Мениджмънт

Най-добрите безплатни инструменти за анализ на данни през 2018

CIO Media

7 топ инструмента

 Анализът на данни става все по-важен за бизнеса с резултатите, които дава под формата на прогнози, изведени от огромни количества неструктурирана информация. По този начин организациите могат да предоставят на своите клиенти изключително ценна перспектива, постигайки своите бизнес цели, като използват инструментите, предназначени да организират, категоризират и извеждат статистически изводи от различни източници на данни.

По принцип компаниите взимат предвид редица съображения при избора си на инструменти за анализ на данни, но намирането на правилното приложение и ефективното използване на неговите функции може да доведе до изключително позитивна трансформация.

Интернет платформата idgns.com прави преглед на множество доставчици на подобни решения, за да идентифицира най-добрия безплатен софтуер за анализ на данни, наличен към днешна дата. След претеглянето на техните силни и слаби страни, изучаване на рецензии от лидери в бранша и анализ на класирането на отделните решения от различни изследователски фирми, медията представя седем инструмента, подредени по азбучен ред.

DataMelt

DataMelt, наричан още DMelt, е изчислителна платформа за статистически анализ на големи данни и научна визуализация. Програмата се използва най-често в областта на природните науки, инженеринга, моделирането и анализа на финансовите пазари. Поддържа множество езици за програмиране, включително Python, BeanShell, Groovy, Ruby, Java и др.

Организациите имат достъп до огромни библиотеки чрез динамичен скрипт, включително повече от 40 000 Java класове за изчисления и визуализация и 500 модула на Python. По-разширените функции изискват лиценз за разработчик или търговски такъв, но безплатното издание на DataMelt включва много от основните функции, необходими за изследване, анализ и визуализация на данни.

DataMelt работи на Windows, Linux, macOS и Android устройства. (work.org/dmelt/)

Платформа за анализ KNIME

Платформата за анализ KNIME е предназначена да помогне на организациите да манипулират, анализират и моделират данни чрез визуално програмиране. Софтуерът включва повече от 1000 модула, стотици примери, готови за изпълнение, и набор от интегрирани инструменти, които помагат на потребителите да открият потенциалната стойност, скрита в техните данни, с помощта на машинното обучение.

Вместо да пишат код, KNIME дава възможност на организациите да плъзгат и пускат точките за връзка между дейностите. Инструментът за анализ на данни също така поддържа обединяването на данни между обикновени текстови файлове, бази данни, документи, изображения, мрежи и данни, базирани на Hadoop, в един визуален работен поток. Платформата е с отворен код и се актуализира с нови версии на всеки две години.

KNIME е налице за Windows, MacOS и Linux устройства. (knime.com/knime-analytics-platform) 

OpenRefine

OpenRefine (по-рано известен като Google Refine) е инструмент, който помага на организациите да се справят с разхвърляните, неструктурирани данни. Google спря подкрепата си за проекта през 2012 г., но приложението все още е на разположение и се актуализира редовно от доброволци. OpenRefine може да изпълнява различни задачи по обработката на данни, включително почистване, трансформиране и форматиране, за да станат те по-подходящи за анализ и проучване. Инструментът също така позволява на потребителите да извличат данни от външни уеб услуги, за да съгласуват и сравняват информацията от различни източници.

OpenRefine не е най-добрият инструмент за работа с обширни бази данни, но е добре измислен вариант, което го прави предпочитан от много организации заради многото време, което анализаторите изразходват за изчистване на масивите, нужни за прогнозно моделиране.

OpenRefine е достъпен за изтегляне на Windows, MacOS и Linux. (openrefine.org)

 


Най-добрите безплатни инструменти за анализ на данни през 2018

© CIO Media, Cio.bg

Orange

Orange е инструмент за анализ и визуализация на данни с отворен код, разработен от Университета на Любляна, Словения. Потребителите могат да събират данни чрез визуално програмиране или скриптове на Python в терминален прозорец; да изследват статистическите разпределения и да навлязат по-дълбоко в езерата от данни и дърветата на решения, като използват йерархично групиране и линейни проекции.

Графичният потребителски интерфейс на Orange дава възможност на потребителите да се съсредоточат върху изследователския анализ на данни, вместо върху кодирането. Инструментът има и компоненти за машинно обучение и добавки, които разширяват функционалността за извличане на данни от външни източници, и извършват обработка на естествен език, извличане на текст, биоинформатика, мрежов анализ и т.н.

Orange поддържа Windows, MacOS и Linux. (orange.biolab.si

R

Езикът за програмиране R е широко използван за изследвания в статистическата методология. Организациите могат да се възползват и от интегриран набор от софтуер за манипулиране на данни, изчисления и графично представяне. Основните статистически характеристики включват линейно и нелинейно моделиране, класически статистически тестове, анализ на времевата серия, класификация и клъстеризиране.

R работи на Unix, Windows и MacOS. (r-project.org/)

Tableau Public

Tableau Public е приложение за анализ и визуализация, което позволява на потребителите да публикуват интерактивни данни в мрежата. Безплатната версия на Tableau е ограничена до 1 ГБ за съхранение на данни и 1 милион реда. Опростената и интуитивна функционалност на Tableau Public превръщат този инструмент за анализ на данни в един от най-популярните.


Най-добрите безплатни инструменти за анализ на данни през 2018

© CIO Media, Cio.bg

Tableau Public може да събира данни от Google Sheets, Microsoft Excel, CSV-, JSON-, статистически и пространствени файлове, уеб връзки за данни и OData. Потребителите могат да генерират интерактивни диаграми, графики и карти, които да бъдат споделяни в социалните медии или вградени в сайтове за публична достъпност.

Tableau Public е налице за изтегляне на Windows и MacOS. (public.tableau.com/en-us/s/download)


X