Мениджмънт

При миграцията в облака компаниите забравят за интегрирането на данните

CIO Media

От една страна компаниите имат твърде много решения, които трябва да вземат. От друга страна им е трудно да постигнат успех при сложната интеграция на данни. Това са двете оправдания, които организациите най-често използват при мигрирането в облака. Независимо от това липсата на внимание към интегрирането на данни води след себе си реални проблеми.

Какво се обърква обаче? Организациите са изправени пред много предизвикателства по отношение на подходите и технологиите, които трябва да приложат. Сигурността, мониторинга, стратегическото и оперативното управление получават необходимото внимание, но интегрирането на данни остава на заден план.

Какъв е резултатът от това поведение? Силози от данни – и то не само в инсталациите, но и в публичния облак.

Силозите от данни сами по себе си не са лоши, ако са интегрирани с други силози от данни. Това означава, че когато един силоз е ъпдейтван, другите силози са наясно с актуализацията и могат незабавно да обменят информация.

Идеята е, че е необходим „един източник на истина“ за данните, ако се използва старата фраза на Oracle. Един единствен запис на клиент, инвентар, продажба или друга информация, която организацията иска да проследи.


При миграцията в облака компаниите забравят за интегрирането на данните

© CIO Media, Cio.bg

Но без стратегия и технология за интегриране на данни, е невъзможно да има един източник на истина за данните. Системите сами по себе си се превръщат в острови на автоматизацията и няма значение дали са в публичния облак или не.

Облакът подобрява много неща, но определено влошава интегрирането на данните. Наистина, при прехвърлянето на приложенията и данните в облачното пространство, както и при създаването на нови приложения и бази данни, шансът компаниите да забравят за интегрирането на данните е голям.

Резултатът е доста намалена стойност на използваната система, тъй като данните са огромни и не са синхронизирани. ИТ отделите трябва да се отнасят към данните като към един единствен цялостен ресурс, който може да обхване всички системи и платформи: в облака и извън него. Ако този аспект се пренебрегне, компаниите няма да могат да намерят бизнес стойността, която търсят.


X