Мениджмънт

Трансформационното лидерство – модел за насърчаване на иновациите

CIO Media

Какво е трансформационно лидерство?

Трансформационното лидерство (Transformational Leadership) е лидерски стил, при който ръководителите насърчават, вдъхновяват и мотивират служителите да се стремят към иновации и да създават промяна, която ще помогне за бъдещия успех на компанията. Това се постига като с поведението си изпълнителните директори служат за пример на подчинените си.

Трансформационните лидери вдъхновяват и мотивират своите служители без микромениджмънт – те се доверяват на опитните служители и на направените от тях избори. Това е лидерски стил, който има за цел да даде на служителите повече възможности да бъдат креативни, да гледат към бъдещето и да намират нови решения на стари проблеми. Служителите, които се стремят да станат ръководители, също ще бъдат подготвени да се превърнат в бъдещите трансформационни лидери чрез менторство и обучения.

Моделът на трансформационното лидерство

Концепцията за трансформационното лидерство е създадена от Джеймс В. Даунтън през 1973 и е била разширена от Джеймс Бърнс през 1978. А през 1985 изследователят Бернард М. Бас включва и начини за измерване успеха на трансформационното лидерство. Този модел насърчава ръководителите да показват силно лидерство с идеята, че служителите ще се вдъхновят да следват техния пример.

Въпреки че моделът на Бас е от 70-те години, той е ефективен и се използва и днес. Всъщност за този период само условията в средата са се променили, но не и самият стил на лидерство. Той е приложим във всяка една индустрия, но е особено успешен при бързо развиващия се технологичен сектор, където иновациите и гъвкавостта имат изключително голямо значение, тъй като могат да издигнат или унищожат една компания.

Характеристики на модела

Съществуват редица характеристики, които отличават трансформационния лидер от другите мениджъри, използващи други стилове. Трансформационният лидер трябва да бъде някой, който:

  • насърчава мотивацията и позитивното развитие на служителите, които го следват;

  • показва морални стандарти в организацията и подкрепя подобно поведение у другите;

  • поощрява етичната работна среда с ясни ценности, приоритети и стандарти;

  • изгражда организационната култура като окуражава служителите да следват начин на мислене, при който работят не само за себе си, но и за общото благо;

  • държи на сътрудничеството и отворената комуникация;

  • обучава служителите, но им позволява да взимат решения и сами да поемат отговорност за изпълняваните задачи.


Трансформационното лидерство – модел за насърчаване на иновациите

© CIO Media, Cio.bg

Трансформационното лидерство в ИТ сектора

Макар че концепцията на трансформационното лидерство може да бъде приложена във всяка сфера – включително в здравеопазването, образованието и правителствените институции – е изключително важно за ИТ сектора, в който вече много компании са поели по пътя на дигиталната трансформация. Адаптирането към бързо променящите се технологии изисква иновации и силно лидерство, за да останат организациите конкурентни.

Подобно на ИТ мениджърите, главните изпълнителни директори са отговорни за това да дадат пример като трансформационни лидери – особено като се има предвид, че от тях зависи дигиталната трансформация в бизнеса. От Gartner уточняват, че 40% от главните изпълнителни директори ръководят дигиталната трансформация в своите организации; а 34% са лидери на иновациите. Вдъхновяването и мотивирането на служителите е важна част от пъзела, когато става дума за планиране на дигитална трансформация, тъй като в крайна сметка успехът зависи от това всички да приемат ръста и промяната.

Макар че със сигурност има нарастваща необходимост да се следи бъдещето – независимо дали става дума за сигурност, нова технология или промяна на платформи – не всички ИТ отдели е добре да се възползват от трансформационното лидерство. Някои процеси, процедури и разработвани проекти изискват по-голяма структурирано, последователност и надеждност. За тези случаи е необходимо така нареченото транзакционно лидерство (transactional leadership).

Транзакционното лидерство

Транзакционното лидерство е точно противоположното на транформационното лидерство – то се основава на това служителите да бъдат мотивирани чрез награди и наказания. То изисква надзор, контрол и организация на работата. Моделът на ръководене в този случай не се опитва да въвежда иновации, а се фокусира върху това да поддържа нещата последователни и предвидими във времето. Грешките се разглеждат подробно, като цялостната цел е да се създадат ефективи и рутинни процедури.

Този стил е най-подходящ за отдели, в които се изискват рутинни действия – т.е. области, в които компаниите искат да намалят хаоса и неефективността. Транзакционното лидерство не позволява иновации или планиране на бъдещето по същия начин като трансформационното лидерство.

Трансформационното лидерство от друга страна поддържа гъвкава среда особено при ситуации, където рискът от провал е по-малък. Компаниите често избират този мениджърски стил, когато искат разработването и поддръжката на настоящия продукт да останат постоянни, като същевременно се работи по бъдещите подобрения.

Най-общо казано транзакционното лидерство се грижи за създаването на един постоянен и последователен процес за развитие, докато трансформационното лидерство оставя хората, свободно да работят по нови идеи за продуктите и услугите.

Обучения и сертификати

Макар че за трансформационното лидерство са характерни предимно така наречените меки умения, все пак съществуват доста ресурси, сертификати и обучителни програми, които имат за цел да създадат такива ръководители. Ето кратък списък с онлайн източниците, през които може да се получи сертификат за трансформационно лидерство:


X