Мениджмънт

Блокчейн - след еуфорията и съпротивата

CIO Media

Лукас Мийран, IDG, САЩ

Блокчейн (blockchain, буквално “верига от блокове”), вероятно най-известна като основа на по-добре познатата си рожба, bitcoin, е бързо развиваща се технология, която обаче остава обвита в мистика за ИТ отделите и корпоративните мениджъри.

Разпределената счетоводна технология започна да набира скорост през 2017, като компании от различни сектори - от IBM до J.P. Morgan и безброй по-малки, побързаха да я имат. Други фирми заляха ИТ доставчиците с въпроси как може да бъде използвана.

Решението кога и защо вашата компания да внедри блокчейн дневник на транзакциите остава рисков ход. Много от ранните последователи може да се окаже, че са инвестирали много време и средства за нещо, което в крайна сметка им носи малко ползи, се твърди в нов доклад на Everest Group, "Разблокиране на внедряването на блокчейн рамка за приоритизиране на бизнес процеси“.

Банковите и финансови услуги бяха първите, които възприеха блокчейн дневниците, което не е изненада, имайки предвид, че основните им бизнес функции са идеално пригодени за разпределената им същност, прозрачност и неизменност като система за отчетност.

Освен това същите тези институции трябва да разчитат на доверие между участниците в транзакциите, което често изисква много време и е труден процес поради централната администрация, високия брой междинни играчи и регулаторния контрол, понякога обхващащ континенти.

Въпреки всичко бизнесът можа да получи значителни ползи с относително прости, "неразрушителни" блокчейн приложения, се казва в доклада на Everest Group.

Ето някои от факторите, които според изследователската организация трябва да се имат предвид, когато компаниите обмислят блокчейн решения.

Стартирайте с пилотна програма

Пилотни блокчейн програми могат да бъдат евтини и лесни за инсталиране, особено предвид нарастващия брой на Blockchain-as-a-Service (BaaS) продукти, които включват облачно базирана инфраструктура и лесна за интегриране блокчейн структура чрез програмни интерфейси, четем в проучването на Everest Group.

Първоначалните разходи обаче могат да бъдат високи поради недостига на квалифицирани блокчейн разработчици, липсата на най-добри практики, разходи за ИТ инфраструктура (например възлови сървъри) или на повторно използваеми компоненти и бюджети за създаването на бизнес модел. Това важи особено, когато участват много страни.

Въпреки че все повече компании проявят интерес, фирмите не бива да бързат с блокчейн внедрявания, тъй като „частично информирано решение може да доведе до скъпи грешки и потенциално да унищожи интереса към тази мощна технология“, твърдят от Everest Group.

От друга страна, бизнесът не бива да седи отстрани задълго и да изпуска конкурентното предимство, което технологията може да му предложи.

„Има няколко блокчейн платформи от висок клас, стартирани от консорциуми или проекти с отворен код като Enterprise Ethereum, Hyperledger и Corda. Но ограниченият брой реални внедрявания тепърва трябва да докажат, че те са достатъчно добри и на практика“, четем още в доклада на агенцията. Анализаторите на Everest Group предвиждат, че проблемът ще започне да се разрешава в началото на 2018, като през годината ще станем свидетели на няколко реални внедрявания.

Преди да стартирате пилотен блокчейн проект, Доши предлага на ИТ директорите да образоват управителното тяло за същността на иновацията, какво може да направи и какви са недостатъците й. Това означава да се вникне в настоящите предизвикателства и да се изготви план за разрешаване на съществуващите проекти.

Компаниите трябва също така да създадат екип за проучване на пазара, който да следи за иновациите в блокчейн екосистемата и какво правят другите в бранша. С полагането на тези основи компаниите могат вече да стартират реални пилотни проекти за изследване на потенциала на блокчейн и да натрупат вътрешнофирмени познания за технологията.

За кого е най-подходяща блокчейн технологията?

Everest Group създаде рамка за приоритизиране на блокчейн, подчертаваща четири широки области на специфични бизнес и фирмени функции, които са най-подходящи за блокчейн проекти, както и тези, за които те не са препоръчителни. Категориите включват проекти в счетоводството, банковите и финансови услуги, здравеопазването и застраховането. Everest разделя всеки бизнес процес на „идеален“ за прилагане на технологията, „опортюнистичен“, процеси, които трябва да са „селективни“, и такива, които трябва да „избягват“ технологията изцяло. (Последната категория се отнася за фирмени функции, при които разпределените дневници предлагат малко предимства, като същевременно се сблъскват с голяма съпротива към промяна.)

Ръстът на блокчейн ще продължи през 2018 г.

Тази година се очаква да видим взрив в реалните внедрявания на блокчейн, с експоненциален прираст, се казва в изследването на Everest Group. Но това ще стане, ако могат да се разрешат проблемите с мащабируемостта и управлението, което на свой ред ще доведе до „война за таланти“.

Много компании проявят интерес към блокчейн, като едно от основните приложения е при управлението на веригата на доставки. Например с придвиждането на стоките между различни локации или от един регионален център в друг, в рамките на една компания, фирмите искат да използват блокчейн, за да следят движението на стоките.

Застрахователните компании могат да се възползват от разпределените дневници, за да следят търговската стока в товарните контейнери, транспортирани между няколко държави.

За трансграничните финансови транзакции блокчейн предлага ясното предимство на прозрачност, ефективност и свобода от регулаторния контрол.

Няма централизирана власт. В момента bitcoin е сива правна зона. Правителствата нямат техническата способност да блокират тези транзакции или да наложат каквито и да било законови мерки.

Докладът на Everest Group предлага методология за определяне на това дали даден бизнес трябва продължи с внедряването на блокчейн, да изчака технологията да узрее повече или да я избегне, защото тя няма да облагодетелства основните дейности.

Ключови фактори за разглеждане
Ключовите фактори, които трябва да се имат предвид при внедряването, опират до „критичността на процеса“ или колко важен е даден бизнес процес и свързаният с него риск, ако нещо се обърка.

Критичността на процеса се определя от потенциалните рискове, свързани с прехвърлянето му от съществуващата система, като централно управлявана рационална база данни към такава, базирана на блокчейн. Към тази група спада комуникацията с клиенти или използването на чувствителни данни, при които малки провали мога да доведат до значителни разходи.

Компаниите трябва да имат предвид следното:

Конфиденциалност на данните. Публичните блокчейн са прозрачни и дори частните или блокчейн, които се управляват централизирано, са прозрачни за участниците в тях. Няколко решения от висок клас обещават да управляват конфиденциалността на данните в рамките на споделен регистър, отбелязват от Everest Group, но на този етап нито едно от решенията не е проверено дали гарантира сигурност и конфиденциалност на данните. Проблемът може би ще се разреши с пускането на живо на няколко блокчейн проекта през 2018.

Реинженеринг на процесите. Компаниите трябва да вземат предвид разходите за адаптирането на бизнес процесите към базирана на блокчейн среда.

Загубени ИТ инвестиции. Преминаването към блокчейн може да струва немалко и да обезсмисли направените досегашни инвестиции в софтуер и хардуер.

Може да има нужда от нови технологични партньори при внедряването на блокчейн, което означава, че фирмите трябва да разберат кои доставчиците на технологии и услуги са най-подходящи за тяхната дейност.

В повечето случаи фирмени процеси са проектирани въз основа на работни, които включват централен отдел като източник на доверие. Внедряването на блокчейн ще доведе до преосмислянето им. Определени стъпки могат да се окажат остарели или да се наложи да се пренастроят за възприемането на новата технология, пишат анализаторите от Everest Group. Има случаи, където настоящите работни процеси са проектирани за децентрализиран поток на информация (например търговските финанси). Тук блокчейн технологията може да се приложи с много малки промени на процесите.

Най-накрая компаниите трябва да решат до каква степен общите стандарти за данните могат да се използват за споделяне на информация в блокчейн.

Американската платформа за операции с недвижими имоти Staten Island Multiple Listing Service е разработила блокчейн пилотен проект за вписване на недвижими имоти, за да реши проблеми с прозрачността на процесите и други подобни, присъщи на традиционните сделки с имоти.

Стартирането на платформата протича лесно, тъй като е било необходимо само внедряването на набор от приложни интерфейси за уебсайта с обявите, споделя Ричард Мор, ИТ директорът на компанията.

Блокчейн дневникът, основан на онлайн платформата на ShelterZoom, също така отговаря на изискванията на Организацията за стандарти при недвижимите имоти в САЩ, което улеснява интеграцията му с настоящата система на компанията.

Блокчейн работи най-добре за изграждане на доверие там, където управлението и механизмите за налагане на договорни взаимоотношения могат да се гарантират от новата система между всички участници в процеса, категорични са изследователите на Everest Group.

За процеси в организацията фирмите могат да използват силата на блокчейн за създаването на децентрализирани приложения. Това приляга добре на силно раздробени компании, добавя той.

Компании, опериращи в различни региони, често споделят информация между децентрализираните бизнес единици, но трудността при управлението идва от това кои системи трябва да се интегрират и стандартизират.

Блокчейн може да се използва за обединяване на подобно предприятие, за обмен на информация и генериране на доверие в мрежите. Следователно блокчейн елиминира или автоматизира определени процеси.

Твърди противници или слепи последователи?

От Everest Group препоръчват компаниите да избягват внедряването на блокчейн, когато са налице процеси, при които съществуващите технологични решения могат да се справят с настоящите предизвикателства с почти същата ефективност.

Темата за блокчейн разделя бизнеса на две основни групи: твърди противници, които стават все по-малко с узряването на технологията, и слепите последователи. Докато противниците рискуват да изостанат от гребена на вълната, слепите последователи рискуват да внедрят страхотно изглеждащ блокчейн пилотен проект за какво ли не, без да са уверени, че са избрали точното приложение.

Тези компании рискуват да изхарчат значителни ресурси с малко или никакви ползи.

"Компаниите трябва да използват структурирана рамка за приоритизиране като стартова точка в тяхното пътешествие към внедряването на блокчейн“, пишат в доклада си Everest Group.


X