Мениджмънт

IDC определи по-важните задачи пред CIO в следващите няколко години

CIO Media

Анализаторите на IDC са подготвили прогноза за задачите, които директорите по информационни технологии (CIO) ще трябва да решават през следващите години на фона на бурни процеси в резултат на цифровата трансформация в икономиката.

Според авторите на доклада, пазарът налага ясно разграничение между предприятията, които изостават от високите темпове на промяната и демонстриращите умение да се възползват от възможностите на технологиите за ускоряване на иновациите и икономическия ръст.Ето десетте прогнози на IDC за ИТ мениджърите:

1. През 2018 сред приоритетните задачи за 75% от CIO ще бъдат грижата за поддържане интереса на потребителите, монетизация на данните и мащабни проекти в сферата на дигиталния бизнеса.

2. През 2019 75% от CIO и техните компании няма да успяват да се справят с изпълнението на дигиталните цели. Причината ще са противоречащи си изисквания, свързани с извършването на дигитална трансформация; неефективни технологични иновации; мигриране на инфраструктурата в облак и недостиг на финансиране за остаряващите основни системи.

3. През 2020 60% от ИТ директорите, преодолели „дигиталната бариера“, ще постигнат успех в конкуренцията между водещите мениджъри за позицията на ръководител дигитални технологии (CDO) в компанията.

4. През 2019 60% от ИТ директорите ще приключат мигрирането на инфраструктурата и приложенията към нова платформа, използваща облак, мобилни технологии и DevOps. Това ще проправи пътя за ускоряване на дигиталната трансформация на компаниите.

5. През 2019 60% от ИТ директорите ще разгърнат платформи за дигитална трансформация за обслужване на нови бизнес модели, насочени към клиенти и екосистеми.

6. През 2019 75% от CIO ще променят ИТ сигурността въвеждайки неоспорима автентикация и диференциране на доверието, започвайки да извеждат от експлоатация неспособните да гарантират защитата на данните системи.

7. През 2020 40% от директорите по информационни технологии ще управляват създаването на решения за цифрова трансформация, базирани на конкретни идеи и цели.

8. Признавайки провала на предишните методи на управление на информационните технологии и нуждата от обща за компанията концепция за дигитална трансформация, през 2020 40% от ИТ директорите ще внедрят нови модели на дигитално управление, с цел ускоряване процесите на обновяване.

9. През 2018 70% от ИТ мениджърите ще изведат своите организации на ново ниво на адаптиране, изграждайки процеси за разработка на продукти на принципа на DevOps и „дизайн мислене“.

10. През 2020 60% от CIO ще въведат в отделите си нови схеми на работа, изместващи акцента от ИТ проектите към продукти на основата на дигитални технологии.


X