Мениджмънт

Симфоничната компания – бъдещето на корпоративния свят

CIO Media

Иван Гайдаров

За голямата част от компаниите дигиталната трансформация е единственият път за развитие, който им гарантира добро пазарно представяне в условията на все по-голяма конкуренция, постоянното навлизане на нови и нестандартни играчи, променящи се регулаторни рамки и стремглаво развитие на технологиите. Процесът е свързан както с трансформацията на бизнес практики, така и с промени в корпоративната култура, което поставя нови, хибридни предизвикателства. Според деветия годишен доклад за развитието на технологиите на Deloitte това ще принуди компаниите да еволюират в симфонични организации, които прилагат различни разрушителни технологии за постигането на повтарящи се стратегически резултати.

Концепцията за симфонична компания има голямо значение за създаване на успешни бизнес модели, за което свидетелства и статистиката, цитирана в доклада. Според данните до 2020 изкуственият интелект ще бъде със същото критично значение за компаниите, каквото имат уеб страниците в момента. Тези тенденции поставят в нова светлина ИТ мениджърите и техните отдели. Те трябва да играят основна роля както в технологичната трансформация, така и в организационната еволюция и промяната на йерархичните линии, които налага концепцията за симфонична компания.

Вътрешният диалог

Основните процеси, които протичат между ИТ отдела и висшия мениджмънт са свързани основно с дискусии на база на стратегическите насоки на компанията, които целят рафинирането им и търсенето на пътища за тяхната реализация”, коментира Георги Комсийски, директор ИТ проекти във Фолксваген,Малайзия. По думите му, от тази гледна точка едно от най-сериозните предизвикателства е взимането на решение накъде да се насочи бюджетът на ИТ отдела. По думите му именно затова ИТ отделът трябва да поддържа все по-прозрачна политика относно промените, които ще бъдат реализирани в организацията, и да илюстрира пред вътрешните потребители и ръководния мениджмънт как ще се променят засегнатите процеси.

Освен това, отделът трябва да позволява и конструктивна обратна връзка от страна на самите ползватели на системите, за да може да подпомогне подобряването на тяхната работа. Като противовес на тези процеси обаче стои все по-голямата заплаха за неприкосновеността на корпоративната информация, която изисква сериозно балансиране между прозрачността и механизмите за сигурност”, обръща внимание Комсийски.

Именно сигурността е и един от основните аспекти в комуникацията между ИТ звената и вътрешните потребители в рамките на компанията. Според Комсийски едно от най-големите предизвикателства в това отношение остава умението те да бъдат обучени как да разпознават и реагират при най-често срещаните кибер-заплахи.

Това, разбира се, не означава, че потребителите трябва да станат експерти, но трябва да са възможно най-информирани кои са най-честите възможни проблеми. Сигурността обаче далеч не е единственото нещо. Основната ни задача е насочена към това как да оптимизираме техния работен процес”, акцентира Комсийски.

Въпреки големите изисквания, на които ИТ мениджмънта трябва да отговаря, и сложността на процесите, които трябва да обезпечава, това звено често остава подценявано, което според Комсийски до голяма степен се дължи и на липсата на ясно разбиране докъде се простират задълженията и възможностите на ИТ отдела.

Йерархичното място на ИТ мениджмънта все още е подценявано, тъй като е относително млада ръководна функция. Това продължава да влияе на вътрешните потребителите. Много често за тях границата докъде е отговорен ИТ отделът е доста размита. Често те очакват той да върши тяхната работа, като например да вади конкретни репорти. В същото време, ако има проблеми със самата бизнес интерпретация на резултатите, те намират за нормално да се оправдаят отново с ИТ отдела. Това е проблем, защото той не е отговорен нито за въвеждането на данните, нито за резултатите”, категоричен е Комсийски.

Често обаче се оказва, че вината за неразбирателството не е единствено на потребителите. Това важи в най-голяма степен за компаниите, които разчитат на твърде технологично ориентирани ИТ специалисти, които имат трудност да комуникират на един език с бизнес потребителите.

Съвременните тенденции заливат потребителите със стотици възможни приложения, които подобряват качеството им на личен комфорт. Затова те прехвърлят това очакване и към ИТ отдела в компанията. За съжаление, системите и процесите отдавна не са прости, а ние сме с лимитирани ресурси, което често не ни позволява да откликнем на тези очаквания. Това може да се промени чрез отварянето на вратите между различните нива и поощряването на диагоналните йерархични сътрудничества, за които все по-често говорявт глобалните анализатори”, смята Комсийски. 

Това е и един от основните акценти на концепцията за симфонична компания.


Симфоничната компания – бъдещето на корпоративния свят

© CIO Media, Cio.bg

Симфоничната компания и промяната на йерархичните модели

Концепцията за симфонична (интелигентна) компания търси начини за едновременна интеграция на различни технологични решения и системи като блокчейн и изкуствен интелект за подобряване на бизнес процесите. Освен мобилност и наличието на мощни инструменти за бизнес анализи, автоматизация на процесите и персонализиране на услугите, подходът изисква и съгласувана на всички нива рамка за работа, както и 100% синергия между корпоративната стратегия и операциите.

През следващото десетилетие разрушителните технологии ще навлязат постепенно във всички големи корпорации. Компаниите търсят начини да се възползват от техните предимства и възможности, за да оптимизират своите процеси, като редуцират разходите си. Въпреки това, корпоративната култура ще взима решения кога и къде да внедри подобни инструменти, едва след като направи сериозен и задълбочен анализ на ползите спрямо цената, което неминуемо ще забави темповете на тези промени. Но има и известен консерватизъм от страна на средния и висшия мениджмънт по отношение на тези технологии, тъй като те са прекалено виртуални. За разлика от една счетоводна система, която има ясен вход и ясен изход, те са доста по-сложни и обвързани с много странични фактори”, смята Комсийски.

Според него, за да стане една компания симфонична, е нужен стриктен баланс между технологии и бизнес процеси, като логичното развитие, въпреки възможната първоначална съпротива, е корпорациите постепенно да преоразмерят своите системи и да започнат да ги заменят с по-модерни такива, даващи им така нужния синхрон. 

През последните няколко години повечето компании консолидираха своите системи, превръщайки ги в мегаструктури с идеята всичко да се намира на едно място. Това само по себе си е нелоша практика, но води до липса на гъвкавост и скалируемост. Всяка компания рано или късно се изправя пред факта, че географските граници не признават системните изисквания и процеси на доставчиците на системи и ИТ отделите са принудени да търсят алтернативни решения на едни и същи задачи в различни пазари”, обяснява Комсийски и добавя, че именно затова тенденциите се движат в посока раздробяване на въпросните мегасистеми на модули, които могат да работят както самостоятелно, така и в синхрон с останалите компоненти. Той е категоричен, че именно така трябва да изглежда интелигентната компания. 

Предимствата при раздобяването на системите идват от възможността да бъдат използвани само опредлени сегменти от системите, като по този начин компаниите могат да подходят гъвкаво към различните пазари и изискванията, които те поставят.

Пазарите и законите често са много различни. Европа и Азия например се различават и като манталитет, и като култура. На някои места компаниите нямат нужда от всички тези огромни ситеми, а само от няколко модула. Това им дава голяма гъвкавост, защото е много по-лесно да управляваш модул с малък входен и изходен интерфейс, отколкото една голяма и синхронизирана система, която се променя много по-инертно. Малките модули много по-лесно могат да бъдат адаптирани към конкретни изсиквания”, акцентира Комсийски.

Според Deloitte този процес на технологична трансформация има своето отражение и върху отганизационните практики на компаниите, като променя изцяло управленските хоризонтали и вертикали, превръщайки всеки един екип в носител на част от общата корпоративна стратегия. Това води до появата на нови отговорности в рамките на организацията и създаването на нови канали за комуникация.

"Когато технологиите действат в унисон, вече не виждаме компанията вертикално или хоризонтално. В симфоничната компания старите линии се размиват, за сметка на нови, които създават несъществували досега бизнес възможности и творчески решения на съществуващи проблеми”, смятат от анализаторската компания.

Това е абсолютно нормално еволюционно развитие на сегашния модел. Ниските, средните и високите управленски нива на организациите все по-често ще дискутират различни проблеми с ИТ звената и заедно ще търсят най-оптималните системни решения. Отварянето на вратите между рзличните нива в йерархията ще доведе до появата на нови бизнес и творчески възможности не само пред стратегическите звена, но и пред ИТ екипите. Подобни комуникационни канали неминуемо ще допринесат и за подобряването на работната среда и сплотеността като цяло. Това ще се отрази върху ИТ отдела, като той трябва да става все по-гъвкав в практиките си”, смята от своя страна Комсийски.

Множеството аспекти, които изграждат концепцията за симфонична компания, налагат изисквания, за да се гарантира успешна трансформация. Ясната стратегия и осъзнаването, че макар процесът да тръгва от сферата на ИТ, далеч не се ограничава само в него, са от особена важност. 

Трябва да има стратегия, която да се приема и изповядва от абсолютно всички нива в компанията. Само така могат да бъдат премахнати йерархичните задръжки и ръководителите да говорят свобдно и целенасочено за проблемите на организацията и как може тя да бъде балансирана. Това не е просто ИТ система. ИТ отделът няма нито инструментите, нито бизнес визията да реализира подобна трансформация. Той може просто да бъде част от общите усилия”, заключва Георги Комсийски.


X