвата. По този начин, удостоверяването на самоличността през мобилния канал, изправя паричните институции пред проблема да „познават клиента си“ (“know your customer” или KYC) и може да попречи на банката да предложи банкови услуги извън офиса.

Предизвикателства при автентификацията: Паролите

Повечето приложения за мобилно банкиране използват пароли за автентификация на потребителите. Това обаче не предлага достатъчно сигурност, а и необходимостта да се помнят и въвеждат на смартфона е изключително неудобно за потребителите.

Тазгодишният доклад на Verizon от разследвания на пробив на данните показва, че 81% от нарушенията са резултат от откраднати или неадекватни пароли. Те се основават на знанията на хората, а хакерите могат да откраднат тези знания чрез фишинг, “атака на посредника” (Man-in-the-Middle, MitM) или други начини.

Освен това, изискванията към паролите вече са изключително сложни. Потребителите трябва да помнят дълги фрази, състоящите се от цифри и букви. Средностатистическият потребители има 92 регистрирани акаунта на един мейл адрес, твърдят от Dashlane. За да ги запомнят, хората обикновено базират паролите си на информация, която трудно биха забравили, и прилагат една и съща на повечето си акаунти. Това означава, че паролите са станали по-сложни, но не задължително и по-сигурни.

Как лицевото разпознаване разрешава проблема с автентификацията

Лицевото разпознаване подобрява защитата на логина, като изисква от потребителите да потвърдят вкараните при регистрацията биометрични данни с лицевото си изображение в реално време. Всеки път, когато някой иска да се логне в своята банкова сметка, трябва да заснеме кратко видео на своето лице. Използват се алгоритми за разпознаването му и се прави анализ на изображението, за да се удостовери, че това е изображение на клиента „на живо“, а не фалшива снимка, видео или маска. След това биометричните данни се сравняват със запазените в базата и при съвпадение се разрешава достъп.

Биометрията и мобилният KYC

Лицевото разпознаване започва да се налага като полезен инструмент при регистрацията на нови клиенти и процеса на „познаване на клиента“ (KYC). Биометрията позволява на нови потребители да се включват в банковите услуги чрез смартфоните си, без да посещават физически офис, което е особено удобно в селските райони.

Ето един от начините, по които този процес работи:

  • Потребителят сваля мобилното приложение на банката и избира да се регистрира като нов клиент.

  • Приложението го кара да покаже една или повече форми на фото идентификация.

  • След регистрацията на документите за самоличност, приложението снема изображението на лицето на потребителя.

  • Софтуерът за лицево разпознаване проверява съвпадението на заснетото изображение с формата на фото идентификация.

  • Може да се използва и технология за проверка на документа за самоличност.

Този биометричен процес на проверка на самоличността се оказва също толкова ефективен, колкото проверка, извършена от банков служител. Той е удобен и сигурен начин за клиентите да потвърдят своята самоличност по време на процеса на регистрация, без да им се налага да посещават банков офис. Лицевите изображения може да се използват за гарантиране на сигурността в бъдеще.

По-голямо удобство за клиентите

Влизането в профили и автентификацията са сфери, в които биометрията предлага по-голяма сигурност и удобство. Вместо да им се налага да помнят 12-знакова парола и да получават кодове за верификация по телефона, потребителите могат просто да си направят селфи, когато искат да си влязат в акаунта.

Самите потребители проявяват интерес към използването на биометрията за автентификация. Според Gigya 80% от хората вярват, че биометричната верификация е по-сигурна от използването на логини и пароли.

Почти 50% от младите хора от т.нар. поколение Y (millennials) вече използват някакъв вид биометрична информация, за да удостоверяват самоличността си. Според Aite Group 73% от хората на възраст 22-32 г. и 68% от тези на между 33-52 г. смятат, че лицевото разпознаване е лесен начин да се идентифицират. Дори още по-старото поколение го приемат за просто и добро решение.

Но как банките могат да интегрират лицевото разпознаване в своята дейност? Има ли разходно оправдано биометрично решение?

Ролята на биометрията като услуга

Биометрията като услуга (Biometrics as a Service или BaaS) се налага все повече сред институциите като начин за внедряване на биометрията. Вместо да инсталират софтуер и да съхраняват биометрични данни, банките могат да използват услуга на абонаментен принцип, за да интегрират биометричен KYC процес и възможност за автентификация в съществуващите си системи и процеси.

Биометрията като услуга предлага регистриране и двойно разпознаване на самоличността, мобилна биометрия, автентификация и разпознаване на опити за фалшифициране. С това банките имат възможност да доставят удобни и сигурни мобилни банкови услуги на своите клиенти, като същевременно изпълняват задълженията си по разпознаването им.


X