Мениджмънт

Новата роля на CIO: от информация към интеграция

CIO Media

В глобален план вече не е достатъчно само да „правиш дигитално нещата”, а наистина да „бъдеш дигитален”. Това е голяма промяната, тъй като компании с различен размер, от всяка една индустрия се опитват да се трансформират, за да отговорят на очакванията на новата дигитална епоха.

Ключов компонент в този процес е необходимостта от еволюция при ролята и задълженията на главния директор по информационните технологии (CIO). Макар че традиционно това е бил човекът, който следи за осигуряването на технологиите и информационните услуги, нарастващата сложност в тази сфера води до увеличаване на неговите функции.

От информация към интеграция

Задълженията на новите CIO-та ще надхвърлят управлението на ИТ инфраструктурата. В бъдеще те ще ръководят интегрането на технологиите, за да изпълнят новите дигитални стратегии. Те ще трябва да дават предложения как технологиите да променят бизнес процесите и как да се осъществява връзката с клиентите.

В момента главните изпълнителни директори искат от своите ИТ мениджъри да координират различни дигитални инициативи в компанията и да управлява цялостната дигитална стратегия: от концепцията до успешното й прилагане.

Интеграцията на фирмените функции и системи в различни региони и бизнес отдели е отговорност на тези нови CIO-та и те трябва да разпознаят възможностите за сътрудничество и да разпределят ИТ активите и ресурсите по най-перспективите начини в компаниите.

Поглед в бъдещето

ИТ мениджърите в дигиталната епоха играят доста по-важна роля при процеса на взимане на стратегически и трансформиращи решения. С тази нова роля идват и безпрецедентни отговорности: бизнесът все повече се нуждае от иновативни ИТ решения, които същевременно са надеждни, винаги налични и сигурни.

Това означава, че CIO-та ще трябва да разчитат не само на своите екипи, но също така на гъвкав подход за приемане на елементи от други позиции. С дигиталната стратегия ще се създадат множество нови мениджърски позиции като главен директор по иновациите, главен директор по данните и т.н. В тази връзка CIO-та ще трябва да интегрират функции от тези нови роли, за да свържат корпоративните дигитални задачи с различните компоненти от бизнес модела в конкретната компания.

Потенциалът, който дигиталната трансформация предлага, включва доставяне на по-бързи, по-евтини, по-продуктивни и интуитивни начини да се работи в и извън компаниите. За да се постигне изцяло тази цел ИТ мениджърите трябва да могат да обединят ИТ с дигиталните цели по най-ефективния начин.


Новата роля на CIO: от информация към интеграция

© CIO Media, Cio.bg

Какво трябва да се случи?

В крайна сметка трябва да се премине от традиционния модел, базиран на възвращаемост на инвестициите, който е благоприятен за големите инициативи – често спонсорирани от главния изпълнителен директор – към организационен модел, който може да поддържа по-малки дигитални инициативи, които постигат или бърз успех, или бърз провал.

Новите фирми, които са дигитални от самото си създаване, имат очевидно предимство, тъй като те не носят никакви организационни бариери пред изграждането на своите дигитални стратегии. Но това предимство в един момент ще изчезне, след като дигиталната стратегия се превърне в стандарт за всички.

Тъй като дигиталните технологии стават все по-интегрирани към бизнес модела на организациите, CIO ще трябва се ориентира към една по-централна и водеща роля в бизнеса. По този начин ИТ мениджърите също така ще трябва да изпълняват и активно да балансират между своите три отличителни роли на лидери: стратег/предприемач; лидер на трансформацията; и мениджър интеграцията на услуги.

Тази промяна ще изисква пълна подкрепа от всички в организацията, особено от екипа на CIO-та и от борда на директорите. Това ще ускори процеса на дигитална трансформация и ще даде възможност на ИТ мениджърите да идентифицират други области от бизнеса, които могат да се възползват от дигиталната революция, вместо да трябва да губят време, обяснявайки нуждата от промяна.

Поемайки ролята на главен директор по интеграцията, CIO-та ще позволят на своите главните изпълнителни директори изцяло да се посветят на дигиталната стратегия и да изградят един напълно дигитален бизнес. Постигането на тези цели ще става все по-важно за дългосрочния просперитет на компаниите в различните индустрии.


X