Мениджмънт

Какво умения търсят компаниите, когато наемат CIO?

CIO Media

Какво търсят компаниите, когато искат да наемат нов CIO? Отговорът на този въпрос, разбира се, варира в зависимост от организацията и отрасъла ѝ на действие, но като цяло всички са склонни да търсят някои общи умения и опит при наемането на работа.

Indeed.com анализира обяви за работа за CIO, публикувани между април 2017 г. и март 2018 г., и открива 10 изисквания, които са общо кратно за всички тях. Тази комбинация от твърди и меки умения е добра насока за амбициозни ИТ ръководители по отношение на това, което се търси на пазара на труда в сферата. Този набор включва умение за управление на проекти, гъвкави методологии, разработване на софтуерни продукти, бюджетиране и набиране на персонал, както и технически познания по бизнес анализи, съхранение на данни и специфични технологии.

"ИТ директорите са натоварени с разработването на стратегии и инициативи, необходими за успешното осъществяване на дигиталната трансформация в рамките на техните организации", казва Пол Улф, старши вицепрезидент и ръководител на глобалните изследвaния на човешкия ресурс в Indeed.com, и добавя, че изискваната смесица от лидерски, бизнес и технологични умения, не е изненада на фона на развитието в сектора.

Според Марк Уитърби, вицепрезидент по ИТ в Goodwill Industries Northern New England, списъкът на Indeed дава представа за качествата и уменията, които компаниите търсят в CIO, но на него не трябва да се гледа съвсем буквално. "CIO не трябва да е експерт във всички тези области. Всъщност много от най-важните умения, необходими за високи постижения, дори не попадат в този списък. ИТ директорите трябва да изградят екипи от експерти по-знаещи от самите тях, а те да бъдат мениджъри на екипа си. Трябва да се застъпват за своите клиенти и екипите си, да развиват стабилни отношения с колегите си, да разбират бизнес целите на организацията си и да имат подходящ за позицията си начин на мислене", казва той и добавя, че новите CIO трябва също така да работят сериозно и за изграждане на доверие в рамките на своята организация.

Следва един поглед към това какво наистина искат компаниите от един CIO, извън изводите, направени от indeed.com на база на обявите за работа в глобален машаб.

Истината за техническите умения

Списъкът на Indeed.com за уменията, които трябва да притежава CIO, предполага, че ударението пада върху избран набор от специфични за доставчиците технологии, но колко точно технически грамотен трябва да бъде един специалист, за да заеме тази позиция? Или, по друг начин казано, колко важни са техническите умения за успеха на един ИТ ръководител?

Ако екипите за разработка на софтуер работят със специфични за производителите технологии като SharePoint или SAP, тогава CIO трябва да знае как те са интегрирани в по-голямата информационна инфраструктура”, казва Уитърби. Същото важи и за хипервайзори като VMware, тъй като всички организации се виртуализират в една или друга степен. CIO обаче нямат нужда да познават в детайли всяка частица от технологиите, за да бъдат добри и ефективни лидери.

"В случая става дума повече за това как CIO да наеме подходящия талант за работа с тези технологии. Когато един ИТ специалист поеме този пост, винаги наследява много корпоративни системи - SAP, Oracle, UltiPro - и съответно трябва да наеме подходящите, квалифицирани хора, които да управляват тези системи", обръща внимание Уитърби. Според него ключът към успеха в управлението на корпоративните системи е CIO да знае как и кога да делегира отговорности на специалистите, като използва своите управленски и комуникационни умения.

"Много длъжностни характеристики за CIO са лошо написани и често се споменават специфични технологии. Това не е правилно, защото позицията на CIO предполага в най-голяма степен разбиране на бизнеса, ръководенето, управлението и осигуряването на подходящ технически опит на персонала, а след това и включването на тези хора във всяка отделна бизнес единица, в зависимост от това какви умения имат”, казва още той.

Разбира се, това зависи и от размера на организацията. Според Ан Дънкин например, CIO на окръг Санта Клара, Калифорния, а преди това и ИТ мениджър на Агенцията за защита на околната среда на САЩ в администрацията на Обама, по-малките организации с ограничени ИТ отдели и екипи за разработка на софтуер изискват CIO да бъде по-практичен

"Ако сте в по-малка организация, тогава, да, техническите умения са нещо, за което трябва да имате изчерпателни знания. И като цяло, трябва да имате разбиране за принципите и процесите, за някои неща като гъвкаво управление или управление на проекти. Но в една голяма организация, където имате огромен екип от IT специалисти, това не е толкова важно”, смята тя.


Какво умения търсят компаниите, когато наемат CIO?

© CIO Media, Cio.bg

Уитърби е съгласен. "Управлението на проекти трябва да бъде основна компетентност, но още по-важно е ИТ директорите да могат да изградят екипи с добри умения. Наличието на мениджър, чиято пряка отговорност включва управлението на проекти, е най-добрия вариант", допълва той и акцентира, че същото важи и когато става дума за гъвкав подход на организация и разработка. “CIO често ръководят екипи от разработчици и им се налага да имат поне най-общо разбиране за гъвкавите практики за разработване на софтуер. Но дълбокото познаване на тези принципи и рамки е работа на самите екипи”, допълва той.

Дънкин от своя страна обръща внимание, че организациите понякога правят грешката да наемат технически експерти за CIO, без да се фокусират върху качествата и уменията, които превръщат един специалист в лидер. “Дори в една малка организация, в която CIO е част от всеки процес или решение, не е необходимо той или тя да знае всеки детайл", добавя експертът. Според нея в голямата си част задълженията на ИТ мениджъра опират до меките умения, но в комбинация с достатъчни технически знания, без обаче това да значи дълбоко разбиране на всички технологии.

Лидерските умения правят истинската разлика

И така, какви умения трябва да усъвършенства един потенциален CIO, като изключим тези, посочени в изследването на indeed? Според Дънкин това са лидерските и управленските умения.

"За мен CIO означава човек, който може да спечели сърцата и умовете на хората, които работят за него. Който може да привлича и задържа хората с визия, наставничество и солидна подкрепа. Те също така трябва да имат добри управленски умения, за да могат да изпълнят визията и мисията на организацията си и да разбират процесите достатъчно добре, за да могат да накарат персонала да върши точните задачи по правилния начин. Всичко се свежда до това да дадете възможност на хората, които работят за вас, да се докажат - да настроите стратегическото направление и след това да изпълнявате плана", коментира тя.

Поради тази причина бюджетирането и набирането на таланти - две умения, отразени в списъка на Indeed - всъщност са задължителни”, допълва и Уитърби. Според него бюджетното планиране - както оперативно, така и капиталово – е необходимо, а внимателният преглед на разходите - наложителен. "Придобиването на умения също е задължително, тъй като CIO трябва да изградят силни екипи, които са основата на успеха. CIO просто помага и оркестрира част от този успех", категоричен е той.

Джо Абърнати, CIO на организацията Blue Cross Blue Shield of North Carolina, също смята така. “Намирането на лидери, които докладват на CIO и имат специфичен опит в корпоративната дисциплината, е по-важно дори от самите CIO, които могат да демонстрират тези умения. Ролята на CIO е да работи на по-високо ниво и да бъде съсредоточен върху стратегията”, казва Абърнати и добавя: “Трябва да сте в състояние да предадете убедително историята на вашата компания или технологична организация, за да наемете и запазите технологичния талант. Трябва да имате способността да мотивирате и да вдъхновявате хората, а, не на последно място, и да ги научите те да правят същото. Когато не са съгласни с нещо, служителите трябва да бъдат изслушани, но в крайна сметка CIO тряба да е човекът, който не се страхува да търси и обясни причината за дадено действие, да се ангажира, да предизвика служителите да търсят начин и да е готов за трудните разговори”

Умението да бъдеш треньор или ментор също е присъщо на успешните CIO. Това включва разработване и предоставяне на постоянна обратна връзка за различните екипи, за да се гарантира, че тяхната работа съответства на мисията и ценностите на бранда, който изграждат. Ако това не е така, те просто не са нужни на компанията.

Макар че това може да изглежда сурово, доверието в CIO и способността им да взимат и защитават трудни решения също е част от рецептата за успех”, казва Абърнати.

Силата на делегирането и комуникацията

Предвид обхвата на типичните отговорности на CIO, човекът на тази позиция също така трябва да знае какво трябва да държи под личен контрол и какво не. Тук умението да делегираш задължения се превръща в ключово.

Като CIO ще трябва да усъвършенствате способността си да филтрирате тонове информация, за да разберете какво наистина има значение и да го изпълните. ИТ директорите са затрупани от данни за стратегията и инициативите на компанията, нововъзникващите технологии, политиката и ценностите на ексистемата и т.н. и затова трябва да могат да отсяват важното от пълнежа”, категорична е Абърнати.

 


Какво умения търсят компаниите, когато наемат CIO?

© CIO Media, Cio.bg

За постигането на този баланс от съществено значение са и комуникационните умения. “Като CIO, трябва да комуникирате точно и ефективно на всички нива и да можете да изразявате и отстоявате вашите ценности пред по-високите нива в организацията. Комуникацията трябва да покрива колкото се може повече аспекти по един ангажиращ начин - концепции, финансови стратегии и такива за създаване и привличане на таланти, пътни карти и планове, непрекъснато усъвършенстване и т.н.", казва още тя.

Ролята на CIO е невероятно разнообразна, но като цяло ключово значение за успеха на един професионалист на тази позиция имат силното лидерство, комуникационните умения, преговорите при конфликти, способността за делегиране и страстта към новите технологии.


X