Мениджмънт

AI и ML навлизат в строителството

CIO Media

Изкуственият интелект (AI) променя предназначението на сградите, а също и начина, по който те се проектират и изграждат. Понятието обединява различни технологии, позволяващи на машините да действат самостоятелно и чрез алгоритми да решат проблеми, като използват предварително въведени данни. С помощта на роботизацията и интелигентните машини техническите ръководители на строителни изпълняват рутинни задачи, някога вършени от хора - например зидария. А умни системи събират и организират информацията, необходима на инженерите в рамките на планирането и изпълнението на проекта.

Днес строителната индустрия започва да използва AI, a проектите, реализирани по този начин, съдържат по-малко грешки или пропуски и гарантират по-безопасни практики, подобрени работни потоци и по-бързо приключване на задачите.
Основни сфери на приложение на AI в строителството

Прилагането на умни алгоритми и роботиката в строителството обхваща четири категории, като първата от тях се отнася до оборудването за планиране. Автономното оборудване се използва при създаването на строителни проекти: то е наясно със заобикалящата го среда и е способно да навигира, без да бъде управлявано от човек. В етапа на планиране машините проучват строителната площадка и събират информация, за да създадат 3D карти, чертежи и планове за строителство.

Преди навлизането на технологиите тези процеси отнемаха седмици. Сега те могат да бъдат приключени в рамките на един ден. А строителните компании пестят време и пари под формата на труд.

След като строителството е започнало, AI изпълнява различни административни роли, управлявайки задачите по проекта и упражнявайки контрол върху изпълнението им. Например, могат да се вкарват болнични, отпуски или позиции, за които се търсят хора, и в зависимост от информацията системата адаптира проекта. Алгоритъмът разбира, че задачата трябва да бъде прехвърлена на друг служител, и го прави без намесата на бригадира или техническия ръководител.

Системите от бази данни на AI оказват на инженерите методологична помощ при решаването на конкретни задачи. Например, ако трябва да се направи конструкция на нов мост, системите с изкуствен интелект могат да предложат варианти за това въз основава на подобни проекти, реализирани през последните 50 години, и проверка на предварително съществуващи чертежи с етапите на проектиране и изпълнение. Като разполагат с тази информация, инженерите могат да вземат важни решения на базата на доказателствата, с които вероятно не са разполагали по-рано.

Интелигентните технологии намират приложение и в разработката на автономни машини, които позволяват дистанционно командване, когато се работи на опасни височини. Използвайки сензори и GPS, устройството може да изчисли най-безопасния маршрут.

След като сградите са построени, независимо от предназначението им – магазини, офиси, жилища или за производствени нужди, умните системи могат намират приложение в структурата. Само в САЩ 1,5 милиарда долара бяха инвестирани през 2016 г. от компании, които искат да капитализират този развиващ се пазар. Наскоро веригата Wynn обяви, че всяка стая в хотела й в Лас Вегас ще разполага с функция Amazon Echo. Устройствата ще се използват, за да се командва средата в помещението като осветление, температура и съдържащото се в стаята аудио-визуално оборудване. Тези системи могат да работят и в домашни условия, което позволява да контролираме дома си чрез гласови нареждания и системи, които командват всички електронни компоненти от едно устройство.

BIM – от проектиране до оценка на въздействието
BIM моделите промениха начина, по който се проектират сгради, ръководят проекти и задачи, а управлението на оперативната дейност, „наситена със сензори“ и автоматизирана до краен предел, се премести в облака. Историческата информация за сградите, която е много ценна и включва целия процес на строителство, управление и евентуално решение за премахване, може да се съхранява в BIM.

А виртуалните асистенти (VAs) ще добавят диалогичен елемент наред с информацията. И чрез комбинацията им с NFC (комуникация близо до терена) асистентите ще имат допълнителни данни за сградата в реално време от различните сензори на територията й. Например, ако имаше структурни проблеми с дадена сграда, VAs ще информират инженерите конкретно къде е проблемът и как да бъде премахнат.

Чрез съвместната работа с инженерите VA и AI могат да помогнат на индустрията като цяло да спести време и пари под формата на труд и да й помогнат да реализира икономии от по-добра ефективност, които не са били възможни преди. Тъй като бъдещето на AI става по-скоро реалност в строителството, само времето ще покаже колко зависими ще сме от интелигентните машини, за да изградим иновативни конструкции.

Намаляване на риска
Оценката и намаляването на риска е ежедневна задача на строителната площадка. Едновременно работят стотици подизпълнители от най-различни области; възникват и се решават хиляди проблеми и всичко се променя непрекъснато. Много съвременни BIM решения се фокусират върху разбирането на предизвикателствата, пред които ежедневно се изправят техническите ръководители и надзорниците в строителството, и на начините, по които този процес може да се подобри с помощта на AI. Използването на AI, особено на анализа на терминологията в строителството, прави възможно автоматизираното приоритизиране на проблемите. Алгоритмите могат да разбират и предвиждат сложни задачи като това дали един проблем би причинил потенциален теч. Системата използва описанията, които много контрольори на качеството в различни проекти са наблюдавали, когато са проследявали своите проекти, и отива още една крачка напред, като обхваща целия риск от проблема и го насочва към подизпълнителите, отговорни за него. Разглежда различни фактори за подизпълнителите като предишното им поведение по управление на задачите, текущо натоварване, важността на задачата, за която отговарят. След това алгоритъмът може да даде "оценка на риска" на всеки подизпълнител в проекта – показател, който да посочи размера на риска, на който те излагат проекта в момента, така че строителните мениджъри да могат по-добре да приоритизират времето си и да работят повече с тези екипи.

Безопасност
Безопасността е приоритет номер едно на всяка строителна площадка. BIM системите се фокусират върху разбирането на поведението и контекста около съпътстващите проблеми и след това ги свежда на вниманието на мениджърите по безопасността. Приложението автоматично сканира всички задачи, свързани със сигурността на площадката, и отбелязва дали тя е потенциално опасна. Администрацията по безопасност на труда в САЩ показва, че около 67% от всички инциденти в строителството през 2015 са се дължали на „фаталната четворка“ - падане, удар, затискане и токов удар. Алгоритмите, заложени в повечето големи BIM продукти, класифицират проблемите по безопасността, които предшестват фаталната четворка.

Приложение, използващо AI, показва списък на подизпълнителите в даден проект и ги разделя по отношение на безопасността по тези четири категории. То предлага още поглед върху това каква е била реалната опасност, която е причинила потенциалния инцидент, и показва разпределението в 39 различни опасности.

Платформа за данни
В областта на строителството има няколко ИТ доставчика, които предлагат решения за управление на данни, но те често са несъвместими едни с други. Силата на AI базираните решения може да се отключи най-добре, когато всички източници на данни могат да се свързват помежду си и да позволяват интеграцията на трети страни. Така различните строителни компании ще съберат всичките си данни в една платформа, предлагаща възможност за общ анализ.

У нас строителството е един от най-трудоемките сектори, като влиянието на роботиката и AI в него звучи по-скоро екзотично, отколкото като близка реалност, поради значителните инвестиции, които се изискват.

Но все пак се промяната се задава. Модерните бизнес сгради се управляват автоматизирано от интелигентни системи. А въвлечените в целия жизнен цикъл на проекта инвеститори, архитекти, строителни компании, различни подизпълнители, операторите, собственици и доставчиците на услуги - вече не могат да си позволят да мислят за AI като технология, която е от значение само за други индустрии.

Всъщност съседните отрасли като транспорт и производство вече са в процес на разграждане на бариерите помежду си и работят повече като екосистеми (например решения, инструменти и алгоритми, които са специфични за дадена индустрия, са по-склонни да станат ефективни с въздействие в различните отрасли) - увеличаване на заплахата от конкуренция от страна на участници на пазара, които традиционно не са играчи на капиталови проекти.
Превод и редакция Юлия Уршева, по материали на IDG, САЩ 


X