Мениджмънт

Плюсовете и минусите на аутсорсинга на ИТ услуги

CIO Media

Аутсорсинг услугите са изключително популярни по цял свят. По данни от Arvato UK Outsourcing Index за Великобритания, стойността на договорите за аутсорсинг в частния сектор възлизат на £4,9 млрд. през in 2017, което представлява 9% ръст в сравнение с предходната година. Това отчасти е валидно и за изнасянето на ИТ функции, които държат сериозния дял от 73% от цялата аутсорсинг индустрия в Обединеното кралство за миналата година. Обемът им се удвоява всяка година, като ръстът между 2016-а и 2017 г. е повече от двоен – от £1,7 млрд. на £3,8 млрд.

Според Шон Пепър, партньор в аутсорсинг практиката на Deloitte, клиентите търсят външни доставчици по въпроси, касаещи иновации, особено в областта на цифровите решения, автоматизацията и анализите.

От компаниите, които в момент аутсорсват ИТ операции, 69 на сто го правят, за да намалят разходите си, докато 64% виждат в аутсорсинга двигател за трансформация на бизнеса. 22 на сто от британските компании, които са изнесли навън своите ИТ функции, планират да ги върнат обратно в компанията в бъдеще.

Аутсорсинг компаниите усъвършенстват способностите си да поддържат дигиталната трансформация, изнасянето на операции в облака и процесите по автоматизация, като се очаква това да бъдат най-често предлаганите от тях оферти в светлината на все по-голямата интеграция на технологията в бизнеса“, добавя Пепър.

Аутсорсинг в публичния сектор

Един сектор, който бележи рязка промяна в поведението си по отношение на изнасяне на услугите, е публичният сектор във Великобритания. Там все по-рядко се обръщат към външни компании и прибират голяма част от дейностите си в собствените си структури.

Специалистите отдават това поведение на лошия опит, който правителството е натрупало през годините – ниско ниво на обслужване, липса на гъвкавост и нестабилност на местните компании. Това ескалира с фалита на най-големия контрактор на правителството – Carillion, през януари 2018.

С гласовете на близо една трета от консерваторите и 42% от лейбъристите, услугите бяха върнати обратно под държавен контрол през 2017 г., твърди неправителствената организация Association for Public Sector Excellence. Тази тенденция ясно се вижда и в ИТ области като човешки ресурси и заплати, където разходите на правителството за аутсорсинг са спаднали от £708 млн. през 2012/13 на £535 млн. през 2015/16.

Предимства на аутсорсинга

Получавате по-добра експертиза

Често причина за изнасянето на определени дейности е заради търсенето на по-високо ниво на експертиза или капацитет, с който не разполагат вътре в организациите. Аутсорсингът позволява достъп до по-широк кръг от специалисти, тъй като търсенето не е географски ограничено. Често това търсене може да е в глобален мащаб, нещо, което компаниите трудно могат да си позволят.

По-ниски разходи

Това е причина за 69 на сто от компаниите да поверят някои дейности на външен партньор в Обединеното кралство. Основните спестявания идват от отпадането на необходимостта от наемане на специалисти на съответното заплащане. Курсовете, тренингите и останалите инициативи за повишаване на уменията на служителите също вече не са разход за организацията. Освен това при аутсорсинга заплащането по-често става при свършена работа, а не с договори за продължителни периоди от време.

По-добро оборудване и защита

Основната дейност на аутсорсинг партньорите е фокусирана в доставянето на ИТ услуги, което означава, че оборудването и софтуерът им трябва да бъдат съвременни. Това се отнася и за стандартите по сигурността, които са високи, а за покриването им се грижи сериозно оборудване.

Освобождавате вътрешни ресурси

Изнасянето на дейности означава, че вътрешните ресурси могат да се включват в други инициативи, вместо да съвместяват много ИТ функции. Когато ИТ операциите се извършват вътре в компанията, често се случва специалистите да се занимават и с дейности отвъд тези, за които са наети. В крайна сметка това може да намали капацитета им да помагат с иновативни идеи в собствените им области.

Фокусирате се върху бизнеса си

Изнасянето на странични бизнес функции означава, че можете са се съсредоточите върху основния си бизнес. Така компанията може да доставя по-добър продукт, без да се разсейва с несвойствени за нея дейности. Това се отнася с особена сила за начинаещите компании, които имат нужда да разработят същинските си услуги и да разтоварят напрежението от придобиването на допълнителна експертиза.

Недостатъци

Липса на контрол

Липсата на подробен контрол върху това какво се случва с ИТ функциите е една от най-често цитираните причини защо аутсорсването може да бъде проблематично за компанията. Въпреки че можете да дадете подробни инструкции, екипът, който работи по тях, е далеч и не можете да следите как точно ги изпълнява.

Пропаст между очакванията и резултатите

Това е проблем, с който британската администрация се сблъсква, когато запова да изнася дейности, и нещо, на което всяка компания може да стане жертва. За да се избегне това, в подготвителния етап трябва да се проверят предишни проекти на кандидата и да се събере информация от други негови клиенти дали се е справил с възложените му дейности и дали е влязъл в рамките на бюджета. Затова специалистите съветват компаниите ясно да формулират очакванията си – като срокове, бюджет и стандарти за качество.

Комуникацията може да бъде трудна

Когато дадена дейност не се извършва в компанията, честата и ефективна комуникация е почти невъзможна. Това зависи доколко разбиранията ви за постоянна връзка с изпълнителя съвпадат с неговите разбирания. Ако имате сходен стил на комуникация, е възможно работата по изнесените дейности да върви гладко. Ако обаче сте с различни представи, от това могат да произтекат проблеми и неудовлетвореност. Това може да бъде упоменато в договора – колко често и по какъв канал желаете да комуникирате с изпълнителя. В някаква степен дори е важно да се направи, ако партньорът ви се намира в друга часова зона.

Различни трудови и екологични практики

Когато работите с компания от друг регион, е възможно с това да вървят коренно различни трудови и екологични практики. И те може да са частично или дори напълно неприемливи за вашата компания. За да избегнете това, уверете се, че стандартите, с които сте свикнали, ще бъдат прилагани и от партньора ви зад граница.

Негативно влияние върху служителите

Това зависи от контекста, но е възможно, когато служителите разберат, че част от техните задължения се прехвърлят към външен изпълнител, да се почувстват застрашени за работното си място. За да се избегне това, е необходимо да проведете дискусии за аутсорсинга, какви са причините за него и как ще работи той на практика за всички отдели.

 


X