Мениджмънт

Forrester очаква директорите по дигитални технологии да станат излишни

CIO Media

Директорите по информационни технологии (CIO) ще превърнат директорите по дигитални технологии (CDO) в отживелица. Това гласи една от прогнозите на аналитичната компания Forrester за 2018, съобщава британското издание на списание CIO. Сред очакванията на компанията още са множество организации да въведат абонаментни бизнес модели, да наемат нужните им специалисти на краткосрочни договори, както и да действат като инвеститори (VC) за откриване на стойност в нови технологии. 

Ако CIO успее да ръководи тази комбинация от фактори, то той ще направят CDO излишен. 
Директорите по дигиталните технологии често биват наемани да разчупят „дигиталните силози“ в компаниите и често са ограничени да работят върху опредеени дигитални отдели. Те могат да постигнат отделни резултати, но не и измерима промяна в организацията. 

Промяна в мащаба  


„2018 е възможност за CIO да блесне“, смята Паскал Матзке, вицепрезидент на Forrester и директор изследвания за ИТ мениджърите. Той смята, че CIO може да направи  CDO излишен чрез промяна от традиционното фокусиране върху технически резултати, ефективност и разходи към по-динамичен подход, който постоянно приравнява технологията с променящите се бизнес нужди. 
Промените ще наложат важни изменения в структурата на търсените умения. ИТ мениджърите ще трябва да инвестират в умения в сферата на потребителското изживяване и концепции като „дизайн мислене“ и етнографско проучване. Това ще изисква по-малко служители в традиционните области, като управление и инженеринг на инфраструктура и по-гъвкави разработчици и креативни дизайнери. 

Преминаване към абонаментен модел


Анализаторите на Forrester очакват да има големи промени при абонаментите, което ще създаде дигитални бизнес модели.  Абонаментът става все по-често срещан при потребителските продукти, но ще има най-голям ефект в индустриалния сектор, където има  високи разходи по фиксирани капиталови активи. 
Компании, използващи този подход в момента са например Rolls-Royce, която таксува авиокомпаниите за своите турбини на база летателни часове, и Hitachi, предлагаща „локомотив като услуга“ - като цената се определя от надеждността на машината. 
„Тези видове бизнес модели помагат на компаниите да се нагодят към променящите се изисквания на потребителите, защото бизнес циклите се сменят“, казва Матзке. „За всеки производител на основни стоки или активи, най-добрата услуга, която може да предложи на клиентите е чрез приравняване на осигуряваната от тях стойността към начина на опериране на бизнеса на потребителя“, допълва той. 
Тези променящи се потребности правят бимодалното развитие остаряло. То често е използвано за защита на наследените системи, но това води до изолиран оперативен модел, който пренебрегва перспективите на клиентите и бекофиса, и дава непълна представа за ситуацията. 
Матзке смята, че провеждането на ИТ стратегия на две писти, с различна скорост не позволява придържане към жизнения цикъл на клиента.  Затова CIO трябва още в началото да помисли как да интегрира бекофис технологиите с жизнения цикъл на потребителите, и бързо да трансформира или замени повечето наследени системи. 

Кои технологии ще бъдат успешни през 2018?

 
Forrester предсказва различна съдба за най-напредналите нови технологии от 2017. Компанията очаква изкуственият интелект (AI ) и Интернет на нещата (IoT) да придобият повече практическа стойност. 
IoT вече прерасна от развиваща се в активна технология. Интернет на нещата има сериозно въздействие върху развитието на IoT сензорите в промишлеността, където осигурява ефективност в производството и интеграция между веригата на доставки, производство, разпространение и следпродажбено обслужване. 
В миналото тези аспекти щяха да бъдат приети като индивидуални проекти, но компаниите започват да използват по-комплексен подход, подпомогнат с IoT платформи.
Това развитие показва необходимост от използване на технологията за разрешаване на специфични проблеми. Отговорът на тази потребност ще бъде намерен с използването на изкуствения интелект. 
ИТ мениджърите трябва да мислят като инвеститор, за да извлекат стойност от развиващите се технологии. 
„ИТ директорите трябва да използват в работата си повече начина на мислене на инвеститорите, което означава да управляват развитието на технологията и да търсят възможности за иновации“, посочва  Матзке. 

Нови предизвикателства пред назначаването на служители


Недостигът на хора с опит е сериозен проблем, който не дава признаци да бъде разрешен скоро. Forrester предполага, че най-доброто решение е наемането на фрийлансъри, създаване на общност използваща софтуер с отворен код, както и използването на мрежа от външни доставчици. Също така опитните хора ще бъдат подбирани чрез хакатони  и други иновативни състезания. 
 

X