Мениджмънт

Да гарнираме бизнеса с приложение, или как се управлява дигитална компания

CIO Media

Мария Динкова

Все по-голяма част от компаниите днес развиват дейност зад приложения или уебсайтове. Наличието на API-та и интернет услуги обаче не прави дадена организация дигитална. Това, което виждат клиентите, е само върхът на айсберга, а истинската промяна започва с нагласите, бизнес процесите, технологиите и организационната култура. 
„Дигиталната трансформация е тотална промяна на бизнес процесите. За да си успешен в дигитален вид, не е необходимо само да си онлайн, а е необходимо да спазваш правилата на дигиталната икономика. А те са много различни от правилата на традиционните бизнеси, независимо дали говорим за производствен бизнес – да създаваш обувки и да правиш вино – или да оперираш банка“, смята Атанас Шарков,собственик на TaxiStars. Според него основната разлика при фирмите, преминаващи през дигитална трансформация, се свежда до техните отношения с клиентите. Те не само премахват бариерите пред потребителите, а и изграждат един много по-откровен диалог с тях. Например финтех компаниите в действителност не внасят промяна в банковия бизнес, а само в начина, по който се извършва обслужването, превръщайки го от бавно в незабавно, при това поради използването на нови технологии се намалява и цената. „Финтех компаниите сега предлагат удобство и лесно използване. Те не разполагат с всички възможни услуги, но това, което осигуряват, е на по-ниска цена. Според правилата в маркетинга, когато имаш доволен клиент, той ще доведе двама-трима други, но един недоволен ще отблъсне други 10“, обяснява Шарков. Предишният бизнес модел беше ориентиран към извличане на стойност за акционерите чрез значително таксуване на потребителите. В дигиталния свят обаче подобен подход не работи, тъй като днес се печели основно от оборота и по-малко от стойността на услугите и продуктите.

Зорница Чугреева, основател на Bgmenu, смята, че самият бизнес модел не се е трансформирал - той се свежда до предлагането на продукт или услуга, които имат за цел да задоволят нуждата на потребителите. „Компаниите достигат по нов начин до потребителя и в зависимост от това дали използват или не дигиталната реалност е и тяхната степен на адаптация към новата икономика. Независимо дали продаваш тухли или храна, трябва да си видим във всеки един канал. Информация относно услугата трябва да бъде лесно достъпна отвсякъде и в това лежи днешната дигитализация на бизнеса“, коментира Чугреева. Въпреки това тя подчертава, че има разлики между организациите, които в основата си са дигитални, и тези, които са основани като офлайн компании. 
И двамата предприемачи обаче са единодушни, че бизнес организациите, които се подчиняват на новите правила, трябва да въведат много по-гъвкави процеси. От една страна, това се отнася за служителите, които вече не са приковани към офис с установено работно време, а могат чрез облака да изпълняват своите задължения отвсякъде. От друга страна, тази адаптация изисква инвестиция в технологии, чийто размер зависи от спецификата на бизнеса, но във всеки случай трябва да обхване всички бизнес процеси – от обслужването на клиенти през продажбите, логистиката и маркетинга до счетоводството.

Кои са основните предизвикателства

Дигиталната трансформация не е крайна цел, а по-скоро едно безкрайно пътешествие и предизвикателствата по пътя не саникак малко.Традиционните компании и стартъпите обаче са изправени пред различни изпитания. „За вече съществуващи компании най-трудното етоталната промяна в организационната структура и бизнес процесите, тъй като в повечето случаи става въпрос за съкращаване на хора.Трябва да се започне с изчистване на концепцията и разработване на технологията“, посочва Шарков. Той обаче напомня, че тези технологии не са елементарни, и имайки предвид големия процент неуспешни ИТ проекти, не е лошо компаниите да се доверят на външни консултанти. Според Чугреева важно място в процеса на имплементация трябва да заеме обясняването на предимствата на иновацията. Идеята трябва да се представи и обмисли не само от гледна точка на потребителите, но и на служителите. В противен случай се рискува още в самото начало проектът да бъде отхвърлен и саботиран вътре в организацията. 

За новите компании, които започват начисто, предизвикателствата не са по-малко. Те тепърва трябва да натрупат своята клиентска база и да си спечелят добра репутация в новата пазарна ниша. И в този случай нагласата на служителите трябва да се настрои към новите социални и икономически модели. „Трудно е да се промени мисленето, така че дигиталният канал да стане водещ. Например един дизайнер трябва дазапочне да мисли от сантиметри в пиксели, ако сменя попрището на печата с уеб рекламата, и най-вече да се научи да пише html. А за един търговец това се крие в уеднаквяването на търговските условия във всеки канал, онлайн и офлайн. Накрая потребителят сам решава откъде ще купи, а от теб зависи да фокусираш вниманието му върху изживяването вместо в губене на време в търсене и сравняване на цени между различни сайтове и офлайн“, обяснява Чугреева. Да гарнираме бизнеса с приложение, или как се управлява дигитална компания

© CIO Media, Cio.bg


Не всички индустрии обаче се справят успешно с тези предизвикателства. В световен план най-лесна и бърза се оказа дигитализацията на музикалната и развлекателната индустрия. Докато известно изоставане се наблюдава в сферите, които са защитени от регулации, и тези, чийто бизнес е свързан с локални особености. Същевременно обаче всеки пазар има своите специфични особености. Например в Румъния първите компании, които пуснаха свои приложения, бяха таксиметровите. Същевременно в България ситуацията е доста по-различна и все още подобен вид услуги не са толкова разпространени. „Всеки бизнес, който продава онлайн или осигурява онлайн услуга, е „задължен” да има приложение в днешно време. Приложенията имат в пъти по-висока конверсия и показват лоялност на потребителите. Изоставането е по-скоро откъм липсата на риспонсив версии“, счита още Зорница Чугреева. Тя уточнява, че у нас се наблюдава забавяне и при цифровизацията на държавната администрация. Добър пример в това отношение е Естония, която заема първо място в света за работещо електронно управление (електронно гласуване по интернет, електронна полиция, електронно училище, мобилна лична карта и т.н.). 

Какви са особеностите при разработването на успешното мобилно приложение

За да имате успешно мобилно приложение, уникалната разработка е само началото. След това трябва да полагате непрекъснати усилия за неговото усъвършенстване. И двамата предприемачи изтъкват, че няма определен срок за създаването на електронна услуга. Всичко зависи от функционалността и специфичната нужда на бизнеса. Разработването и внедряването на първия модул на Bgmenu е отнело 18 месеца,като с всеки изминал ден екипът се опитва да подобри потребителското изживяване и задължително внасят промени в приложението на всеки две седмици. 
„Неприятната част на дигиталната трансформация и на услугите, които се предоставят изцяло по дигитален път, е това, че те са толкова сложни, че изискват постоянно внимание и инвестиция. Дигиталната трансформация става все по-сложна. В магазина за приложения има десетки милиони. 3% от тях най-вероятно се използват от 97% от потребителите по света. Останалите 97% от приложенията се използват от 3% от потребителите“, подчертава Шарков. 

В коя група ще се окаже дадено приложение зависи от от начина, по който се предоставят съответните продукти или услуги. Някои сами по себе си носят стойност за потребителите, докато други са полезни, когато се използват в определена екосистема. Платежните услуги са добър пример за това. Ако едно приложение дава възможност на потребителите с него да си плащат само тока, едва ли то ще стане особено популярно. В същото време, ако само едно приложение позволява на потребителите да плащат тока, да превеждат пари, да пазаруват в магазини, вероятно в съвременния дигитален свят то би било доста по-успешно. 

Именно затова е важно да се направи разлика между това едно приложение да е свързано и наистина интегрирано. Свързаното приложение обхваща много малка част от процесите в една компания, като то се използва с ограничена функционалност и за малко на брой дейности. Интегрираното приложение отговаря на нуждите на всеки един отдел в организацията, пояснява Чугреева. При втория вариант обаче трябва да се има предвид, че при всяка промяна на бизнес модела приложението ще се нуждае от обновяване. 

Какво е значението на API-тата 
 

„API-то е интерфейс/протокол, който ти дава възможност за информация в реално време. За да бъде едно приложение интегрирано,съществуват два подхода – монолитно приложение и сателитна структура. В първия случай всичко е едно, а във втория има ядро и автономни модули, които комуникират с ядрото. С други думи, API-то позволява да се създаде по-модерна структура със самостоятелни модули. Примонолитната структура обновяването е в пъти по-бавен процес. При сателитната може да се обновяват само определени модули, без да се променя всичко“, отбелязва Чугреева.

В зависимост от подхода, който предпочете, всяка организация трябва внимателно да избере своя доставчик на външни модули. ОбикновеноAnalytics и CRM системите предлагат свои собствени API-та. Експертите съветват компаниите да се насочват към доставчици, които имосигурят възможност за мащаб, дългосрочна стабилност и гаранция. 
Всъщност API-тата дават на потребителите лесен достъп до голям брой услуги. Но те представляват реално улеснение най-вече за разработчиците. „В общи линии понятието за API-та дава възможност натрупаното ноу-хау от компаниите да се използва по-лесно и по-евтино. Това е начинът, по който организмът на дигиталната трансформация работи. И тя работи, прилагайки вече постигнатото знание в дигитален и софтуерен вид“, споделя Шарков. 

И тук неминуемо се появява въпросът дали отворените или частните API-та ще преобладават на пазара в бъдеще. Отговорът се крие във факта, че днес по-голямата част от тях се произвеждат не от програмистите на свободна практика, а от онези, които работят в големи компании като Uber и Amazon. „Като че ли вече стигнахме до точка, до която глобалните корпорации ще предпочетат да затворят API-тата си за свои цели. Свързаният свят на API-тата е повече мечта на инженерите и на хората, които създават технологиите, но не е мечта на правителствата и големите корпорации. Вече наистина романтичният период на интернет приключи“, категоричен е Шарков. Но развитието и разширяването на тези инструменти няма да спрат, допълва още той. 

Каква е рецептата за успех 

Да се управлява компания в епоха на дигитална трансформация без съмнение не е лесна задача. Според Шарков има два основни компонента за постигане на успех: намирането на специфична ниша за развитие и постигане на свързаност. Той дава пример с две български компании, които следват този път: едната разработва наносателити, докато другата създава преносими ПОС терминали с размерите на бижу.Специализацията на дейността обаче е само едната страна на монетата. Мащабът е другата, тъй като дигиталната трансформация сама по себе си е невъзможна без навлизането на един и същи продукт на десетки пазари едновременно. 

Никой проект обаче не може да се изпълни само със стратегическа визия. Именно затова планирането и правилното организиране на работата не бива да се пренебрегват. „Изключително важно и ценно е да премислиш, осъзнаеш и опишеш функционална спецификация на технологията, от която имаш нужда. Важно е да има правила как да се използва от служителите, с какво ниво на достъп ще разполага всеки член на организацията. След като всичко е разписано на хартия, много неща се изясняват и обучението на персонала се случва много по-бързо и продуктивно. Най-трудната стъпка е детайлно разписаната спецификация. Оттам идва и решението дали ще използваш готов модел, или ще ти е необходим персонализиран софтуер, който да задоволи бизнес нуждите на компанията“, подчертава Чугреева. 
По доста по-различен начин стои въпросът за традиционните организации. Специалистите съветват те незабавно да започнат своите проекти за стартирането на следващата си версия. Но това не може да се случи във вече съществуващата структура. „Изключително трудно е да промениш една голяма организация, настроена да работи по определен начин“, категоричен е Шарков. Според него правилната стратегия се основава на създаването на паралелна структура към вече съществуващата. „Това трябва да е изцяло нова организация, с изцяло нови екипи и нови процеси. Това е един разумен път за някоя голяма организация. Позволява да се управлява рискът постепенно – стъпка по стъпка“, уверява собственикът на TaxiStars. В този процес на преоткриване същността на една бизнес организация трябва да се променят методът насъздаване на продуктите, начинът на мислене и работата с клиентите. 

Не съществува универсална тайна за успех, но дигиталната икономика има свои правила, които трябва да бъдат спазвани. На първо място,модерните компании трябва да поставят клиента в центъра на организационните си процеси. Неговите настоящи и бъдещи нужди трябва да бъдат удовлетворени в най-голяма степен. Различното сега обаче е това, че битката вече не се води в реалния свят. При дигиталната трансформация последната миля до потребителя не е физическа. Именно затова се налага и вторият ключов елемент – фирмите трябва да развият своята гъвкавост. Те трябва да се адаптират бързо към новите условия, за да издържат на конкуренцията, защото в дигиталния свят надпреварата се свежда до добро позициониране и игра на мащаба. 


X