Мениджмънт

Как блокчейн технологията може да помогне за създаването на по-добър софтуер?

CIO Media

Блокчейн технологията оказва най-голямо влияние, когато се използва в среда на сътрудничество. Именно по тази причина веригите за доставки имат полза от от нея, тъй като са съставени от различни хора, организации и заинтересовани страни. Като се имат предвид начините на разпространението и разработването на софтуер и приложения в световен мащаб, екосистемата на софтуерните вериги за доставка, базирани на DevOps (методология за разработка на софтуер, насочена към взаимодействие на специалистите по разработка на програми и ИТ специалистите), изпитват много подобни предизвикателства на тези, които стоят пред традиционните "офлайн" вариации, състоящи се от физически стоки. Компаниите са се обърнали към системи с отворен код, както никога досега, но не винаги успяват да ги управляват ефективно, което може да ги направи лесни жертви при атаки през уязвими места. В контекста на веригата за доставки, в която участват много заинтересовани страни, има належаща нужда от гаранции за произход, което е ключов компонент от концепцията на блокчейн технологията.

Повечето DevOps екосистеми не са напълно ефективни - може да се наложи преработване, разработката на продукти може да изгуби синхрон, в качеството на изпълнение и спазването на срокове може да настъпят усложнения и т.н. Затова през юни 2017 г. беше даден старт на нова инициатива за проучване на предимствата на блокчейн технологията в DevOps процеса за разработка на софтуер, ръководена от DCSI (Center for Global Enterprise’s Digital Supply Chain Institute), Aricent и Bitfury, като чрез доказателство за концепция екипите изследват как блокчейн може да подобри веригите за доставка на софтуерни продукти и да подобри DevOps процесите в компаниите.

Летящ старт за блокчейн

В началото, през есента на 2017 г., консорциумът създава съвместен екип, който да гарантира, че пилотният проект може да бъде разработен в шестседмичен спринт. За да се измери въздействието на технологията върху бизнеса, екипът използва Индекс за възврашаемост на блокчейн, разработен от DCSI. Първоначално трима членове от всяка организация си сътрудничат в етапите на проектиране, разработване, изпитание и интеграция. Техническото решение за доказателство за концепция е структурирано като една система, базирана на блокчейн, която представлява междинен интеграционен софтуер между съществуващите решения и процеси на DevOps (например GitHub, Travis, Jenkins и др.). Целта на експеримента е да определи как подобно решение може да улесни развитието на надеждни продукти, да повиши ефективността на разработчиците и да осигури по-голяма прозрачност.

Разработката на доказателство за концепция води до постигането на резултати, включително блокчейн бекенд инфраструктура (няколко възела), интерфейс за уеб приложения за визуализация на DevOps процесите и конектори за интеграция на съществуващи инструменти за разработка като GitHub и Travis. След това итерациите на това доказателство за концепция са внедрени в два проекта за разработка на софтуер.

Първият от тях е насочен към разработването на нови версии и характеристики на вече съществуващо решение за сигурност, както и подобрения и корекции на програмни грешки за съществуващи клиенти. Екипът на проекта се състои от средно 14 души.

Вторият проект е свързан с поддръжката на телекомуникационен софтуер с фокус върху корекциите на програмни грешки. Тук екипът се състои средно от 27 души. И за двете инициативи размерът на статистическата извадката обхваща период от два месеца - до 15 декември 2017 г.

Оценка и показатели

Екипите за разработка на софтуер проследяват различни показатели, за да гарантират, че постигат своите графици за проекти, разходи и целеви показатели за качество. Едновременно с това те управляват гъвкавостта на проекта чрез измерване на производителността, скоростта и други фактори. Показателят за поверителност е базиран на тези параметри и използва рамката на показателите за гъвкавост на развитието като база за стимулиране на клиентската и бизнес стойността.

Показателят за поведенчески проблеми установява набор от често срещани конфликтни точки и критерии за успех, използвани от DevOps екипите за измерване на ключовите показатели за ефективност. След като определя ключовите показатели за ефективност, доказателството за концепция е интегрирано в два екипа за разработка на софтуер от 15 декември 2017 г. до 12 януари 2018 г.

Използването на блокчейн технологията има положително въздействие и върху двата проекта – както количествено, така и качествено. До извода се стига, след като са разгледани многобройни фактори, влияещи върху проектите, като се търсят показатели, които възможно най-добре показват ролята на технологичните подобрения в системата.


Как блокчейн технологията може да помогне за създаването на по-добър софтуер?

© CIO Media, Cio.bg

3 ключови констатации за ролята на блокчейн във веригата за доставки на софтуер

1. Качество – бързо отстраняване на грешките

Пилотните резултати показват подобрение с 11% в корекциите на грешки при използване на доказателство за концепция, базирано на блокчейн, което дава възможност на екипите да повишат производителността и качеството на продуктите

2. Производителност - подобрено сътрудничество

 Прилагането на DevOps процес, базиран на блокчейн, води до по-тясно сътрудничество между технолозите, тестерите и разработчиците. Това води до ръст на производителността в рамките на 30% за всеки от пилотните проекти, а това от своя страна спомага за по-голям брой разрешени проблеми и фиксирани бъгове.

3. Повишена ефективност

Резултатите от пилотните проекти показват, че времето на цикъла на разработка е ускорено с 34%. Новият подход има потенциала да намали разходите за разработване на продукти с приблизително 5-10%, а продължителността - с 20-25%.

 

 

 

 


X