Мениджмънт

6 съвета към CIO за тяхното развитие през 2018

CIO Media

Вече повече от десетилетие Gartner предлага в началото на всяка година на директорите по информационни технологии няколко насоки, които са от ползва както за самите мениджъри, така и за тяхното професионално развитие. Това са съвременни идеи, простиращи се отвъд дневния ред на CIO и могат да се използват за формиране и подобряване представянето както на лидерите, така и на техните екипи. 

Тази година те са разделени в три категории: мащаб, лидерство и личностно развитие. Марк Раскино, вицепрезидент на Gartner, препоръчва на ИТ мениджърите да си изберат между три и пет от тях, и да го направят с помощта на близък колега, ментор или доверен съветник. 

Мащаб 
Целта е подпомагане на мениджъра да разшири дигиталната трансформация в своята организация и цялата компания. 
Справяне с дигиталната умора - Вече няма нужда от проповядване на дигитален бизнес. Изпълнителните ръководства разбират силата и неотложната нужда от дигитализацията, но се затруднява с огромния размер на предстоящите промени. Това позволява появата на  дигитална умора. Концентрирайте се върху постигането на успешен дигитален бизнес и ограничете посланията до конкретна цел с фокус върху бизнес или оперативен модел. 
Подготовка за бизнес устойчивост – Загубата или прекъсването на системите и комуникациите на компанията е възможност, за която CIO трябва да подготви своите бизнес екипи. ИТ мениджърите, преминали през такова изпитание горещо съветват своите колеги да се подготвят за тях с провеждане на различни репетиции. Защитата не е основният проблем. По-важен е кризисният мениджмънт. 
Лидерство
Има за цел развитие на управленските способности на CIO, неговия екип и колеги.
Всяко тримесечие предлагайте нова технология – Изпробването на нови технологии е много трудно и по-въздействащо от слушането за тях. Осигурете си опит от първа ръка, който е емоционално ангажиращ и повишава техническите умения на заангажираните лица. Целта трябва да бъде провокиране на интерес и започване на дебат относно възможностите ѝ. 
Въвеждане на нова култура на поведение – Много трудно е да се промени нещо толкова голямо и неопределено, като културата. Фокусирайте се върху един или два маниера, които могат да подобрят културата в организацията по-бързо и задълбочено, отколкото една обширна инициатива за промяна. Например, за да се създаде иновативна култура вътре в ИТ организацията,  CIO може да формира подход на експериментиране и поемане на рискове. 
Личностно развитие 
Цели повишаване на познанията, уменията и дигиталната сръчност на CIO. 
Задълбочено изучаване на определени технологии – ИТ мениджърите са дигитални стюарди, отговорни за въвеждането на нови технологии в организацията. Това изисква основни познания по новите технологии. Всеки месец отделяйте време за специално обучение. Не се притеснявайте от трудните теми. Търсете сложното, като блокчейн, квантови изчисления и неврални мрежи. 
Здрав дух, здраво тяло - Синдромът на професионалното изчерпване, или „бърнаут“, е реална опасност за много ИТ директори. Те са подложени на растящ натиск за бързо постигане на резултати и прокарване на промяната, като едновременно с това управляват различни задачи. Защитете се като направите това, което много други са решени да направят: спете достатъчно, хранете се правилно, спортувайте и бъдете съзнателни. 

X