Мениджмънт

Разходите ви за облака са твърде високи? Грешката вероятно е ваша

CIO Media

 

Често главните финансови директори се изумяват колко високи са разходите за облака в днешно време. За много от тях непредвидените сметки са основен проблем. Друг важен въпрос е липсата на видимост за употребата на облачните ресурси.

От години експертите напомнят, че следенето и управлението на разходите в облака не бива да се пренебрегват. Но бързайки да приключат миграцията, много компании забравят за това. Резултатът е, че те имат малка или никаква видимост кой какви облачни услуги използва или какви са реалните разходи за тези услуги. И така в края на месеца главните финансови директори получават изненадваща сметка.

Ако една организация се е оказала в подобно положение, то грешката за това е нейна. Това все пак е един от фундаменталните аспекти на ИТ управлението. За щастие решението е лесно. Ето няколко стъпки, които трябва да се следват, за да се излезе от затрудненото положение.


Разходите ви за облака са твърде високи? Грешката вероятно е ваша

© CIO Media, Cio.bg

На първо място, компаниите трябва да създадат стратегия за следене и управление на разходите. Тя трябва да включва възможност за разделяне на облачните ресурси, както и на онези приложения, устройства и хора, които ще използват тези ресурси.

На второ място, фирмите трябва да изберат един или два инструмента за мониторинг и управление. Тези инструменти могат да следят съществуващата употреба и да предвиждат бъдещата такава. Освен това те могат да поставят ограничения върху прилагането на ресурсите.

На последно място, организациите трябва да обмислят възможността за по-евтини пътища. Например, в публичните облаци могат да се сключат индивидуални сделки при по-изгодни условия. Има възможност да се спести до 50% от разходите в облака, тъй като те използват мониторинг и управление на разходите.

На практика всичко, което компаниите трябва да направят, е да следят какви са разходите.


X