Мениджмънт

Защо компаниите изостават в дигиталната трансформация

CIO Media

Ако попитате ИТ мениджърите как протича дигиталната трансформация в техните компании, те ще започнат с гордост да разказват за успешни миграции в облака; за анализи, които ги доближават до клиентите; и за увеличаване способностите на служителите. Но новите проучвания показват, че дигиталната трансформация се проваля или дори липсва.

Изследване на Forrester Research разкрива, че при 56% от 1, 559 компании дигиталната трансформация вече е започнала. Същевременно 22% обмислят стартирането й или въобще не обсъждат тази тема. А 21% от всички запитани отговарят, че тяхната дигитална трансформация е приключила. Това означава, че CIO не разбират какво означава техните отдели да са двигател на цялостна промяна. Компаниите никога няма да бъдат трансформирани, а вместо това винаги ще продължават да се трансформират.

Бизнес трансформацията никога няма да бъде завършена, тъй като никоя индустрия не е застрахована от бъдещето. Нови технологии като изкуствения интелект, машинното обучение и блокчейн водят до значителна автоматизация и бариерите за навлизане в даден пазар.

Компаниите не модернизират своите ключови отдели

Един от основните индикатори за това, че дигиталната трансформация се забавя, е липсата на иновации в ключовите за компаниите отдели. Например, само 34% от фирмите за финансови услуги се опитват да променят своя маркетинг. Освен това едва 45% от анкетираните в този сектор обновяват своите потребителски услуги. Това според специалистите са твърде ниски проценти, имайки предвид масовото използване на смартфони и други мобилни и свързани устройства.

Друг тревожен показател е фактът, че малко ИТ мениджъри използват последните технологични нововъведения: само 29% от запитаните инвестират в Интернет на нещата, а 17% в изкуствен интелект. Имайки предвид потенциала на блокчейн (11%) и добавената реалност (10%), те също остават без широко приложение в компаниите. Според специалистите софтуерът, облакът и новите технологии ще се превърнат в бизнес активи, а не само в двигател на дигиталния бизнес. Именно и затова е време да се инвестира значително в тях.

В търговията на дребно ситуацията не е по-добра, като запитаните са посочили, че трансформация има в отделите по маркетинг, продажби и обслужване на клиенти – съответно 43%, 46% и 54%. В производството показателите за иновации са още по-ниски – 32% в маркетинга, 32% в продажбите и 33% при обслужването на клиенти.


Защо компаниите изостават в дигиталната трансформация

© CIO Media, Cio.bg

Трудна промяна в организационната култура

Подобни данни повдигат сериозни въпроси защо организациите толкова бавно приемат новите технологии и защо ИТ мениджъри като цяло не се фокусират особено върху трансформирането на отделите по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти.

Всъщност според експертите основната причина за провала на дигиталната трансформация е невъзможността за прокарване на промяната в организационната култура. Понякога на управленско ниво не се отделя нужното внимание на необходимостта от модернизация. Например, в проучване на Gartner едва 37% от 460 анкетирани главни изпълнителни директори са отбелязали, че е необходимо да се въведе такава промяна до 2020.

Но дори когато организациите осъзнават нуждата, те често не успяват да я осъществят, тъй като не управляват правилно промените, които дигитализацията изисква.

Капаните на дигиталната трансформация

Експертите са единодушни, че дигиталната трансформация се проваля, тъй като повечето компании се насочват несистематизирано към новите решения. Например, главният изпълнителен директор някъде прочита, че изкуственият интелект или добавената реалност са следващата голяма сензация и инвестира в тях. Но днешните технологии няма да разрешат настоящите проблеми като с магия.

Друг капан, в който ИТ мениджърите попадат е създаването на отделни лаборатории за иновации, в който да експериментират с новите технологии. Отделени от останалата част от бизнеса, готовите продукти рядко носят добавена стойност в реалния свят. С други думи се създава нов бизнес, но не е променена организационната култура на основния.

Често компаниите създават ключов показател за ефективност, който измерва дигиталния успех. Но ако организациите не се провалят достатъчно, те няма да разберат достатъчно бързо какво работи и какво не. Невъзможността да фирмите да се променят е причината за липсата на успех.

За да не се изостава в дигиталния свят, се налага да се промени начинът, по който организациите мислят, действат и използват технологиите.


X