Мениджмънт

Три примера за стратегическа дигитализация на здравни услуги в България

CIO Media

Иван Гайдаров


Въпреки че в повечето случаи българското здравеопазване влиза в медийния фокус заради скандали в различни направления, положителните примери за неговото развитие в съзвучие със световните тенденции също не липсват. Една от сферите, в които това важи в най-голяма степен, е технологичната, която става все по застъпена в процеса на лечение и комуникация между здравните заведения и пациентите, като носи позитиви за всички участници в него. Около това се обединиха участниците в третата дискусионна сесия на 13-та конференция по е-здравеопазване “Висококачествено и дигитализирано е-здравеопазване в България”, организирана от ICT Media и Фондация “Електронно здравеопазване България”, която се фокусира върху начина, по който иновативните технологии поставят пациента в центъра на електронното здравеопазване.В рамките на дискусията бяха представени няколко примера за стратегическа дигитализация на медицински, административни услуги и организационни практики, които оптимизират работата на здравните заведения и повишават качеството на лечение.

Болничната информационна система на ВМА – аспекти на еволюцията

Военно-медицинска академия (ВМА) внедрява базисния модел на своята обща информационна система през 2016 г. Платформата е разработена от софтуерната компания Gamma Consult, специализирана в създаването, изграждането и внедряването на медицински софтуерни продукти за автоматизация и оптимизация на процесите в доболничната, болничната и параклиничната дейност, и е изградена върху обща системна платформа от логически свързани модули с информационни разрези, необходими за вътрешноболничния мениджмънт.

Изискванията към системата в момента на създаването ѝ са свързани с автоматизиране на отчетността, съхранението на данните, подпомагане на управлението, подобряване на комуникацията между звената и, разбира се, контрол на разходите, медицинските консумативи и храната”, обясни по време на своята презентация инж. Георги Янчев, началник на отдел “Медицинска компютърна техника и комуникационни системи” във ВМА.

С времето Gamma Consult доразвива системата и тя еволюира, като в момента улеснява изключително много както лекарите и административния персонал, така и пациентите на лечебното заведение.

В процеса на оптимизация екипът на ВМА си поставя няколко определени предизвикателства, които да преодолее, разказа инж. Янчев. Едно от тях е свързано с отчетността на медицинските консумативи.

Решихме този проблем с интеграцията на различните видове софтуерни системи, които имаме във ВМА. В случая изградихме интерфейс между болничната информационна система и счетоводната система Ажур-L, каквато преди това нямаше. Това ни даде възможност за по-добра отчетност, тъй като двете системи постоянно обменят и осъвременяват информацията”, обясни той.

Друг проблем, който във ВМА искат да решат, е въпросът със заявките на клиниките за изследвания на лежащо болните и възможността те да се подават по електронен път.

 Въведохме новия модул на Gamma Consult за лабораторията – Gamma Multilab. Свързахме всички апарати, които имат подходящ интерфейс. Вече имaме връзка с всеки един от тях и резултатите излизат в електронен вариант. Това подобри качеството и бързината на работа на лабораториите, което е много важно за пациентите”, коментира началникът на отдел “Медицинска компютърна техника и комуникационни системи”.

Въпреки че въвежда единната информационна система още през 2006 г., дълго време във ВМА нямат инструмент за изчисляване на себестойността на лечението на пациентите в реално време. Но интеграцията на всички ситеми, въвеждането на електронни заявки и обновените електронни табели за лекарства, заявката за които се прави през специална система от баркодове, са на път да променят това.

Друг основен аспект на еволюцията на болничната информационна система на ВМА е нейната интеграция със системата за архив и пренос на образни изследвания – PACS. По този начин заявките, които се подават индивидуално, освен в системата за архив и пренос, влизат автоматично и в болничната информационна система, което значително улеснява работата с пациентите.

По този начин се създава уникално електронно досие на пациента, в което влизат и снимките от образната диагностика. Освен това, PACS дава възможност и за външни консултации и наблюдения, както и дистанционно разчитане на резултати. Това е много важно, защото в системата на ВМА има много болници на територията на цялата страна, в които невинаги има висококвалифицирани специалисти. Сега всяка една болница може да направи консултация с експерти от други звена, което е изцяло в интерес на пациента”, категоричен е инж. Янков и добавя, че, благодарение на еволюцията на информационната система, ВМА вече има спешен портал, който осигурява 24-часова регистрация и обслужване на пациенти.

През 2018 г. предстои системата PACS да бъде въведена и в останалите болнични структури на ВМА в Пловдив, Варна, Сливен, Плевен, което ще свърже филиалите с централната информационна система.

Интернет сайтът на МК “Д-р Щерев”, който не следва, а води

 Медицински комплекс “Д-р Щерев” е едно от клиниките в България постоянен фокус върху иновативните технологии. Проектът за нов интернет сайт на клиниката не прави изключение.

Проектът за създаване на новия сайт на нашия център е базиран на иновативната платформа на българското звено на Progress – Sitefinity. Тя дава възможност за създаване на гъвкав, интерактивен дизайн, който с лекота може да се променя цялостно при необходимост. Но най-ценното при нея е възможността за персонален подход към всеки един посетител на сайта”, обясни при представянето на проекта Иван Тодоров, председател на Съвета на директорите на “ДР Щерев” АД и мениджър “Маркетинг” в МК “Д-р Щерев”.

Sitefinity представлява цялостен команден център за дигитален маркетинг и включва множество функционалности. Една от на-важните е персонализацията – системата проследява онлайн действията на всеки потребител на сайта и му предлага персонализирано съдържание, отговарящи на неговите интереси”, разказва Иван Тодоров и добавя, че по отношение на управлението на съдържание, системата позволява на организациите да менажират взаимодействието си с клиентите във всички канали и точки на ангажираност, а маркетинговият екип може да прави сериозни промени по цялостния дизайн, без нужда от помощ от ИТ звеното.

Тя също така осигурява възможност за анализ. Можем да следим потребителите, да правим сегментация на аудиторията, като системата прави детайлни анализи за потребителското поведение, което ни позволява постоянно да повишаваме нивото на комуникация. Докато при стандартните интернет страници потребителят сам трябва да търси нужното му съдържание, при тази платформа чрез специални алгоритми системата разпознава профила на потребителя и се опитва да предположи кои части от съдържанието би го интересувало най-много, за да му ги предостави приоритетно, без да се налага да го търси”, разказа още Иван Тодоров.

Председателят на Съвета на директорите на “ДР Щерев” АД разкри и подробности около внедряването на изкуствен интелект в чатбот за записване на часове, което получи специалната награда за проект, отличил се със своята иновативност, по време на организирания от ICT Media конкурс “ИТ проект на годината”.

Към момента на стартирането на внедряването на чатбот с изкуствен интелект колцентърът на клиниката обслужва между 300 и 500 телефонни обаждания на ден, 20 - 40 запитвания по имейл и 15 - 30 коментара през социалните мрежи, 50% от които са за записване на час или график на лекар. Това е и основната причина клиниката да се включи в пилотен проект заедно с партньорите си от Progress за развитието на платформата Darvin.AI, която обучава чатбота да работи със съществуващите в информационната система данни. Резултатите са повече от впечатляващи – за изминалите десет месеца чатботът има проведени 3,500 разговора с пациенти през различните канали, като е обменил 15 500 съобщения при 1950 успешно записани часа. Едновременнио с това, наличието на иновативната технология увеличава с 30% капацитета на контактния център, пациенто-потокът на клиниката насраства с 18%. 45% от общия брой на записаните часове за този период от време са направени онлайн.

Уни Хоспитал” - прецизност до милиметър

Отделението за лъчелечение на “Уни Хоспитал” започва работа през втората половина на 2016 г. В рамките на година и половина през него минават повече от 800 пациенти.

В отделението по лъчелечение наред със стандартни и изпитани техники, се прилагат и всички най-съвременни методики, позволяващи прецизност и контрол на страничните реакции при облъчването – моделиране на интензитет, радиотерапия и моделирана радитерапия”, разкри по време на своята презентация в рамките на 13-та конференция за е-здравеопазване Станислав Койчев, медицински физик в отделението.

По малко от година след като отваря врати, болницата започва да прилага и радиохирургия – техника, изискваща изключителна прецизност във всеки един етап от изпълнението, поради високата доза на фракцията, която се използва.

Отделението разполага с два мултимодални линейни ускорителя, като част от най-високотехнологичното оборудване в тях е многолистовия кулиматор с висока резолюция. Той представлява две срещуположни касети с листи, които се формират по контурите на туморния обем, който искаме да облъчим. Тази технология съкращава времето на облъчване, което е много важно при силни дози”, обясни той и добави, че медицинската маса, която изполва отделението, също е иновативна и позволява шест степени на движение, което спомага за прецизното позициониранe на пациентите.

Друг важен инструмент са кулиматорите, които позволяват облъчване на обеми от порядъка на 1 мм – единични метастази или първични огнища, например, които могат да бъдат унищожени много прецизно в ранна фаза.

Допълнителна ситема, с която разполагат линейните ускорители, е тази за наблюдение на повърхността на пациентите. Тя представлява три проектора около главата на ускорителя, които проектират мрежа от точки. Те се регистрират от шест двойки камери, които правят виртуална 3D конструкция на повърхността на пациента. Тя се следи по време на облъчването и ако пациентът мръдне, системата преустановява процеса, докато той не влезе в съответните граници.

Имаме и система, която следи чрез микрочипове точното движение на туморния обем и в момента, в който излезе от полето на лъча, облъчването се преустановява. Тези две решения помагат за опазването на нормалните тъкани, които се намират около туморите”, обяснява медицинския физик от лабораторията по лъчетерапия, която разполага и с компютър-томограф симулатор, чиито образи нямат диагностична стойност, но разполага със специална камера, която регистрира дишането на пациента и неговата амплитуда и помага за прецизиране на облъчването в определена фаза на вдишване и издишване. По този начин се намаляват страничните ефекти от лъчението.

Иновативните технологии осигуряват прецизност и по-точно дефиниране на облъчените обеми, оптимизиране на системите за проследяване в реално време на облъчваните тумори. Те подпомагат и новите диагностични методики, позволяващи по-добра оценка на биологичното разпространение на туморите, системите за контрол на проведеното лечение и минимизирането на вероятността за допускане на грешки”, заключи Станислав Койчев. 


X