Мениджмънт

Какви са предизвикателствата пред следващото поколение CIO?

CIO Media

Ролята на главния директор по информационните технологии (CIO) в една компания се промени неизмеримо за последните 20 години. ИТ отделът вече няма единствено задачата да се грижи за поддръжката на техниката, а CIO се превърна в главен директор по иновациите.

Това се дължи на бързата промяна в начина, по който организациите възприемат технологиите, а също така и на изискванията на поколението, свикнало с мобилните услугите. Освен това с подобрените възможности благодарение на изкуствения интелект и големите данни, с нарастващия недостиг на разработчици и с увеличаващия се брой технически грамотни бизнес потребители – ИТ специалистите и особено CIO се превръщат в стратегически съветници на бизнеса и двигател на промените в компаниите.

Но как ИТ лидерите трябва да управляват дигиталната трансформация и да се възползват от бързата поява на нови възможности? Ето три стъпки, които ИТ мениджърите трябва да предприемат, за да постигнат успех в тази нова среда.

Поглед към ИТ от гледната точка на бизнеса

Успехът на следващото поколение CIO се свежда до няколко фактора, но един от най-важните е да се гарантира, че ИТ функциите са търговски ориентирани. Отделите на най-успешните ИТ мениджъри днес са фокусирани не върху разходите, а върху приходите. В тази връзка лидерите трябва добре да разбират бизнес страната на всяка нова програма или свързана с технологии инициатива. Единствено, осъзнавайки по-широката бизнес стратегия и цели, те ще могат да решат как да приоритизират ИТ проектите, така че да донесат най-голяма полза за клиентите и за ръста на компанията. Затова ключова част от ролята на CIO е да гарантира, че неговият отдел участва при взимането на решенията.

Когато се стигне до внедряването на дългосрочни промени, ИТ отделите трябва да са двигател на иновациите и предприемаческия дух в дадена организация. Това гарантира, че технологичните решения и инициативи се основават на търговските и стратегическите нужди на дадената компания.

 


Какви са предизвикателствата пред следващото поколение CIO?

© CIO Media, Cio.bg

Използване на данните за иновации

Технологичните промени също така подтикват големите компании да намерят нови начини за работа. Например, Shell е изправена пред редица пазарни предизвикателства от страна на нов тип конкуренти, които променят търговията с горива. Компанията не може да си позволи да бездейства и безучастно да гледа как светът около нея се променя.

При такива ситуации ИТ мениджърът трябва да открие нови начини за работа като използва данните на бизнеса и превърне непрекъснато нарастващата информация във възможност. С приемането на базираните в облака системи крайните потребители могат да използват данните на клиентите, за да видят нови възможности за работа – например създаване на приложения, които да подпомагат дейността на компанията.

В случая на Shell екипът използва анализите на данни, големите данни и изкуствения интелект, за да взима по-добри решения вътре в организацията. Например, изкуственият интелект се използва в анализите на огромни количества информация, която се създава всеки ден при работата на заводите на Shell, а това помага компанията да печели повече. Освен това фирмата използва изкуствения интелект да подобри потребителското изживяване и да изпреварва своите конкуренти.

Фокусиране върху потребителското изживяване

Не само компаниите търсят нови начини за работа. Клиентите също търсят инициативни начини, които ще направят техния живот по-лесен. Всъщност те ще станат лоялни потребители на онези компании, които намерят нови начини за работа – независимо дали става дума за по-бързо запазване на място в самолет или поръчване на вечеря.

Технологиите също така промениха очакванията на клиентите към марките и компаниите, които използват. В тази връзка CIO трябва да се фокусират върху нови процеси и технологии, които ще помогнат на техния бизнес да осигури удобство на потребителите и удовлетворящо клиентско изживяване.

ИТ лидерите днес трябва да се опитат да приложат същите тези принципи и спрямо своите служители, които работят с клиенти, представляват марката и в крайна сметка са отговорни за успеха на организацията. Ако една компания иска нейните служители да имат значим принос, то тя трябва да инвестира в тях все едно са клиенти.

Изглежда, че никога досега ролята на ИТ мениджърите не е била толкова вълнуваща. А основната причина за това е, че те участват в управлението на компаниите, както никога досега.


X