Мениджмънт

УниКредит Булбанк - с нови системи за складиране на данни

CIO Media


Михаил Велчев и Илияна Кипрова

Технологиите са ключова част от стратегията на финансовите организации. Като лидер на пазара Уникредит Булбанк изгражда своя визия за дигитализация в бързо развиващия се свят на иновациите. Банката инвестира в най-съвременните технологични решения и продукти, работейки с фирмите лидери в различните области. Всяка година в обхвата на две основни технологични програми – "ИТ технологична модернизация" и "Подобряване на ИТ сигурността", в кредитната институция се реализират множество проекти.

Модернизация на сторидж системите 

Важна роля в тези програми имат инициативите за осъвременяване на сторидж системите от висок (High-end) и среден клас (Mid-range) чрез използване на масиви, базирани изцяло на флаш (flash) технологии. "Новите масиви предоставят достъп за четене и запис с почти нулево закъснение. В допълнение те осигуряват капацитет за инсталиране на 8 тестови среди и бъдеща продукционна, включително DataGuard, необходими за проекта по обновяване на основната система (Core banking) на банката FlexCube", коментира Михаил Велчев, старши мениджър ИТ операции в "Уникредит". Множество други основни банкови системи, сред които Bulbank Online, Bulbank Mobile, също севъзползват от намаленото време за достъп на базите данни до сторидж системите. Въпреки значителния си обем и сложност проектът е реализиран в рамките на 4 месеца от ИТ екипa на институцията. 

Вътрешна система за споделяне и съхранениe на данни

За бързо нарастващия бизнес на финансовата институция - "Уникредит" е банката, която заема челна позиция по размера на активите у нас (данните са на БНБ) - е от изключително значение да се осигурят сигурни възможности за достъп, съхранение и споделяне на данни. Банката осигурява тази необходимост чрез използване на продукти от Microsoft Office 365. Eдно от първите решения от пакета, които институцията интегрира, е Microsoft Stream. "То позволява съхранение и публикуване на видеосъдържание за групите потребители в банката чрез използване на частни канали с възможност за ограничен достъп", пояснява Илияна Кипрова, проектен ръководител в ИТ отдела на Уникредит Булбанк. Използват се Microsoft Exchange Online и Microsoft Stream, като в момента достъп до ресурсите имат само част от служителите. До края на годината обаче е заложено пълно внедряване на вътрешната сиситема за обмен на данни. 

"Впоследствие Microsoft Exchange Online ще ни позволи да увеличим многократно обема на електронната поща на потребителите в банката. За постигане на пълна дигитализация на работната среда предвиждаме да се възползваме и от възможностите на други интегрирани решения, предоставяни от облачните технологии", допълва Илияна Кипрова. Сред тях са:

    SharePoint Online

    Skype for Business Online 

    Azure Information Protection

    Project online 

Ще предоставим на колегите и корпоративна социална мрежа в Office 365 – Yammer. По този начин служители на банката, работещи в различни локации, ще могат да комуникират по-лесно. 

Могат да се създават общности за събиране на идеи, за споделяне на най-добрите практики и за стартиране на нови инициативи.УниКредит Булбанк - с нови системи за складиране на данни

© CIO Media, Cio.bg


Други ключови ИТ проекти, които бяха завършени през 2017, са актуализиране на версия на системата за регистриране и управление на потребителски заявки и инциденти - BMC Remedy. "Постигнато беше подобрение в производителността на системата и функционалността й за генериране на справки. Внедрена е и мобилна версия на продукта, както и нов модул за управление на заявки за дребна техника (компютри, клавиатури, лаптопи), необходими на служителите", разказва Михаил Велчев.


За улеснение на процеса по внедряването на нови системи, които представляват част от активното проектно портфолио на банката от общо 50 инициативи, беше актуализирана и версията на Team Foundation Server към v.2017. Той предоставя възможност за управление на тестови сценарии и провеждане на бета-тестове (т.нар. User Acceptance Testing или UAT). Процесът по подмяна и внедряване (Change and Release Management) на тестови и продукционни банкови системи също се възползва от новата версия, която предоставя автоматично инсталиране на последните версии.

В реализирането на двете технологични програми участваха повече от 30 служители от различни екипи на отделите ИТ и "Информационна сигурност". Промените бяха изпълнени без прекъсване на банковите услуги.


X