Мениджмънт

8 начина лидерите да се провалят при управлението на промяната

CIO Media

Купуването или прилагането на дадена технология рядко носи всички ползи, на които компаниите се надяват. Понякога причината за това е фактът, че решението е било прехвалено от търговците. В други ситуации техническото прилагане може да бъде проблемно. Но най-често разочарованието от неизпълнените очаквания е предизвикано от лошото управление на промяната.

В технологичния свят управлението на промяната често се опростява до „обучение”. Но тази гледна точка изпуска стратегическия принос на управлението на промяната. Едно от най-добрите определения е: „Управлението на промяната е практика за прилагане на структуриран подход по време на прехода на организацията от настоящото в бъдещето състояние за постигане на очакваните ползи”.

Ето осем най-често срещани начина, по които управлението на промяната може да се провали.

1. Неразбиране на това кои са засегнатите лица

Успешното управление на промяната изисква значителен принос от страна на засегнатите лица. Но ако лидерът не успее правилно да установи кои са истинските засегнати лица и какви са техните нужди от проекта, то той няма да постигне очаквания резултат. Затова е важно да се отговори на следните въпроси: „Кои са важните групи заинтересовани лица? Какво знаем за тях? Какъв интерес имат те от проекта? Откъде получават информацията за него?“. Без тези отговори не може да има добра комуникация и обучение.

2. Лидерите трябва да излязат на сцената

При корпоративното управление тонът се задава от върховете на йерархията, затова е важно какъв ще бъде той. Когато една организация променя начина си на работа, то нейните служители ще наблюдават своите лидери. Ако мениджърите седят зад екраните си, одобряват бюджети и делегират твърде много отговорности, то това ще навреди на управлението на промяната.

3. Мълчание за неизвестното

Организациите трудно се справят с неизвестното, особено в случаите, когато не разполагат в даден момент с нужната им информация. Това може да доведе до редица проблеми, включително да намали доверието в тях и да даде повод на служителите да напуснат. Подобни нежелани резултати могат да се избегнат като се насърчи задаването на въпроси от страна на персонала. Ако мениджърът не знае отговора на дадено запитване, то може открито да признае това. Обикновено при мълчание в момент на несигурност служителите предполагат най-лошото.


8 начина лидерите да се провалят при управлението на промяната

© CIO Media, Cio.bg

4. Лидерите не обясняват причината за промяната

Често мениджърите забравят, че служителите не знаят кои са фундаменталните проблеми в компанията и не са наясно, че са минали месеци на планиране, за да се достигне до промяната. Един от притеснителните ранни знаци за провал при управлението е неспособността на персонала да опише смисъла на иновацията. В тази връзка при комуникацията със служителите, организацията трябва да започне от началото, да ги преведе през проблема и да обясни защо предложената промяна ще го разреши.

5. Бизнес потребителите са изключвани от процеса на взимане на решенията

Когато една компания иска да въведа основна промяната, то новите проекти и програми трябва да бъдат широко достъпни. В противен случай може да се стигне до усложнения в последната минута като – липса на необходими функции и трудност при работата. Важно е заинтересованите от всички потребителски групи да бъдат включени в процеса на купуване на продукта, за да се гарантира успех.

6. Екипът на проекта гледа само навътре

Друг ранен знак за това, че управлението на промяната вероятно ще се провали, е фокусът на лидерите върху презентационните материали и личните им срещу вместо върху провеждането на разговори с хората, участващи в промяната.

7. Неадекватни ресурси за управлението на промяната

За да не се провали даден проект,  изключително важно е да има отделени определени ресурси за него. Компаниите не могат да продължат работата си както обикновено, докато едновременно с това изменят процесите и разчитат на същия персонал за прокарването на инициативите. Голяма част от мащабните проект или проектите за трансформация изискват отдаденост. Един от начините да се постигне баланс е наемането на консултанти, които да участват в проекта или да помагат на съществуващия персонал с техните отговорности. Освен това задължително трябва да бъдат отделени ресурси, които да са насочени само към промяната.

8. Лидерите не разбират, че промяната е персонална

Един от най-важните въпроси при управлението на промяната е също и един от най-простите: Какво тази промяна означава за мен? Ако мениджърите не могат да обяснят на лично ниво на своите служители какво тази иновация означават за тях като за човек и професионалист, то те няма да посветят времето си и енергията си да осъществят промяната.


X