Мениджмънт

Как изкуственият интелект помага на специалистите по човешки ресурси

CIO Media

Пазарът на технологии, свързани с изкуствен интелект (AI), ще се увеличи от 8 млрд. долара през 2016 г. на 47 млрд. през 2020-а, твърди онлайн изданието HR Technologies. AI ще повлияе на всички аспекти на бизнеса, в това число на човешките ресурси. Технологиите за автоматизация на базата на изкуствен интелект ще помогнат на компаниите да намалят разходите и най-вече ще позволят на служителите в компаниите да се съсредоточат върху това, което правят най-добре.

Forrester Research е разработила шестстепенен модел на зрялост, който показва къде се намират компаниите в процеса си на автоматизация. В ниските нива са фирмите, които експериментират и пилотно внедряват AI технологии. По-високо в стълбицата се нареждат тези, които са изградили автоматизирани центрове и използват ботове в процеса си на производство. „Най-зрели“, според Forrester Research, са компаниите, разчитащи на изкуствен интелект в бизнес анализите си. По данни на Крег Ле Клер, вицепрезидент на Forrester, едва 10% от фирмите в момента се намират на най-високото стъпало.

Как автоматизацията може да помогне на HR

Повечето специалисти по човешки ресурси правят едно и също нещо по един и същ начин всеки ден, независимо дали става въпрос за търсене на нови служители, работа с настоящите или други задачи. Тъй като на HR обикновено се гледа като на разход, на не на генератор на приходи, процесите в това поделение се управляват от старите корпоративни системи.

Повечето поделения за човешки ресурси чакат промени в системите, което отнема много време.“, споделя Мартин Фиоре, Americas Tax Talent лидер във фирмата за професионални услуги EY. “Корпоративните системи се променят трудно, защото са огромни по обем и изискват участието на цялата организация. Роботизацията на бизнес процеси (RPA) и изкуственият интелект са точно обратното, тъй като ефективно могат да се правят промени, без това да се отрази на останалата част от компанията“, допълва той.

Към момента сред задълженията на HR служителите са дейности, като въвеждане на данни и прости математически изчисления. Това може да се прави по-бързо, по-лесно и по-точно с използването на роботизация на бизнес процеси.

Практиката показва, че с автоматизирането на някои задачи е възможно времето за изпълнението им да се сведе от 150 минути на 3 минути. Другото предимство е увеличаване на точността. При ръчното въвеждане на данни от формуляри може да се допусне грешка, докато с използването на машина този риск е сведен до минимум.

Освен това работата на специалистите по човешки ресурси е да четат огромен брой резюмета, за да открият правилните кандидати. Затова те са свикнали да търсят по ключови думи – използват собствен алгоритъм.

Съществуват хора, които могат да създадат алгоритми не само за умения и опит, но по ключови думи да се опитат да се ориентират дали даден кандидат може да бъде добър счетоводител например.“, разказва Джим Джонсън, старши вицепрезидент в агенцията за подбор на персонал Robert Half International. “Това обаче е несъвършен механизъм. В много случаи счетоводителите не са професионалисти в писането на резюме, така че е необходим алгоритъм, който да се адаптира спрямо всеки кандидат и да прогнозира някои неща.“, допълва той.

Защо HR води до трансформация на работната сила

Въпреки че поделението за човешки ресурси се разглежда като разход, точно то е отговорно за попълването на организацията с продуктивни хора, които носят стойност.

Един бот може да извършва същия брой повтаряеми операции, колкото двама или трима служители на компанията, казва Ле Клер. В САЩ компаниите могат да закупят бот за около 30 000 долара и да го поддържат за още 20 000 долара на година, с което си спестяват 6000 работни часа. Проблемът е със съпротивата от страна на служителите, които смятат, че технологията може да ги измести.

Според специалистите обаче няма опасност това да се случи. По-скоро целта е хората да бъдат разтоварени от еднотипни задачи, за да се заемат с креативни. Най-доброто взаимодействие между човека и машината не е статично. Тъй като машитите стават все по-интелигентни, ще могат да се автоматизират все повече задачи. Затова и управленските практики трябва да еволюират постоянно.

Потърсете помощ

Компаниите могат да се възползват от експертизата на консултанти, които имат опит в автоматизацията. Обичайно консултантите започват с оценяване на изходното състояние. Освен това изискват от специалистите по човешки ресурси да определят какви точно резултати се опитват да постигнат с автоматизацията.

Участието на експерти е необходимо, защото RPA не може да се въведе във всички процеси. Когато има прекалено много намесени участници с отговорност да вземат решения, става твърде сложно, за да бъде управлявано от бот“, казва Ла Клер.

Най-добрите процеси за автоматизиране са прости, с голям обем информация и времеемки. Заедно с това е важно да се отчете как автоматизацията ще се отрази на работната сила в цялата компания.

Професионалистът на бъдещето трябва да приема технологията като свой колега, а не като парче машина“, казва Фиоре. „Подобен начин на възприемане помага на специалистите да делегират повтаряемата част от задълженията си и да се заемат с по-креативни задачи“, допълва той.

Работната сила не е евтина. Затова усилията на организациите трябва да са насочени към прехвърляне на задачи към ботовете, за да могат служителите да са свободни за дейности, които добавят стойност към бизнеса.

 


X