Мениджмънт

Три модерни причини опитните служители да предпочетат да работят за конкуренцията

CIO Media

Намирането и задържането на опитни ИТ специалисти е сериозен проблем за директорите по информационни технологии (CIO). Независимo дали става въпрос за стартираща инициатива, трансформиране на работеща с данни организация или мигриране на работни процеси към облака, уменията и опита на служителите може да улесни или опропасти ключови стратегически проекти. Затова, когато имате талантливи ИТ служители, не искате те да се оглеждат за реализация другаде. 

Установяването и справянето с причините вашите служители да напускат е много важно за компаниите, опитващи се да спечелят конкурентно предимство и да бъдат иновативни. Ето три сериозни причини служителите ви да се оглежда за нови възможности и как да го предотвратите. 

 

 

1. Дискриминация

Служители от слабо представени етнически и други групи е по-вероятно да напуснат поради „несправедливости и лошо отношение“, според проучване на Kapor Center. Това е важно не само за задържането на опитните хора от слабо представените групи, това може да се отрази и на възможността за привличане и задържане на цяло поколение от таланти. Проучване на  Door of Clubs сред студенти показва, че за поколението Z равенството между половете е от особено значение. Те ценят още и неподправените отношения на работното място и искат там да цари доверие. Липсата на тези фактори би ги накарала да напуснат или изобщо да не започват работа в такава компания. 

Поради това компаниите трябва да увеличат усилията си по кампании за равнопоставеност, менторство и откриване на потенциални лидери. Всички тези фактори се отразяват не само на ангажираността и морала, но и на вероятността служителите да останат в организацията. 

 

2. Остаряла технология 

Кога за последен път организацията ви внедри най-модерна технология? Ако не е било скоро, най-вероятно това дава отражение върху способността ви да задържате опитните хора. 

Четиридесет и шест процента от опитните служители на средна възраст биха обмислили смяна на работата поради липса на ползваемост на фирмения софтуер, показва проучване на компанията IFS.

Макар това да не е пречка за по-старите служители, дори поколението Х се разочарова от софтуер, който не е интуитивен и не работи гладко и безпроблемно както потребителските приложения, с които е свикнало. Тази ситуация е още по критична при по-младите поколения. 

Проучването на IFS показва, че колкото по-сложено е да се работи със софтуера, толкова по-трудно е за потребителите – поколенията  Z  и милениум – да си вършат работата и да се развиват кариерно. 

Важно за компаниите, желаещи да решат този проблем е да внедряват лесни за научаване и използване софтуери и приложения. Ако организациите не могат да дадат на хората нужните им инструменти за тяхната работа, те просто ще се преместят да работят другаде и там ще открият много възможности. Това е важно и за по-възрастните талантливи служители, като „бейбйбумърс“ и поколение Х, защото те не само имат техническите умения, но са на лидерски позиции и при напускане ще отнесат със себе си всичките си познания и опит. 

 

3. Липса на интеграция и сътрудничество

Според проучването на IFS, 37% от фирмите се опитват да насърчават сътрудничеството, особено в търговските и финансови отдели. Тук явно има проблем. Разделението между отделите затруднява сътрудничеството между служителите, особено за по-младите. Те са свикнали да са свързани и смятат, че начина им на комуникиране и сътрудничество в личния им живот трябва да се пренесе и в работната среда. 

Когато работната среда не отговаря на тяхната потребност от свързаност и съвместна работа, те започват да търсят месторабота подкрепяща потребностите им. 

Организациите трябва да променят потребителската парадигма да отговаря на нуждите на служителите. Интегрирани решения за размяна на съобщения, групови конферентни разговори, платформи и инструменти за сътрудничество – всички те са изключително важни за удовлетворението на служителите и способността им да си изпълняват задачите. 

Относно задържането на служителите, всичко се свежда до овластяване. Ако на хората се дадат инструменти и отговорности да вършат своята работа добре в среда, отговаряща на ценностите им те ще останат на работа в организацията. Ако не, колкото по-търсени са, толкова по-малко ще се колебаят да продължат напред. 


X