Мениджмънт

Какво му трябва на вашия бизнес – AI или RPA

CIO Media

Боб Виолино, CIO, САЩ

Автоматизацията на бизнес процеси е отрасъл за милиарди долари, в който ден се появяват нови услуги, всичко е с етикет „автоматизация“. Днес почти 20% от компаниите в САЩ използват някакъв вид автоматизация. 

За съжаление бумът в предлагането на такива продукти не винаги е бил съпровождан с ясно обяснение на разликите между изкуствен интелект, машинно обучение, автоматизация на процеси и много други близки или съпътстващи технологии. Два са лагерите, които се борят за фирмените инвестиции – изкуствен интелект (Artificial Intelligence, или AI) и роботизирана автоматизация на бизнес процеси (Robotic Process Automation, или RPA). Затова решихме да разкажем по какво се различават и как да решите кое от двете отговаря на вашите бизнес нужди.Добрата новина е, че откриването на разликите ще улесни създаването на очаквания и бюджети, когато решавате в какво да инвестирате при следващия си проект.

AI за вашия бизнес

Изкуственият интелект залива бизнес пространството. Може да намерите AI инструменти в почти всяко решение, което използвате, или икономическа активност. Това включва дори услуги като Grammarly, които поддържат вътрешното и външното фирмено съдържание без грешки. Има и не така всеобхватни решения, които могат да управляват вътрешни срещи или да отговарят на клиентски въпроси чрез чатботове.

Малки и големи компании внедряват нови инструменти за намиране на нови клиенти. Те отиват отвъд копирането на данни и вече могат да анализират старите контакти, като отчитат кои са били успешн,и и след това класират съществуващите според вероятността за успех. Сред арсенала им е още преглед на най-различни съществуващи контакти и лични данни, както и препоръки как да се подходи към новите потенциални клиенти.

Има също така много специфични инструменти за различни отрасли, които може да се окажат подходящи за вашия бизнес. Progress’ DataRPM разполага с програми, които могат да намалят времето на престой на производственото оборудване с до 90%, а WorkFusion предлага инструменти в здравеопазването, намаляващи времето за обработка на исковете с до 80%.

AI за бизнеса е като да имате още един член на екипа, който се фокусира върху причините зад задачата (като често и изпълнява тази задача), като помага да получите най-добрия резултат от положените усилия. В другия край на спектъра е RPA, който просто автоматизира дадена задача, а вие сами трябва да осмислите резултата.

Еволюцията на RPA

RPA е използването на софтуер с изкуствен интелект и възможност за машинно обучение за обработка на обемисти, повтарящи се задачи, които досега са се изпълнявали от хора. Тези задачи може да включват търсене, изчисления и поддръжка на записи и транзакции. RPA технологията, понякога наречена софтуерен робот или бот, имитира служителя, логва се в приложения, вкарва данни, изчислява и извършва задачи и се разлогва.

RPA софтуерът не е част от фирмената ИТ структура. Той стои над нея, като позволява на компанията да внедрява технологията бързо и ефективно, без да се налага промяна на съществуващите инфраструктура или системи. 

Въпреки че терминът Robotic Process Automation се появява в началото на века, той започва да се развива още преди това. RPA се основава от три ключови технологии: копирането на данни от екрана (screen scraping), автоматизация на работните процеси и изкуствен интелект.

Копирането на данни от екрана е процес на събиране на данни от съществуващо старо приложение, за да бъдат показани в по-модерен потребителски интерфейс. Сред предимствата на софтуера за автоматизация на работните процеси, който премахва необходимостта от ръчното вкарване на данни и увеличава броя на изпълнените поръчки, са увеличаване на скоростта, производителността и точността. Най-накрая, изкуственият интелект означава способността на компютърните системи да извършват задачи, които обикновено изискват намесата на човек.

Каква е ползата от RPA

Роботизираната автоматизация на бизнес процеси предлага кратък контролиран първи допир до автоматизацията и малки форми на AI, които повечето от клиентите ви, крайните потребители и служители ще приемат добре. Повечето, дори и да не го знаят, вече използват или общуват с RPA.

RPA е инструмент, който може да автоматизира "малките стъпки" и да гарантира коректността на сметките ви, преди да ги представите на клиента, или да ви помогне да управлявате бази данни или други дейности. Редица маркетингови агенции използват RPA за копиране на данни от екрана с безплатни инструменти, които се учат, като ви гледат, затова не е необходимо програмиране.

В своята същност RPA имитира дейностите, които прави вашият екип с помощта на софтуер и системи, като автоматизира задачите доста подобно на чатботовете, които използвате или виждате да се появяват на уеб страниците, екипирани с няколко предварително зададени въпроси и отговори. Оценките на подобряването на производителността са различни, но средните стойности отбелязват ръст от около 50-60%.

Разликата между RPA и обикновената автоматизация

Това, което отличава RPA от традиционната ИТ автоматизация, е способността на RPA софтуера да разграничава и да се адаптира към променящи се обстоятелства, изключения и нови ситуации. Веднъж обучен да улавя и интерпретира действия на специфични процеси в съществуващи приложения, RPA софтуерът може да манипулира данни, да задейства отговори, да инициира нови действия и да комуникира автономно с други системи.

Подобни приложения са особено полезни за компании, които имат много различни и сложни системи, които трябва да си взаимодействат безпрепятствено. Например, ако в един електронен формуляр от HR система липсва пощенският код, традиционният софтуер за автоматизация ще маркира формуляра като изключение и ще го изпрати за обработка от служител, който да намери правилния пощенски код и да го вкара в полето. След като формулярът е попълнен, служителят може да го изпрати в отдела, за да бъде вкарана информацията във фирмената ТРЗ система.

С RPA технологията обаче софтуер, който се адаптира, самообучава и самокоригира, може да обработи изключението и да си взаимодейства с ТРЗ системата без човешка помощ.

Изборът

Трябва да прецените дали искате да автоматизирате задачи, за да снижите разходите, или се стремите към система, която да разучи вашия бизнес и да започне да ви дава ценни съвети.

AI е инструмент за обучение, който се оптимизира и работи по-бързо, като същевременно намалява грешките. При необходимост може да се премести на нови локации. Машинното обучение ще му помогне да напредва и да се учи от това, което вие определяте като правилно и грешно, например дали издадена фактура на клиент е коректна като съдържание.

RPA е подходящ, когато искате да автоматизирате много ръчни процеси. Обикновено струва по-малко, но е с по-ограничени възможности. Ако вземем отново за пример фактурата, може да използвате RPA, за да проверите дали числата са правилни, но не и дали отговаря на реалната поръчка.

Въпросът често опира до разходите и до нивата на сложност. Една от ползите да започнете с RPA е, че ще проведете правилните разговори и ще създадете основата за по-успешното внедряване на AI, особено ако искате да спазите изискванията за управление на промените.

Как да положите правилното начало

Независимо дали искате да внедрявате сложно AI решение, или да прокарате по-малко RPA такова, успехът идва от съвпадението между нуждата и решението, както и правилното състояние на съществуващия ви капацитет за цифрова трансформация.

Ето няколко стъпки, които ще ви помогнат да внедрите правилните инструменти за автоматизация:

    Определете човек, който да ръководи пилотния проект и да комуникира с мениджърите и всички участващи екипи, особено ИТ и отдела, който ще използва или разчита на автоматизацията.

    Създайте план за управление на промените, който взема под внимание съществуващите усилия, както и инструментите и хората, които ще бъдат засегнати.

    Разработете инфраструктурната страна на вашата стратегия и изследвайте методологиите, които поддържат нуждите и желанията, както и съществуващите хардуер и софтуер.

    Разгърнете доводите и нуждите, които съответстват на вашия модел. Оперативните модели и изискванията за контрол ще ви помогнат да получите правилното решение и доставчик за вашите нужди.

    Разберете какво ви трябва, за да извършите гъвкав анализ на разходи и ползи и да го включите в запитванията си и първоначалното планиране. По този начин ще сте подготвени за внедряването на решение с правилните хора, процеси, бюджет и бизнес нужди.Независимо дали ще изберете RPA или AI, наличието на специален екип, който да осъществи тези стъпки, е най-добрият ви шанс за успех. Нека обхватът на проекта и настоящата ви дейност да ръководи внедряването и ще постигнете най-добрата възвращаемост от автоматизацията.

Решението за внедряване на RPA е управленско за компанията

Не на последно място, мениджмънтът на компаниите трябва да обмисли и социалната и управленската цена на роботизацията на процесите. Освен пред нелеката задача да освобождават служители те може да се изправят и пред необходимостта да "разделят властта" с ИТ директорите, които ще трябва да заемат лидерска позиция в предприятията и да поемат отговорността за бизнес резултатите и рисковете от внедряването на RPA инструменти. А оперативният директор, ИТ и HR мениджърът, както и ръководителят на отдела, който ще се възползва от автоматизацията, трябва да работят заедно, за да гарантират висококачествена, безопасна платформа за контрол и използване на ботове в цялата система. 

В доклад Global Market Insights очаква RPA пазарът да достигне 5 млрд. долара до 2024 г. Все по-масовото внедряване на софтуерните роботи в компаниите, които искат да увеличат възможностите и производителността си и да намалят разходите си, ще е основният двигател на ръста при роботизираната автоматизация на бизнес процеси. 

Въпреки че през 2013 пазарната агенция McKinsey прогнозира, че софтуерът за автоматизация ще замести 140 млн. служители на пълен работен ден в световен мащаб до 2025, засега няма индикации, че това ще се случи. Анализаторите предвиждат още, че ще се създадат много нови работни места за онези, които ще поддържат и подобряват RPA софтуера - очакване, което има повече повече шансове да се реализира. 

Превод и редакция Юлия Уршева


X