Мениджмънт

TBI Bank изнесе успешно отчетната си система към Българската народна банка в облака на Oracle

CIO Media

TBI Bank внедри системата RepExpress за отчитане към Българската народна банка (БНБ) по модела на хибридния частен облак. Базата данни е изнесена в облака на Oracle, а приложната част остава в центъра за данни на институцията, като е извършена надеждна и сигурна интеграция с облака.

"Партньорство ни с Oracle е не само отличен пример за интегриране на услуги от най-ново поколение във финансовия сектор, казва Николай Спасов, главен оперативен директор на TBI Bank. За нас използването на системата за отчитане RepExpress е поредната стъпка към превръщането ни в дигитална банка от следващо поколение.“RepExpress е разработена от "Сирма Бизнес Консултинг"която има дългогодишен опит в доставката на ИТ решения, насочени къмфинансови и платежни системи, продукти и услуги.

Основни функционланости на RepExpress

Системата записва, обрабовка, съхранява и създава справки, като използва всички налични данни от цялата палитра от ИТ системи и апликации на банката. Разработена e на основата на .NET технологията, като данните се съхраняват в Oracle DatabaseRepExpress зарежда на дневна база информацията, нужна за отчетността и по поискване на банковите служители я генерира в .xls формат. Те сами определят каква информация да извлекат в отчетите и в каква подредба, а това дава свобода по отношение на формата и обема на изискваните справки и отчети.

Главният оперативен директор на TBI Bank Николай Спасов преди година и половина разпозна ползите от изнасяне на технологията Oracle Database в облака на доставчика на технологията.

Ползите от решението

Предвиден беше период за тест, през който се доказа, че изнасянето на Oracle Database като услуга в облака на Oracle (Oracle Database Cloud Service)е на практика лесна, бърза, надеждна и сигурна за данните услуга от типа платформа като услуга (PaaS). В много кратък срок стана ясно, че системата разполага с достатъчния капацитет за работа, предлаган от Oracle Database Cloud Service, при осъвременена версия на базата данни и с пълния набор от функционалностите й, при това на изгодна цена.

В хода на интеграцията

Технически интеграцията на приложната част с Oracle Database Cloud Service е безпроблемна, защото базата данни на Oracle като облачната услуга е идентична с тази, която се ползва върху собствен сървър. Не се налагат промени по кода на приложението или в драйверите за обръщение към нея.

А за да се гарантира сигурността на връзката между апликацията и Oracle Database Cloud Service, се конфигурира IP Sec тунел между двата защитни шлюза: този на банката и Corente Gateway, конфигуриран като услуга (Oracle VPN as a Service) и настроен да бъде входна точка заобръщенията на приложението през шлюза на банката към Oracle Database Cloud Service. Цялостната конфигурация се създава и настройва от банката с помощта на графичен интерфейс, достъпен само за вътрешния екип. Сесиите са криптирани, с което напълно се завършва изолацията от публичния свят.

Съвсем скоро, след година ефективно ползване на услугите в облака на OracleTBI Bank поднови договора си с доставчика за облачни услуги.


X