Мениджмънт

Облачната инфраструктура се увеличава: какви са предизвикателствата?

CIO Media

Скоро фирмите ще бъдат изправени пред сериозна криза при управлението на облачната инфраструктура. Компаниите мигрират ежедневно към облака, създават нови бази данни, добавят различни типове изчисления и сторидж, както и базирани в облака мрежи. И всичко това се случва, без да се откажат от почти нито една от своите съществуващи физически бази данни.

В крайна сметка това ще доведе до твърде много ресурси за управление, твърде много хетерогенност и твърде много сложност.

Но не всичко е загубено. Чрез планиране и добро използване на инструментите този проблем може да бъде решен – както по отношение сложността на традиционните инсталации, така и на облачните услуги. Все пак ще се наложи организациите да инвестират време и ресурси не само еднократно, а и в дългосрочен план.

Ето няколко съвета по въпроса:

Създаване на план за управление на ресурсите. Това означава компаниите да отделят време, за да разберат своите собствени проблеми, преди да започнат да ги разрешават чрез въвеждане на различни процеси и технологии, както и чрез инвестиране на нови средства. В този план трябва да се дефинира подходът за справяне с трудностите при управлението на традиционните инсталации и облака, как системите ще бъдат проследявани и как да се използват технологиите за минимизиране на сложността.


Облачната инфраструктура се увеличава: какви са предизвикателствата?

© CIO Media, Cio.bg

Избиране на инструментите, необходими за управлението на ресурсите. Компаниите трябва да избират инструменти, които осигуряват следните възможности: управление на конфигурациите, мониторинг и управление в облака и в инсталациите. Също така специалистите препоръчват организациите да използват и специфични за облака инструменти като брокери на облачни услуги (CSBs) или платформи за управление на облака (CMPs).

Настройване на процесите. Това означава да се отдели време, за да се определят кои са основните процеси за проследяване на облачните и традиционните ресурси; на услугите, свързани с тези ресурси; и данните, които съществуват около тези ресурси. Освен това трябва да се отговори и на следните няколко въпроса: Как се добавят и/или премахват ресурси? Кой служител е отговорен за тази дейност? И какви инструменти се използват за тази цел?

Ако компаниите следват тези стъпки, то тях ги очакват изключително продуктивни десет години. В противен случай шансовете за успех не са особено големи.


X