Мениджмънт

5 ключови елемента в бизнес планирането

CIO Media

Може би е трудно да се определи кои технологични и бизнес инициативи си струват усилията и инвестицията и кои е по-добре да бъдат прекратени.

Ето кои са 5-те ключови елемента при всеки един процес на планиране, които имат за цел да улеснят идентифицирането на силните и слабите страни на всяка едно ново бизнес начинание.

1. Пазарният елемент

Един от първите въпроси, които компаниите трябва да си зададат е: Дали пазарът е подходящ и достъпен за нашия продукт или услуга? За да се разбере дали е подходящ, трябва да се проследят тенденциите, ръстът, конкуренцията и бариерите за влизане. Продуктът или услугата може да са изключително добри, но ако пазарът се свива бързо, то вероятно това няма да бъде добра инвестиция. За да се прецени дали пазарът е достъпен, трябва да се идентифицира кои ще бъдат потребителите и как ще се достигне до тях.

Ако продуктът е добър, но няма надежден начин да бъде предложен на потенциални клиенти, то това трябва да бъде знак, че по цялостната концепция има още доста работа.

2. Елементът на офертата

На този етап въпросът, който трябва да се зададе е: Разполагаме ли с добре дефиниран продукт и можем ли да го реализираме? Ако същността на продукта лесно се разбира от потребителите и те могат бързо да отговаря с „да“ или „не“ дали го искат – то първото условие е изпълнено. Ако не може ясно да се определи основната идея зад продукта или обяснението води до объркване, то вероятно офертата трябва да се преработи.

По отношение на реализирането, то трябва да се изяснят техническите параметри за неговото създаване, предлагане и доставяне.

3. Оперативен елемент

Елементът на офертата трябва да установи дали продуктът или услугата е технически възможен за реализиране. Сега трябва да се покаже дали те могат да бъдат създавани многократно и надеждно в дългосрочен план. В случая това е и основният въпрос.

Оперативният елемент трябва да се разглежда по същия начин, по който един готвач разглежда дадена рецепта. Ако всички съставки се сложат заедно по същия начин и в същия ред, то резултатът ще бъде винаги същия.

Различните роли и задачите, които трябва да се свършат, също трябва да се обмислят на този етап. Мениджърите трябва да са наясно всеки един служител какви задължения ще има във всеки един момент, а също така какви са уменията и способностите, за да могат задачите да бъдат изпълнени успешно.


5 ключови елемента в бизнес планирането

© CIO Media, Cio.bg

4. Финансов елемент

За да се разбере финансовият елемент, трябва да се отговори на този въпрос: Финансовите резултати струват ли си инвестирането на време, средства и ресурси?

В тази фаза трябва внимателно да се прецени какви средства ще се необходими за реализирането на проекта, каква ще е възвращаемостта и за какъв период ще бъде тя. Ако изберете да инвестирате в този продукт или услуга, какви други възможности ще трябва да пропуснете?

5. Елемент на конкуренция или сътрудничество

Предишните стъпки може би ще покажат, че услугата е добра, може да се доставя продължително и надеждно на подходящ и достъпен пазар, който осигурява добри финансови резултати.

Сега последният въпрос остава: защо потенциалните клиенти ще изберат този продукт или услуга от вашата компания, а не от някоя друга? В тази връзка организацията трябва много добре да определи кои са нейните конкуренти. Например, ако отваряте ресторант, то вашите конкуренти няма да са само другите ресторанти, а това са всички места, където вашите клиенти могат да отидат вечер.

На последно място трябва да се потърси начин как този елемент да се промени от конкуренция към сътрудничество – намерете начин да работите в сътрудничество с хората, които преди сте мислили за конкуренция.

Ако след анализ на дадена инициатива, план, проект или стратегия по тези 5 елемента, може да се дадат положителни отговори – то начинанието си струва да бъде реализирано. Ако не може да се изпълнят всичките 5 елемента – или е необходимо да се работи допълнително, или има сериозна причина да се сложи край на инициативата.


X