Мениджмънт

Защо квантовите изчисления са по-важни от блокчейн?

CIO Media

Специалистите вече говорят, че квантовите изчисления са следващата голяма стъпка при фирмените технологии – дори по-важна от блокчейн. Наистина квантовите изчисления ще създадат някои изключителни възможности за бизнеса, макар че превръщането им от теория в практика ще отнеме известно време. Когато това се случи те може би ще бъдат едно от най-революционните решения в историята на изчислителната техника. И в същото време няма да променят нищо.

Какво са квантовите изчисления?

За да се разберат квантовите изчисления първо трябва да се погледне как се осъществяват традиционните такива. Независимо колко мощни са те, стандартните изчисления се извършват в бинарни единици, наречени битове. Битовете могат да бъдат 1 или 0, включено или изключено, правилно или грешно. През последните около 80 години на база на тази архитектура се създават компютрите.

Тя помогна да се постигне доста, но има и своите ограничения. Именно тук идва мястото на квантовите изчисления, които позволяват вместо две комбинации – 1 или 0 – да има четири възможни такива: {0,0}, {0,1}, {1,0}, or {1,1}. Тези четири състояния представляват квантовия бит или така наречения кюбит.

Две допълнителни състояния може би не изглеждат като много, но на практика това е двойно увеличение спрямо наличното досега. Ако се съпостави на фона на милионите и милиардите битове, които компютрите днес използват – то се вижда колко много повече мощност дори един обикновен квантов компютър ще има в сравнение с днешните високоскоростни суперкомпютри. Това ще позволи да се разрешават сложни уравнения и задачи, с които настоящите устройства не могат да се справят – прогнозиране на метеорологичните условия за години напред или разбиране на особеностите на човешкия геном.

Защо все още не сме направили скока?

Няколко компании като Microsoft и IBM активно се опитват да изградят квантови сървъри, а Microsoft създава и нов език за квантови изчисления, наречен Q# с SDK, който разработчиците вече могат да използват, за да правят симулации. Създавайки приложение с SDK, то ще може да се пусне чрез набор от кюбити, след като квантовите компютри станат достъпни.

Засега обаче този момент е все още доста далече. Пред създаването на надежден хардуер за квантови изчисления все още има много препятствия, основно заради трудностите да се направи нещо, което да съществува едновременно като „включено” и „изключено”. Лидерите в сферата се надяват да намерят решение във физиката на елементарните частици. Но колкото по-малки стават частиците, толкова по-големи са предизвикателствата – от точното измерване на въртенето (спина) на атома до справяне с огромните количества топлина.

Защо квантовите изчисления са по-важни от блокчейн?

Ще засегне ли това ИТ специалистите?

По начин, който подхожда на природата на квантовите изчисления, отговорът е и да, и не. Да, защото квантовите изчисления имат потенциала да предложат на бизнеса и на технологичните мениджъри способност да разрешават трудни проблеми – такива, включващи голямо количество данни. Това може да помогне да се елиминират много от ежедневните проблеми, пред които ИТ специалистите са изправени днес и които ги очакват в бъдеще.

От друга страна отговорът е „не“. Поради високите разходи квантовите сървъри едва ли някога ще се появят в ИТ отделите. Компаниите вероятно ще имат достъп до тях само през облаци, държани от Microsoft, IBM и други големи компании. Може би в крайна сметка квантовите изчисления ще бъдат предимно ексклузивно IaaS предложение, където сигурността и операциите се извършват от IaaS доставчик, а не от самите потребители.

На последно място квантовите изчисления няма да разрешат много от проблемите, с които се сблъскват ИТ специалистите всеки ден. Те ще позволят да се създадат доста по-сложни модели и симулации, отколкото сме предполагали, че е възможно. Но когато става дума за справяне с безсмислени среща, мотивиране на служителите да се присъединят към WebEx навреме или да се помогне на мениджърите да намерят бутона „Оn“ на последната си джаджа – няма такава изчислителна мощност, било тя и квантова, която да помогне да се разрешат тези проблеми.

Квантовите изчисленият ще променят вероятно всичко, свързано с ИТ сферата, и в същото време всичко ще продължи да бъде същото – от вече познатите модели за използване на изчисления до проблемите, които възникват в офиса. Коя тогава е най-добрата стратегия за квантовите изчисления? Продължавайте да чакате и да следите, тествайте възможностите за софтуерно разработване, ако се интересувате – но не се поддавайте на всеобщата еуфория.


X