Мениджмънт

91% от компаниите не използват данните и анализите в максимална степен

CIO Media

По-голямата част от световните компании (91%) не успяват да използват данните и анализите в максимална степен, въпреки че това е основният приоритет за CIO при инвестициите, показва проучване на консултантската компания Gartner.

Имайки предвид потенциалните изгоди, повечето организации би трябвало да се справят по-добре с данните и анализите, смятат специалистите. Фирмите които са достигнали високи нива на трансформация се радват на повишена гъвкавост, по-добра интеграция с партньорите и доставчиците и по-лесно използват сложните прогностични и прескриптивни форми на анализи. А всичко това се превръща в едно сериозно конкурентно предимство на пазара.

Като част от глобалното проучване анкетираните организации са били помолени да определят в кое ниво от петстепенната скала на Gartner се намират по отношение на зрялостта за данните и анализите. Около 60% от запитаните са се оценили в първите три нива. В Европа. Близкия Изток и Африка само 30% са се поставили в последните две нива, спрямо 44% в Северна Америка и 48% в Тихоокеанския регион.

Също така от Gartner посочват, че 34% от световните компании се поставят на трето ниво, а 31% на четвърто. 21% от анкетираните са били на второ ниво и едва 5% на първо ниво. Само 9% от фирмите се оценяват на най-високото, пето ниво, където се очаква да има най-големи ползи от трансформацията.


91% от компаниите не използват данните и анализите в максимална степен

© CIO Media, Cio.bg

Експертите изтъкват обаче, че въвеждането на нови технологии не е от съществено значение за доброто използване на данните и анализите. На първо място компаниите трябва да се фокусират върху това как служителите им и процесите се координират вътре в организациите и след това да се опитат да засилят утвърдените практики с външни партньори.

Според проучването най-често срещаният бизнес проблем, с който организациите опитват да се справят чрез данните и анализите, е увеличаването на бизнес ефективността (наблюдава се при 54% от компаниите). Подобряването изживяването на клиентите и разработването на нови продукти е второто основно приложение на данните и анализите (при 31% от организациите).

Освен това трите основни предизвикателства включват: определянето на стратегията за данните и анализите; посочване как да се получи стойност от проектите; и разрешаване на въпроси, свързани с риска и управлението.

От Gartner също разкриват, че въпреки голямото внимание към модерните форми на анализи, според 64% от компаниите фирмените отчети и контролни табла са сред най-важните приложения за данните и анализите. Същевременно традиционните източници на данните като информацията за транзакции и влизания също продължават да доминират; макар че 46% от организациите използват външни данни.

Много лесно е компаниите да се увлекат с новите технологии като машинно обучение и изкуствен интелект, подчертават специалистите. Но традиционните форми на анализи и бизнес интелигентност остават от съществено значение за това как компаниите днес функционират и вероятно тази тенденция едва ли ще се промени в близко бъдеще.


X