Мениджмънт

Защо на организацията е нужен agile консултант

CIO Media

Работата на agile консултанта е да обучи екипите в организацията в областта на методологията на постепенно пускане на части от проекта. В процеса на внедряване той е лидер, който трябва да ги убеди в ползата на agile практиките. Оснвната му цел е да предаде на екипите правилното знание и инструменти, за да могат да използват пълния потенциал на методологията.

„Нашата работа като консултанти е да разберем къде се намират екипите в своето пътуване и да предложим правилния подход, за да продължи техният ръст.“, разказва Фабиано Морайс, agile треньор. „Правим това, като задаваме правилните въпроси, предлагаме добре обмислени модели, предизвикваме холата да мислят и ги водим към това да създават по-добри продукти за своите клиенти“, допълва той.

Организационни ползи от обучението по agile практики

Въвеждането на практики по постепенно пускане на части от проекта в експлоатация може да подобри процесите, но специалистите предупреждават, че за организацията няма да е лесно да направи забележителни промени. Включването на всеки член на екипа в подобни практики изисква сериозни усилия от страна на ръководството.

„Когато имате на разположение консултант, той може да помогне на служителите да преминат през трудните части на процеса, особено в началото“, казва Мин Ле, управляващ директор на TINYpulse, компания, възползвала се от услугите на консултант по практики за постепенно въвеждане.

Специалистът държи бизнеса фокусиран, докато мениджърите изградят вътрешни екипи по проекти за постепенно въвеждане. Това помага да се спестят пари, време и ресурси. Консултантът превежда екипите през традиционно срещаните проблеми и слаби места в процеса на внедряване. Целта е, когато си отиде, в компанията да функционира напълно подготвен за прилагане на методологията екип.

Ролята на консултанта

В зависимост от нуждите на компанията, консултантът по практики за постепенно въвеждане може да бъде временно или постоянно в организацията. По-големите компании с различни agile екипи понякога преценяват, че имат нужда от постоянен специалист, който да помага за въвеждане на методологията, но като цяло позицията е временна и на срочен договор. За повечето бизнеси, особено средните и малки организации, е по-удобно да наемат външен консултант.

В приоритетите на agile консултантите не е просто създаването на екип, те се занимават и с промяната в начина на мислене на служителите и на цялата корпоративна култура.

„Постепенното въвеждане е в основата си промяна в културата. Тя представлява преход от мениджърски практики от типа „контрол и команди“ към колаборативна и обърната към екипа работна среда.“, казва Алън Зукър, основател на Project Management Essentials. „Но за превеждането на организацията през целия този преход е необходим специалист“, допълва той.

Различни насочености на специалистите по agile практики

Няма универсална стратегия, която да отговаря на нуждите на всяка една компания по време на процеса на внедряване на методология за постепенно въвеждане. Затова специалистите от Payscale са разделили видовете консултанти по agile практики в три категории.

Техническите работят тясно с разработчиците и обикновено имат опит в областта на писането на код и интеграцията. Ориентираните към процесите или управлението специалисти се фокусират повече върху създаването на стабилни екипи за проекти с постепенно въвеждане, докато специализираните се занивамат само с конкретни проблеми в процеса на внедряване.

Някои компании може да търсят консултант със сериозна техническа експертиза, докато други може да предпочитат специалист, който може да поеме лидерство в промяната.

Отговорности на консултанта по постепенно въвеждане

Обикновено консултантът по постепенно въвеждане идва от сферата на проектния мениджмънт, ИТ или свързани с тях области, което му помага бързо да се ориентира какво е необходимо на конкретния бизнес. Това е полезно, тъй като позволява да се съсредоточи върху основните изисквания на компанията и да направи рамката на методологията достъпна за всички.

„Част от нашата работа е да използваме опита си, за да помогнем на хората по-лесно да свикнат с начина на действие на методологията за постепенно въвеждане“, казва Фабиано Морайс.

Консултантите трябва да притежават комуникационни умения, за да работят успешно с всички служители на компанията. Добрият консултант трябва да знае как да работи с екипа и по-специално с ръководството на компанията, за да ги убеди в ползата от промяната. Според специалистите обикновено мениджърският екип проявява тиха съпротива съм методологията за постепенно въвеждане, защото тя променя неговата власт и контрол. Консултантът трябва да бъде спокоен и търпелив по време на процеса.

Как се става консултант

Като начало е необходимо образование в подходяща област – ИТ, разработка, проектен мениджмънт или подобна дисциплина са един добър старт. След тома е необходимо да придобиете опит като Scrum специалист или проектен мениджър.

Ролята на Scrum специалиста е подобна на тази на консултанта по постепенно въвеждане, но това е само на пръв поглед. Работата като Scrum специалист ще ви помогне да научите повече за тънкостите в agile методологията. Ще се сблъскате с реални ситуации, да вникнете в организационната структура и работа с различните приложения и инструменти. След като се сдобиете с подобен опит, можете да кандидатствате за консултант по постепенно внедряване. След като станете консултант можете да провеждате различни обучения и да предлагате услуги на компании, които искат да се трансформират в тази посока.

 


X