Мениджмънт

SAP въвежда концепцията за „Интелигентни предприятия“

CIO Media

SAP въвежда концепцията за „Интелигентни предприятия“

Новите продукти на SAP ще превърнат компаниите в по-интелигентни структури чрез прилагането на изкуствен интелект (AI) с диалогични възможности, блокчейн и анализ на данни. Иновативните решения като SAP Leonardo, SAP Analytics Cloud Innovations и SAP Cloud Platform подобряват продуктивността и ефективността на организациите и спомагат въвеждането на иновации в работната среда.

  • SAP Conversational AI дава възможност на компаниите да разработват интелигентни чатботове. Услугата включва пълен инструментариум за обучение, изграждане и мониторинг на чатботове. Те могат да бъдат интегрирани със SAP или други системи и са налични като предварително конфигурирани, конкретно за даден отрасъл, ботове. До този момент потребителите са интегрирали 60 000 SAP Conversational AI чатбота. Френската железопътна компания SNCF и телекомуникационният доставчик SFR вече използват SAP Conversational AI, за да подобрят обслужването на клиентите си и да таргетират по-младите потребители.

  • SAP Leonardo Machine Learning разполага с възможности, които сега са вградени в приложения, част от портфолиото на SAP, в това число решенията SAP S/4HANA® Cloud, SAP C/4HANA и SAP Ariba®.

  • SAP Leonardo Machine Learning Foundation, която позволява на клиентите да разработват собствени приложения, има 5 нови услуги, които включват откриване на обект, разпознаване на текст в изображение и текстова класификация, която анализира и автоматично категоризира текстовите документи. Системата сега поддържа софтуерна библиотека scikit-learn, в допълнение към TensorFlow.

  • SAP Cloud Platform Blockchain е нова блокчейн услуга, даваща възможност на организациите лесно да изграждат и разширяват бизнес решения чрез блокчейн технологиите, като Hyperledger Fabric и MultiChain. Около 65 компании участват в блокчейн инициатива на SAP за настърчаване използването на продукти от производството и веригите за доставка, подобрени чрез блокчейн. Например, за да гарантира качеството, американският производител на колбаси Johnsonville LLC, прилага блокчейн за проследяване произхода на продуктите по веригата за доставки. Освен това с цел прилагане на най-добрите практики в областта на блокчейн в транспортната индустрия, SAP стартира глобален блокчейн консорциум, основан от седем корпорации, сред които са Intel Corp., Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) and A3 by Airbus SE.

За да помогне на клиентите лесно да интегрират съвременните технологии в своите решения, SAP пуснат базирани на SAP Leonardo иновационни пакети, предназначени за конкретни индустрии, включително търговия, науки за живота, производство и автомобили.

SAP също така стартира SAP Leonardo Partner Medallion Initiative, партньорска услуга на SAP, която е удвоила в пъти броя на интегрираните от SAP Leonardo отраслови решения.

SAP Cloud Platform отвежда Multicloud в ново измерение

SAP продължава да разширява и обогатява своята мултиоблачна стратегия, като предоставя основен достъп до SAP Cloud Platform през Google Cloud Platform и Microsoft Azure. По този начин към момента SAP Cloud Platformе може да се достигне през всички основни доставчици на облачни услуги.

SAP възнамерява да пусне SAP Cloud Platform върху IBM Cloud като частно облачно внедряване. Съвместното решение ще позволи на клиентите в контролираните отрасли, като банкиране, здравеопазване и транспорт, както и на онези, които работят с поверителна информация, да имат гъвкавост, скорост и бързина при иновационните процеси, без да застрашават сигурността и контрола.

Изпълнявайки обещанието си, да предложи на клиентите си избор при внедряването на мобилни приложения, SAP също така пуска и SAP Cloud Platform пакет за софтуерно разработване за Android. То позволява да се получи достъп до сложните работни процеси през което и да е Android или Chrome OS устройство, като предоставя познато и лесно за използване мобилно изживяване с приложенията на iOS и Android.

Ключовото решение SAP Cloud Platform се разработва предимно в българското развойно звено SAP Labs Bulgaria.

SAP Analytics Cloud Innovations дават възможност за интелигентното управление на компанията

Разширените възможности на SAP Analytics Cloud сега са директно интегрирани в SAP S/4HANA Cloud, за да предоставят на организациите възможност да планират, изпълняват и анализират в една система, освобождавайки се от таблиците на хартиен носител или отделно използваните инструменти. Сред клиентите са водещата компания за рециклиране на хартия и опаковки Pratt Industries, компанията за защита на въздушното пространство L3 Technologies и Daimler AG. В допълнение SAP Analytics Cloud сега доставя контекстуални нюз фийдове.

SAP Analytics Cloud разширява достъпа до над 150 облачни източника на данни, така че клиентите да комбинират и да получават обработена информация въз основа на собствените си данни, независимо къде се намират. Комбинацията от машинно обучение и технологията за отправяне на запитване на естествен език (NLQ) подобрява човешката интелигентност, водейки до по-бързи и по-точни резултати, както и до по-голяма гъвкавост за бизнеса. Новата характеристика “search to insight” използва изкуствен интелект (AI) с възможност за диалог, за да предостави бързо задълбочени данни чрез мигновен отговор на въпроси, зададени на естествен език, от което и да е устройство.

Други подобрения в SAP Analytics Cloud включват вградено съдържание и бизнес логика за повече от 20 SAP продукта, включително решенията SAP SuccessFactors®, SAP Ariba и SAP Hybris®, както и SAP S/4HANA, за да може анализът на данни да се използва там, където потребителят работи. Тези възможности на SAP Analytics Cloud могат да се прилагат в приложенията на SAP за бизнеса и по този начин да подсилят възможностите на интелигентната компания.


X