Мениджмънт

Как да спасим провалящите се проекти

CIO Media

Пътят между стартирането на един проект и неговия провал може да бъде наистина кратък. Мениджърите, които рано забележат белезите, ще могат да спасят проекта чрез следните стъпки.

Съвет 1: Белези за наличие на проблеми

На първо място мениджърите трябва да следят за знаците, които подсказват за съществуването на проблеми в техния проект. Ето кои са някои от важните белези, че проектът може би се е запътил към провал.

  1. Наблюдава се все по-голяма липса на комуникация. Ако правилната информация не достига навреме до служителите, за които е предназначена, може би съществуват незабелязани досега проблеми. Специалистите съветват да се поддържа постоянен контакт с лидерите и ключовите членове на екипите.

  2. Нараства броят на конфликтите. Често там, където има липса на комуникация, където се пропускат задачи и крайни срокове, се появяват конфликти. Проектните ръководители трябва да следят за наличието дори на малки разногласия, тъй като обикновено те много бързо могат да ескалират. Ранното справяне с причината за недоразуменията няма да позволи те да излязат извън контрол и да застрашат целия проект.

  3. Намалява подкрепата за проекта. Когато членовете на екипа изгубят интерес или доверие в проекта, подкрепата към него значително намалява. Обикновено това означава, че мениджърът е изпуснал предишните два белега, което е довело до понижаване мотивацията за работа на служителите. На този етап, не е твърде късно проектът да се спаси. Пряко и съзнателно екипът трябва да бъде включен в диалога при обсъждането на всички належащи въпроси, като трябва да се достигне до същината на проблема, колкото е възможно по-бързо.

  4. Често пропускане на крайните срокове. След като крайните срокове са изпуснати, рискът за провал на проекта вече е много сериозен. Връщането на проекта в правилната посока е от първостепенна важност и едва след това трябва да се премине към анализ на случилото се и на допуснатите грешки.


Как да спасим провалящите се проекти

© CIO Media, Cio.bg

Съвет 2: Приоритизиране на проблемите

След идентифицирането на белези за провал на един проект, то на следващия етап е важно да се приоритизират проблемните моменти и правилно да се разпределят усилията за справянето с тях.

  • Изследване обхвата и целите на проекта. Мениджърите трябва да проследят всички изпълнени задачи, за да проверят дали те съвпадат с целите на самия проект. Понякога могат да се добавят допълнителни задачи, които все пак да не носят никаква съществена полза.

  • Идентифициране ефекта на всеки проблем върху резултатите от проекта. Както при предишната стъпка, трябва да се проследят всички дейности, за да се идентифицират проблемите, които трябва да бъдат адресирани и в какъв ред това трябва да се случи. Мениджърите не бива да се притесняват да елиминират задачи или дейности, които имат негативно влияние върху проекта.

Съвет 3: Незабавно и цялостно справяне с проблемите

Начина за справяне с трудностите е от изключително голямо значение за спасяването на даден проект. На този етап трябва да се действа бързо и решително. Всичко друго просто няма да бъде достатъчно за елиминирането на риска от провал.

  1. Разпределяне на ресурси за справяне с приоритетните проблеми. След идентифицирането на трудностите и техния ефект, ресурсите трябва да бъдат разпредели за онези, които заемат приоритетно място. Ръководителите трябва да правят бързи, но все пак методични промени, които задължително да бъдат обяснени на всички участици в проекта.

  2. Повторна оценка на приоритетите. След като проблемите бъдат отстранени, е важно да се оценят отново приоритетите на проекта. Тази стъпка трябва да бъде повторена, за да се избегне загубата на време и ресурсина, както и извършването на допълнителна ненужна работа.

  3. Следена на напредъка отблизо. След като проектът отново се развива, то неговият прогрес трябва да се следи и контролира отблизо. Така се гарантира, че други области не са негативно повлияни от последните корективните действия или от други странични фактори.

Спасяването на един проект изисква специфични усилия. Но понякога е важно и да се разбере кога той трябва да бъде прекратен. Определено не е добро решение мениджърът да се опитва да върне живота в проект, който вече не служи на нуждите на бизнеса.


X